Vocab 4 Flashcards Preview

Czech > Vocab 4 > Flashcards

Flashcards in Vocab 4 Deck (66)
1

ani/aní

neither/nor

2

autobus

bus

3

autobusový, á, é

bus

4

(not) until-as far as

5

čekat na

to wait for

6

čím

by what?

7

číslo N

number

8

do

into

9

francouzsky

French

10

hodit se

to suit

11

hrát

to play

12

chtít

to want

13

informace F

information

14

jestli

if, whether

15

jízdenka F

ticket

16

každý, á, é

every, each

17

koupit

to buy

18

kouřit

to smoke

19

který, á, é

who, which

20

místenka F

seat reservation, ticket

21

místo N

place

22

moct

to be able

23

muset

to have to

24

nádraží N

station

25

náměstí N

square

26

nástupiště

platform

27

nastupovat

to get in/on

28

nejdřiv

first of all

29

někdo

somebody

30

Německo N

Germany

31

německy

German

32

nic

nothing

33

odejít

to leave

34

odjet

to leave (by vehicle)

35

odkud

from where

36

peníze

money

37

platit

to pay

38

podívat se na

to look at

39

pokladna F

cash desk

40

pošta

post office

41

pozdě

late

42

prosím

please

43

proto

therefore, that is why

44

přijet

to arrive by vehicle

45

přjít

to arrive

46

říkat

to say

47

samozřejmě

of course

48

smět

to be allowed

49

stačit

to be enough

50

šel jsem, šla jsem

i went M, F

51

teprve

only, not until

52

těšit se na

to look forward to

53

tramvaj F

tram

54

trochu

a little

55

učit se

to learn

56

umět

to know (how to)

57

uvidět

to see

58

vařit

to cook

59

víkend M

weekend

60

vlak

train

61

vrátit se

to come back

62

vybírat si

to choose

63

výborně

well done

64

výlet M

trip

65

vystupovat

to get off, to get out

66

z, ze

from