Norrøn litteratur (700-1350) Flashcards

1
Q

Hva er norrøn litteratur? Hvem skrev den?

A

Litteratur som er diktet i vikingtiden (mellom ca 800-1050) som har blitt muntlig overlevert i et par hundre år og skrevet ned på 1200-tallet.

De som som skapte disse fortellingene og diktene var sansynligvis bedenske (de trodde på førkristne guder som Odin og Tor) mens de som derimot skrev ned tekstene var kristne. På den måten er den norrøne litteraturen et produkt av to kulturer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvilke tre type sjangere har vi fra denne tiden?

A

Eddadikt

Skaldekvad

Sagalitteratur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hva er eddadikt? Hvilken sjanger?

A

Eddadiktene finner vi i den samlingen som kalles Den eldre Edda. Det finnes et par ulike versjoner av denne samlingen. Den mest kjente kalles Codex regius. Den ble skrevet ned på 1270-tallet, forsvant, og ble så oppdaget igjen på 1600-tallet på Island. Ingen vet hvem som har skapt eddadiktene, eller hvem som skrev dem ned.

Eddadikt er Poesi. Kan deles inn i

 1. Heltedikt: Overnaturlig
 2. Gudedikt: Dagsaktuelle ting: konger, kriger, kjærlighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva handler Voluspå om? Hvilken type sjanger?

A

Eddadikt, gudedikt.

Voluspå= Volvens (synsk dame) spådom

Handler om (en spådom om) verdens skapelse, hvordan verden er og verdens undergang. I diktet snakker spåkonen til Odin.

Verdens undergang Ragnarok: De tror at verdens undergang kommer, og at det kommer i en bestemt rekkefølge.
- tre fimbulvinter: ekstra lange, lidelsesfulle vintere
- Moralt kollaps hos menneskene: alle går mot hverandre
-Naglfar seiler over havet: Jotune seiler over havet. Skip lagd av døde mens negler.
= da går verden under.

De tror at gudene i Åsgard er i krig med Jotunene i Utgard.

virkemiddel: Heiti, stavrom
Versemål: Fornydislag

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hva handler diktet Håvamål om? og hvilke type dikt er dette?

A

Eddadikt, gudedikt.

Håvamål= den høyes tale, heiti for Odin

Tale av guden Odin. Handler om enkle, praktiske og moralske råd. “Skikk og bruk” for vikinger. Praktisk nyttemoral: Hander ikke om å være god, men helt enkelt folkesikk. (husk å sammenlign med Gunnlaug)

Fokuserer på hva som er lurt enn det som er godt. for eksempel:

 1. Vær forsiktig når du kommer til et fremmed sted, dine fiender kan være der.
 2. Vær gjestfri
 3. Du bør ha vett før du skal ut å reise i verden.
 4. Man bør lære seg å sloss, det værste er å være gammel uten ære.

Virkemiddler: Allitterasjon, stavrim
Versemål: Ljordahått

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva er viktige verdier i vikingtiden og hvordan kommer dette til utrykk i litteraturen?

A

Ære, rang og ettermæle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvilke typer rim er typisk for norrøn litteratur

A

Bokstavrim- allitterasjon: altså ikke enderim men bokstavrim: feks fri, frekk, freidig

Stavrim: Når to verselinjer bindes sammen ved hjelp av alitterasjon. Konsonanter skal være like, vokaler ulike (a, e, i, o, u, y,æ, ø)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hva vil bokstavrim si?

A

Forbokstavene i ulike ord rimer, slik som i ordene fjord og fjell, eller fra sans og samling.

 • Konsonanter (p,t,k,b,d,g,s,v,r og så videre) skal være like: ”Vreid var Ving Tor da han vakna”.
 • En litt spesiell ting med norrøn litteratur er at vi også kaller det allitterasjon når vokaler (a,e,o,u,i,å,ø) rimer. Vokalene skal være ulike (I opphavs alder/ var ingen ting).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva kjennetegner Skaldekvad?

A

Poesi. Skiller seg fra Eddadikt ved at:

 • Vi ofte gjerne kjenner navnet på de som diktet skaldekvadet
 • Oppbygning ofte mer kompliserte.
 • Hadde høy status, eneste måten man kunne bli husket på
 • Deles inn i flokk (mangler refreng og sammenhengen mellom strofene er ofte litt mindre løsere og dråpe (en dråpe skal ha et omkved, et slags refreng)

Finnes i Den yngre Edda, men også i sagalitterautren. God kilde til kunnskap om historie fordi det er vansklig å forandre på ord, derfor har de hold seg fint. Var i stor grad en elitesjanger- en diktform for de som hadde trening å tolke denne type litteratur. Høy status. Konger likte disse.

-Skalder dikter kvad, å kvede er å fremføre diktet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva er heiti og kenning?

A

Heiti: enkel metafortype. Man bytter ut et ord eller et navn med et annet ord eller en liten frase. KUN i norrøn poesi. Istedenfor å si Odin sier hun Valfar, det er mange heitier for for Odin: den høye, den enøyde.

Kenning: Også omskrivninger, men ofte mer kompliserte. Det dreier seg her om virkemidler der utrykk “egentlig betyr” noe annet. Noen kenninger er enkle, for eksempel kan man skrive “havets bukk”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvilke typer sagalitteratur har vi?

A
 • *Kongesagaer**: Handler om norske konger
 • *Islandske ættesagaer:** Mektige personer og slekter fra Island.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hva kjennetegner sagaer? har du et eksempel

A

Gunnlaug Ormstonge.

 • Oppramsning av slekt
 • Skjebnetro vises i drømmer (torstein drømmer)
 • Personer er opptatt av ære, ettermæle, rang
 • Fortellertyper: autotal, refererende forteller
 • Enkelt språk, underdreven tone
 • Ingen overflødige detaljer
 • Nøktern stil
 • Helter: store sterke
 • Spor av kristendom
 • Man får lese om fenomener: Holmgang, Blodhevn –Veksling mellom referat og dialog (+ skaldekvad i noen sagaer)
 • Nedskriveren har sansynligvis satt sitt preg på historien, spor av kristendom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hva menes med en autoral refererende forteller? har du et eksempel?

A

Autoral: Ikke jeg forteller, altså en utenforstående forteller Refererende: Man får ikke vite hva de tenker eller føler. Gunnlaug Ormstonge

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva er sagaen et produkt av?

A

To kulturer:

 1. Det som kommer fra vikingtiden
 2. Det som kommer fra norsk middelalder
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kan vi stole på norrøne tekster som historiske kilder?

A

Nei. argumenter for og mot.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Presenter temaet norrøn litteratur i fem minutt

A

Norrøn litteratur er dikt og fortellinger fra vikingtiden som ble muntlig overlevert og nedskrevet på 1200-tallet av kristne folk på Island. Stort sett anonyme nedskrivere (sansynligvis prester pga tilgang og egenskaper), men vi kjenner til en: Snorre Sturlason som har skrevet “Den yngre edda” og Heimskringla.

Deles inn i 3 sjangre: (tankekart)

17
Q

Nevn de 11 kjennetegnene på sagalitteratur?

A
 • Oppramsning av slekt
 • Nørrøn skjebnetro vises igjennom drømmer og natur -Ære, rang og ettermæle er det viktigeste for personene
 • Fortellertypen er autoral refererende
 • Ingen overflødige detaljer
 • Nøktern stil
 • Det veksles mellom referat og dialog
 • Innslag av skaldekvad i noen sagaer
 • Vi får lese om fenomener fra vikingtiden: Blodhevn,Holmgang, tvagsekteskap
 • Helter: hovedpersonene er ofte store og sterke
 • Ofte spor av kristendom
18
Q

Fortell om kjennetegn på sagalitteratur ved å ta i bruk eksempler fra Gunlang Ormstonge

A
 • Oppramsning av slekt (når Gunnlaug, Helga, Ravn introduseres)
 • Nørrøn skjebnetro vises igjennom drømmer og natur (Torsteins drøm, Faren til Ravn og Gunnlaug i slutten)
 • Ære, rang og ettermæle er det viktigeste for personene (Gunnlaug og ravns battle om å kvade først, kamp om Helga, Gunnlaugs snakkemåte til bonde)
 • Fortellertypen er autoral refererende (Jarlen ble Rød som blod)
 • Ingen overflødige detaljer (Elipser hele tiden når det ikke skjer noe)
 • Nøktern stil (Helga heller uglad, man han overse død dersom man leser sagaen raskt)
 • Det veksles mellom referat og dialog (Gunnlaug på reise, når han snakker med Jarlen)
 • Innslag av skaldekvad i noen sagaer
 • Vi får lese om fenomener fra vikingtiden: Blodhevn (ikke det beste eksemplet, men vi får litt i slutten, ravns far for smart) ,Holmgang (to holmganger, den ene i Norge fordi forbudt på Island), tvagsekteskap Helga)
 • Helter: hovedpersonene er ofte store og sterke (Gunnlaug, ikke egnetlig den snille)
 • Ofte spor av kristendom (så skjedde det beste som hadde skjedd på Island)
19
Q

Lag et tankekart som viser en oversikt over norrøn litteratur

A
20
Q

Hva består Den eldre Edda av? Har du et eksempel på noen av de mest kjente diktene?

A

Samlingen består av to typer dikt:

 1. 10 Gudedikt: som handler om, eller fokuserer på: guder
  - “Voluspå”: handler om verdens skapelse og undergang,
  - ”Håvamål”: hvor vi får råd om hvordan å leve, presentert av det mange mener er guden Odin
  - ”Trymskvadet”: et humoristisk dikt hvor Tor med hammeren må kle seg ut som kvinne for å få tilbake hammeren sin, som har blitt stjålet

-13 heltedikt, som handler om legender folk pleide å fortelle i vikingtiden, om store og berømte helter i en fjern, mytisk, fortid.

21
Q

Analyser dette diktet med tanke på innhold
Fe dør
frender dør
en sjøl på samme vis;
jeg vet ett som aldri dør
dom over hver en død

A

Stikkord: Allitterasjon, stavrim, ettermæle

22
Q

Beskriv reglene for stavrim

A

I norrøn poesi benytter man seg av en teknikk hvor man binder sammen flere verselinjer ved hjelp av allitterasjon. Dette kalles stavrim. Denne teknikken er typisk for all norrøn poesi. Noen ganger rimer to ord i løpet av to linjer, andre ganger tre. Hvor mange ord som rimer kan altså variere. Det er bare de ordene man legger trykk på, når man leser høyt, som kan rime.

23
Q

Hva er fornydislag og ljodahått? forskjeller?

A

Er hvordan man bygger opp strofene. (strofemål)

24
Q

Hva kalles det når to og to verselinjer rimer på hverande ved hjelp av stavrim? eksempel?

A

Fornydislag. For eksempel i “Voluspå”.

25
Q

Hva kalles det når to og to vers rimer, så kommer et som rimer på seg selv? eksempel?

A

Ljodahått. For eksempel “Håvamål”

26
Q

Hvilke undertyper kan vi dele inn Skaldekvad?

A

Dråpe: Kongekvad

Flokk: Et annet type kvad, noe man dikter til folk under kongen. Ingenting som tyder på at Ravn diktet feil, kongen reagerer ikke på det.

27
Q

Nevn et viktig norrønt poetisk virkemiddel, og fortell hva det er (nr 1)

A

Heiti: Den enkleste formen. De er omskrivninger, der man bytter ut ett ord med et annet ord, eller noen få ord, som gjerne er mer høytidelige og poetiske enn det opprinnelige ordet. Et moderne eksempel har vi når man i mange utgaver av Bibelen kaller Jesus for en frelser istedenfor en redningsmann.

28
Q

Nevn et viktige norrønt poetisk virkemiddel, og fortell hva de er (nr 2)

A

Kenning: Vanskligere form for metafor. Her dreier det seg om virkemidler der et utrykk “egentlig” betyr noe annet. Eksempler:

Havets bukk, fjordens hest, sjøens ski for skip

Månens søster kan bety skolen

29
Q

Kan man stole på norrøn litteraur som historiske kilder?

A

Friprosateorien

Bokprosateorien