vocab 11 Flashcards Preview

Czech > vocab 11 > Flashcards

Flashcards in vocab 11 Deck (59)
1

adresa (F)

address

2

adresát (M)

addressee

3

balík (M)

parcel

4

cizina (F)

foreign country

5

doplňovat (impf), doplnit (pf)

To fill in

6

doporučeně

by regular post

7

formulář (M)

form

8

házet (impf), hodít (pf)

to throw

9

hovor (M)

talk-call

10

internet (M)

internet

11

internetový (M)
internetová (F)
internetové (N)

internet adj

12

kvůli (#Dat)

because of

13

laskavý (M)
laskavá (F)
laskavé (N)

buď(te) tak laskav

kindWill you be so kind (as to)

14

letecky

by airmail

15

nahlas

loudly

16

lepit (impf), nalepit (pf)

to stick (on)

17

nápad (M)

idea

18

normálně

normally (by normal post)

19

obálka (F)

envelope

20

je obsazeno

its busy

21

obyčejně

by ordinary post

22

odesílatel (M)

sender

23

omly (M)

error, mistake

24

počítač (M)

computer

25

podepisovat se (impf), podepsat se (pf)

to sign

26

pohled (M) pohlednice (F)

postcard

27

posílat (impf), poslat (pf)

to send

28

poštovní

post (adj)

29

poštovní schránka (F)

letter box

30

potichu

still, quietly

31

poukázka (F)

postal money order, token

32

pozdrav (M)

greeting

33

pozdravovat (impf), pozdravit (pf)

to greet

34

pozor

attention

35

přaní (N)

wish, desire

36

půjčovat si (impf), půjčit si (pf)

to borrow

37

ředitel (M)

director

38

seznam (M)
telefonni seznam

list
phone directory

39

plést si (impf), splést si (pf)

to mistake

40

spoléhat se (impf)

to rely on

41

srdečný (M)
srdečná (F)
srdečné (N)

cordial

42

stát se (pf)

stane se

to happen, to become

it will happen

43

štěstí (N)

happiness, luck

44

taxislužba (F)

cab, taxi service

45

tečka (F)

point, period

46

telefonát (M)

(phone) call

47

telefonní (M, F, N)

phone (adj)

48

úřední

official

49

úspěch (M)

success

50

vážený (M)
vážená (F)
vážené (N)

dear, esteemed

51

vážit (impf), zvážit (pf)

to weigh

52

vyplňovat (impf), vyplnit (pf)

to fill in

53

vyřizovat (impf), vyřidit (pf)

to give (a message)

54

zajímat (impf)

to interest

55

zalepovat (impf), zalepit (pf)

to seal

56

měnit (impf), změnit (pf)

to change

57

známka (F)

stamp, mark at school

58

znovu

again

59

zpráva (F)

message, report