Obstetrik - Quiz Flashcards Preview

T9 > Obstetrik - Quiz > Flashcards

Flashcards in Obstetrik - Quiz Deck (38)
Loading flashcards...
1

Vad utgör det medicinska basprogrammet vid övervakning av graviditet?

1. Tidigt hälsosamtal v. 6-8: alkohol, tobak, AUDIT, pågående medicinering.

2. Inskrivningsbesök före v. 12: anamnes
vikt, BMI, BT, urinsticka
Hb p-ferritin, p-glukos, TSH
Blodgruppering, immuniseringsprov, fetalt RhD
Infektionsscreening: HIV, hepatit B, syfilis, rubella
Cellprov om ej taget

Besök vb v. 20

Besök v. 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Fosterljud, SF-mått och BT vid varje besök.
P-glukos vid 4 tillfällen
Hb v. 28 och v. 37
Vikt v. 25, 33 och 37

Riktade prover:
OGTT
Tbc, MRSA, Hepatit C, klamydia.

Erbjuda fosterdiagnostik, men frivilligt att ta emot.

2

Vilken fosterdiagnostik erbjuds till alla? När i graviditeten?

RUL - v. 18, anatomi, antal foster och placenta läge.
KUB - v. 11-13, sannoliksberäkning.

(Invasiv diagnostik efter riktad rådgivning)

3

Vad består efterkontrollen av efter graviditet?

Telefonuppföljning 2-3 veckor efter förlossning
Efterkontroll 6-12 v postpartum: Hb, vikt, BT, gyn-status och bedömning av bäckenbotten.
Amning
Förlossningsupplevelse
Preventivmedelsrådgivning
Läkarbesök efter komplicerade graviditeter.

4

Hur mycket muskelvävnad vs ECM består uterus, istmus och cervix av?

Uterus: mest glatt muskulatur
Istmus: 60-70 ECM
Cervix: 85% ECM

5

Vad påverkar cervix mognad?

Ökad mängd östrogen
Ökad mängd prostaglandin
Ökad inflammation

6

Vilka ämnen ger ökad kontraktilitet vs minskad kontraktilitet?

Ökad: östrogen, prostaglandin, inflammation, oxytocin

Minskad: progesteron, prostacyklin, relaxin, NO

7

Hur länge pågår latensfasen hos förstföderskor och omföderskor?

1: 20 h
2: 13,5 h

8

Hur bedöms cervix mognadsgrad?

Med hjälp av Bishop score:
1. Station
2. Diameter (cm)
3. Utplåning (%)
4. Konsistens
5. Riktning

9

Vilka induktionsmetoder är lämpliga vid vilken Bishopscore?

0-3 p: prostaglandin, Cytotec
4-5 p: Ballong
>5 p: aminotomi/oxytocin

10

Vilka två faser utgör den aktiva förlossningen?

Öppningsskedet och utdrivningsskedet

11

Vilka kriterier krävs för att vara i aktiv förlossning?

2 av tre:
- 3-4 regelbundna smärtsamma sammandragningar på 10 min
- cervix utplånad, öppen 3-4 cm
- vattenavgång

12

Hur länge varar öppningsskedet hos förstföderskor och omföderskor?

1: 4,5 h
2: 2,5 h

13

Hur länge varar utdrivningsskedet hos förstföderskor och omföderskor?

1: 60 min
2: 30 min

14

Vilka 4 rotationer sker under förlossningen?

1. Flexion
2. Internal rotation of head: 90° så att sutura sagittales går i mittvidd
3. Extension
4. External rotation of head

15

Hur mycket progress ska ses vid öppningsskedet?

1 cm per timme

16

Hur definieras värksvaghet?

Öppningsskedet: fördröjd med 3 h
Utdrivningsskedet: avstannad progress minst 1 h i nedträngandefasen eller aktiv krystning >30 min

17

Behandling vid värksvaghet?

Oxytocindropp i ökande dos
Mål 2-5 kontraktioner/10 minuter och >40 sek duration.

OBS! överstimulering om >5 kontraktioner/10 min.

18

Vilka tre sätt används för att hindra bristningar?

- Bra översikt över mellangården
- Perinealskydd
- Inte forcera

19

Vilka indikationer finns för perineotomi?

1. Hotande fosterasfyxi
2. Undvika stor bristning.

20

Normalgräns för moderkakans framfödande?

inom 30 minuter

21

Vilken blödningsmängd är normal och var går gränsen för stor blödning?

<500 ml normalt
Stor blödning om >1 L

22

Hur handläggs efterbördsskedet?

Aktiv handläggning!
- Syntocinon 1 ml
- Uterusmassage
- Försiktigt drag i navelsträng
- Funduskontroll första 2 h
- Uppmuntra/kontrollera blåstömning

23

Vilka grader av bristningar finns?

Grad I: Slemhinnan
Grad II: Slemhinne och muskel i perineum
Grad III: analsfinkter utan rektalslemhinna
Grad IV: hela sfinktermuskel och rektalslemhinna

24

Vad är syftet med CTG?

Hitta de foster med nedsatt syretillgång

Ingripa i tid för att förhindra de skador som kan uppkomma till följd av syrebrist

25

Vilka tre sätt kan användas för fosterövervakning under förlossning?

1. CTG
2. Skalpprov (ph och/eller laktat)
3. Ultraljud

26

Vad är fördelar och nackdelar med extern vs intern CTG?

Extern: icke invasiv och mer störningar än interna och kan ge upphov till falsk variabilitet samt dubblera/halvera hjärtfrekvensen.

Intern: ofta bättre registrering, dock invasiv och kräver vattenavgång.

27

När ska CTG användas under förlossning?

1. Intagningskurva 20 minuter
2. Intermittent övervakning i öppningsskedet
3. Kontinuerlig i utdrivningsskedet.

28

Vad bedöms med CTG?

- Basalfrekvens: normalt 110-160
- Variabilitet: normalt 5-25
- Acceleration: >15 spm >15 sek
- Deceleration: 15 spm i 15 sek
- Uterusaktivitet

29

Vad kan vara orsaker till takykardi hos fostret?

Fetala orsaker: livligt foster, prematuritet, hjärtfel, förhöjd sympaticustonus, hypoxi

Maternella: feber, smärta, rädsla, läkemedel (bricanyl, adrenalin), anemi, blödning, hypovolemi

30

Vad kan vara orsaker till bradykardi hos fostret?

Fetala orsaker: vagal stimulering, PCB, morfin, arytmi, hypoxi
Maternella orsaker: vena cava, blodtrycksfall, hypovolemi