Niedrożność p.pok Flashcards Preview

Chirurgia > Niedrożność p.pok > Flashcards

Flashcards in Niedrożność p.pok Deck (10):
1

Przyczyny niedrożności:

zmiany w świetle narządu
zmiany poza narządem zamykające jego światło
nieprawidłowości ściany narządu

2

Czym jest niedrożnosć porażenna?

To odruchowa reakcja pochodząca z AUN w odpowiedzi na silny ból- trwa tak długo jak bodziec bólowy

3

Przyczyny niedrożności mechanicznej jelita cienkiego:

80%- zadzierżgniecie
zrosty i zlepy
uwięzła przepuklina
skręt
nowotwory
wgłobienia

4

Przyczyny niedrożnosci mechanicznej jelita grubego:

80% zatkanie
rak jelita
zwężenie w przebiegu choroby uchyłkowej
skręt
kamień kałowy
ucisk z zewnątrz

5

Objawy niedrożności mechanicznej:

Zależą od wysokości niedrożności;
ból o charakterze falowym,
zatrzymanie gazów./stolca
nudności i wymioty,
wzdęcia
metaliczna perstaltyka
stawianie się pętli jelit

6

Co jest istotne w badaniu fizkalnym przy podejrzeniu nedrożności mechanicznej?

Perstaltyka, blizny pooperacyjne, zbadanie okolic pachwinowych

7

Czym jest przepuklina Richtera?

To przepuklina która zacisnęła we wrotach część ściany jelita

8

Czym jest uwieźnięcie wsteczne (Maydli)?

Zaciśnieciu we wrotach przepukliny ulega krezka jelita

9

Przyczyny niedrożności porażennej:

Zapalenie otrzewnej
kolka żółciowa,
kolka nerkowa
zaburzenia metaboliczne: kwasica, mocznica hipokaliemia
Tętniak aorty brzusznej w ostrej fazie
urazy na OUN
Zapalenie płuc, opłucnej
Zawał serca, jakieś zatory płuc
Pooperacyjna

10

Jaki jest ból w niedrozności porażennej?

Stały ból z nudnościami i wymiotami i zatrzymaniem perstaltyki