Pediatrik - Quiz (Utveckling, tillväxt, nutrition, endokrin) Flashcards Preview

T9 > Pediatrik - Quiz (Utveckling, tillväxt, nutrition, endokrin) > Flashcards

Flashcards in Pediatrik - Quiz (Utveckling, tillväxt, nutrition, endokrin) Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hur kan underburenhet och tillväxthämning påverka barnet?

- Lungomognad
- Hypoglukemi, nutritionsproblem
- Hjärnskador, blödning (PVL, CP)
- Ögonskador (ROP)
- PDA
- Infektionskänslighet
- Hyperbilirubinemi

2

Vad är grunden i neonatal HLR?

Ventilation!

3

Vilken påverkan har ofta de med myelomeningocele?

Neurogen blås/tarmrubbning
Gångsvårigheter
Hudrocefalus
Kognition

4

Vad finns för samsjuklighet vid Downs syndrom?

Hjärtfel
Hypothyreos
Infektionskänslighet
Celiaki
Depression
Demensutveckling
Blodmaligniteter

5

Vad misstänkts när vikten planar redan inom första året?

Svält?
Infektion?
Malabsorption?
Hypotyreos?
Immunbrist?
Njursvikt?

6

Vad misstänks om vikten dalar vid ca 1 års ålder?

Celiaki?
Immunbrist?

7

Vad misstänks om vikten sakta dalar i skolåldern?

GH-brist?
Psykosocial deprivation?
Njursvikt?

8

Vad misstänkt om vikten snabbt går ned i skolåldern?

Diabetes?
Malignitet?

9

Antibiotika ges om...

1. Man är rädd att det är sepsis/purulent meningit
2. Man vet att barnet har en bakteriell infektion som behöver antibiotikabehandling
3. Barnet har dåligt immunförsvar och kan ha en bakteriell infektion.

10

Varför tar syrabas vid virusgastroenterit hos ett barn med allmänpåverkan?

För att utesluta hypertoni dehydrering.

11

Orsaker till UVI hos små respektive stora barn?

Små: anatomiska, reflux
Stora: störd blåsfunktion, eller förstoppning.

12

Cancer, varningssignaler?

- Knöl fr a i buken
- Körtlar i axillen eller supraklavikulärt
- Oklar feber
- Petekier
- Blodbilden: enemi + trombocytopeni, neutropeni eller blaster I differ.
- Oklara skelettsmärtor
- Torticollis
- Morgonkräkningar
- Viktnedgång

13

Vad är bra att ha men i anamnesen vid utredning av psykomotorisk utveckling?

1. Ärftlighet, kosanguinitet?
2. Graviditet och partus
3. Symtomdebut
4. Symtom: muskelsvaghet, muskelkramper, gångsvårigheter, balans, infektioner m.m.
5. Förlopp: snabb, långsamt, försämring, fluktuerande
6. Utveckling: tappat funktioner?

14

Psykosocial utvecklingens hastighet kan variera med?

Vad kan psykomotoriskt status påverkas av?

Kön, biologiskt arv, sociala faktorer, medicinska faktorer, träning

Barnets allmäntillstånd, vakenhet, mättnadskänsla, samarbetsvilja.

15

Vad förväntas en 3-4 månader att kunna?

Ta underarmsstöd
Grabbgrepp
Svarsjoller

16

Vad förväntas en 9-10 månader att kunna?

Reser sig, går med stöd, kryper
Fingergrepp
Förstår enklar ord.

17

Vad är viktigt vid kontroll av huvudets utveckling? Vilka avvikelser kan finnas?

Storlek och form!

För stor - hydrocefalus? Missbildningar? Normalt (hattmått på mor och far)?
Asymmetri - kraniosynostos?

18

Hur många ord kan en 1,5 åring, 2 åring respektive 6 åring?

6-8 ord
50 ord
3000 ord

19

Vid vilken ålder ska barnet vända sig till ljudkälla? Vad kan styrka misstanke om hörselnedsättning?

Vid 6 månader
Barnet verkar ofta ouppmärksamt vid dålig hörsel.

20

Vilka varningsflaggor finns för CP?

- extension i benen
- plantarflexion i fotleden
- extension i armarna
- hårt knutna händer
- inslagna tummar
- ökad avvikelser när barnet vill röra sig målinriktad.

21

Vad är viktigt att tänka på när du undersöker små barn?

- Låt barnet ligga på plant underlag
- Symmetriskt utgångsläge
- Gör lika varje gång
- Kolla på det motoriska utförandet
- Kolla alltid efter symmetri/asymmetri
- Lyssna på föräldrarna

22

Vad styr vår tillväxt?

Arv och miljö.

Genetik: normalvariation, många gener påverkar, Target height, kromosomavvikelser.

Omgivningsfaktorer: miljö, nutrition, vatten, luft, sjukdom, psykosocial miljö.

Exempel på sjukdom som påverkar: malabsorpution, njurinsufficiens, hjärtsjukdom, lungsjukdom, leversjukdom, endokrina rubbningar.

23

Hur räknar du ut Target height?

Pojkar: (P + M + 13)/2
Flickor: (P + M - 13/2

24

När är viktökningen maximal prenatalt?

Vid v. 34, därefter sker en stark inbromsning

25

När bromsas tillväxthastigheten in i mammas mage?

Är accelererande fram till v. 20 då den bromsas in.

26

Normal födelsestorlek med avseende på längd, vikt och huvudomfång?

50 cm (1 SD = 2 cm)
3,5 kg (1 SD = 0,5 kg)
35 cm (1 SD = 1,5 cm)

27

Vilka tre delar innehåller ICP-modellen? Vilka är de viktigaste hormonerna för tillväxt i varje fas?

Infancy 0-2 år: insulin, IGF-1, sköldkörtelhormon. Ca 25 cm längdtillväxt på 1 år och födelsevikt x 3.

Childhood 2 år-pubertet: Tillväxthormon och IGF-I viktigast, men även insulin och sköldkörtelhormon är med. Längdökning ca 5-6 cm/år, vikt ca 2-2,5 kg/år.

Pubertet
Flickor 11-14 år, pojkar 12-16
Viktigaste hormoner är tillväxthormon, IGFI och könshormoner.

28

Vad är definitionen av att gå in i pubertet hos flickor och pojkar?

Flickor: B2 + accelererande längd
Pojkar: Testikelvolym 4 ml.

29

Berätta generella riktlinjer vad ett barn ska äta de första två åren?

0-6 mån: bröstmjölk + D-vitamin
6-12 mån: bröstmjölk + familjens mat + D-vitamin
12-24 mån: familjens mat + D-vitamin
24 mån: familjens mat

30

Hur ska man tänka med modersmjölksersättning första halvåret?

Öka successivt mängden per måltid, börja vid 70-120 ml och en dygnsdos på 350-500 ml.

Vid 1-2 månader: 100-160 per tillfälle, totalt 500-800 ml

Vid 5-6 månader: 140-250 ml per tillfälle, totalt 600-1200 ml.