Months Flashcards Preview

Czech > Months > Flashcards

Flashcards in Months Deck (12)
Loading flashcards...
1

leden (M)

v lednu
od ledna

january

2

únor (M)

v únoru
od února

feburary

3

březen (M)

v březnu
od března

march

4

duben (M)

v dubnu
od dubna

april

5

květen (M)

v květnu
od květnu

may

6

červen (M)

v červnu
od června

june

7

červenec (M)

v červenci
od července

july

8

srpen (M)

v srpnu
od srpna

august

9

září (N)

v září
od září

september

10

řijen (M)

v řijnu
od řijna

october

11

listopad (M)

v listopadu
od listopadu

november

12

prosinec (M)

v prosinci
od prosince

december