Page 4 Flashcards Preview

Hungarian New > Page 4 > Flashcards

Flashcards in Page 4 Deck (21)
Loading flashcards...
1

please turn your head to the left/right

Kérem, fordítsa balra/jobbra a fejét

2

I will make amalgam/composite filling

amalgám/kompozit tömést fogok készíteni

3

I will put temporary filling into the tooth

Ideiglenes tömést teszek a fogba

4

I will make/have to make root canal treatment on the tooth

Gyökérkezelni fogom/kell a fogat

5

breath through your nose -calmly-

Lélegezzen az orrán keresztül -nyugodtan-

6

rinse

Öblítsen

7

did this hurt?

Ez fájt?

8

I will insert saliva suction

Be fogom tenni a nyálszívót

9

now it will get a little sensitive

Ez most egy kicsit érzékeny lesz

10

sorry for that

Elnézést kérek

11

I will adjust height of the filling (check occlusion)

Beállítom a tömést magasságát

12

please close your mouth

Kérem csukja össze a száját

13

do you feel tall? (about height of occlusion)

Magasnak érzi?

14

we meet next week at ... o'clock

Találkozunk jövő héten ... -kor

15

please give me your phone # so I can contact you to inform you if ...

Kérem, adja meg a telefonszámát, hogy tudjam értesíteni ha ...

16

here is my phone #

Ez az én telefonszámom

17

please contact me if you can't come or have problem with the tooth

Kérem, értesíten, ha nem tud jönni/probléma van a foggal

18

the root of the tooth is treated/filled

A fogat gyökérkezeltem/betömtem

19

probably it will be sensitive for 1-2 days

Valószínűleg 1-2 napig érzékeny lesz

20

it is completely normal

Ez tejesen normális

21

I prescribe pain killer/antibiotics

Írok fel fájdalomcsillapítót/antibiotikumot