Pediatria - testy Flashcards Preview

LEK > Pediatria - testy > Flashcards

Flashcards in Pediatria - testy Deck (236)
Loading flashcards...
1

Do obowiązkowych szczepień wg polskiego kalendarza należą szczepienia przeciwko:
A) odrze, różyczce, śwince.
B) rotawirusom.
C) meningokokom.
D) prawdziwe są odpowiedzi A, B.
E) prawdziwe są odpowiedzi A,B, C.

A

2

Do którego miesiąca życia objaw Babińskiego może występować fizjologicznie?
A) 6.
B) 12.
C) 16.
D) 24.
E) wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

B

3

W rozwoju ostrego zapalenia ucha środkowego u niemowląt główną rolę odgrywają:
A) odrębności anatomiczne ucha u niemowląt.
B) miejscowe izolowane zakażenia wirusowe ucha niemowlęcia.
C) zakażenia wirusowe jamy nosowej i nosogardła.
D) pierwotnie bakteryjne zakażenia ucha środkowego.
E) wtórne bakteryjne zakażenia ucha środkowego poprzedzone zapaleniem zatokprzynosowych.

C

4

Który z poniższych stanów nie stanowi wskazania do zbadania kariotypu?
A) niesprawnosc intelektualna o nieustalonej przyczynie.
B) niesprawnosc intelektualna łącznie z cechami dysmorficznymi.
C) dziecko, u którego stwierdza sie jednoznaczne cechy fenotypowe zespołu Downa.
D) noworodek z izolowanym rozszczepem podniebienia wtórnego.
E) wielokrotne niepowodzenia ciążowe (poronienia, obumarcia płodu).

D

5

U zdrowego dziecka najniższy surowiczy poziom immunoglobulin G jest stwierdzany:
A) bezpośrednio po porodzie.
B) w 4 tygodniu życia.
C) pomiędzy 2 a 6 miesiącem życia.
D) pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia.
E) pomiędzy 1 a 2 rokiem życia.

C

6

Do lekarza trafiło 2-miesięczne niemowlę, dziecko zdrowych rodziców. W badaniu na owłosionej skórze głowy tłusta, trudna do usunięcia łuska, bez świądu. Nie było zmian skórnych w innych rejonach ciała. Co podejrzewasz?
A) grzybicze zapalenie skóry
B) łojotokowe zapalenie skóry
C) atopowe zapalenie skóry
D) świerzb
E) łuszczyca

B

ojotokowe zapalenie skóry tzw "ciemieniucha "

7

Metodę Grotta wykorzystuje się w badaniu przedmiotowym:
A) trzustki.
B) żołądka.
C) jelit.
D) wątroby.
E) śledziony.

A

aktualnie metoda Grotta nie jest rekomendowana

8

Chłopiec 6-letni zgłosił się do lekarza z powodu występującej od kilku dni gorączki, zmęczenia, bólu gardła oraz okresowego bólu brzucha. W badaniu przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono wzmożone ucieplenie skóry, zaczerwienione gardło, powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych i szyjnych, tkliwość palpacyjną nadbrzusza i śródbrzusza oraz powiększenie narządów miąższowych. W wykonanej morfologii krwi wykazano leukocytozę z limfocytozą, z obecnością limfocytów atypowych. Prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
A) dur brzuszny.
B) płonica.
C) borelioza.
D) mononukleoza zakaźna.
E) angina paciorkowcowa.

D

9

Do niepokojących objawów klinicznych mogących wskazywać na pierwotne niedobory odporności nie należy/ą:
A) antybiotykoterapia trwająca 2 miesiące lub dłużej z niewielką poprawą.
B) powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe.
C) przewlekła grzybica jamy ustnej.
D) nawracająca niedokrwistość z niedoboru żelaza.
E) przewlekła grzybica skóry.

D

10

W leczeniu czynnościowego zaparcia stolca u 2-letniej dziewczynki nie należy stosować:
A) wlewki doodbytniczej fosforanowej.
B) loperamidu.
C) parafiny.
D) laktulozy.
E) czopka glicerynowego.

B

11

U 4-letniego dziecka stwierdzono gorączkę do 39OC trwającą od 4 dni, której towarzyszą objawy nieżytu górnych dróg oddechowych. Na twarzy oraz na kończynach stwierdza się girlandowate, rumieniowo-grudkowo-plamiste, czerwone wykwity. W morfologii krwi leukopenia z limfocytozą. Powyższy obraz najbardziej wskazuje na rozpoznanie:
A) różyczki.
B) odry.
C) rumienia nagłego.
D) pokrzywki alergicznej.
E) rumienia zakaźnego.

E

12

Do przeciwwskazań bezwzględnych do płukania żołądka u dzieci nie należy/ą:
A) uogólniona skaza krwotoczna.
B) połknięcie substancji żrących.
C) pobudzenie pacjenta i brak współpracy.
D) przebyte operacje przełyku.
E) żylaki przełyku.

C

Bezpośrednio po połknięciu substancji żrącej polecane jest podanie do wypicia płynów obojętnych (woda, mleko), co powoduje rozcieńczenie czynnika uszkadzającego. Absolutnie przeciwwskazane jest powodowanie wymiotów, gdyż znajdujący się w żołądku kwas czy zasada ponownie uszkadza nabłonek przełyku i struktury krtani. Jak stwierdzono już powyżej, błędem jest próba neutralizacji połkniętej substancji roztworami o wyraźnie różniącym się pH, ponieważ następująca w konsekwencji reakcja egzotermiczna powoduje dodatkowe termiczne uszkodzenie tkanek.
Leczenie oparzeń można podzielić na trzy etapy:

I. Resuscytacja

II. Diagnostyka i zapobieganie powikłaniom

III. Leczenie powikłań.


wprowadzanie sondy do płukania żołądka po połknięciu substancji żracej - ryzykowne.

13

Terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci to postępowanie niefarmakologiczne i leczenie lekami. Postępowanie niefarmakologiczne obejmuje następujące, z wyjątkiem:
A) ograniczenia spożycia soli kuchennej do 5-6 g/dobę.
B) ograniczenia spożycia węglowodanów i tłuszczów nasyconych.
C) redukcji nadwagi ciała / otyłości.
D) zmniejszenia aktywności fizycznej.
E) eliminacji stresów w środowisku domowym i poza domem.

D

14

Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące stosowania acyklowiru w leczeniu półpaśca:
A) nie jest rekomendowany.
B) zalecany jest tylko dla kobiet w ciąży.
C) jest zalecany dla noworodków chorujących na półpasiec.
D) stosuje się go tylko u osób z zaburzeniami odporności.
E) stosuje się 50% dawki zalecanej dla zakażenia wirusem opryszczki.

D


Szczeklik 2012 mówi, że stosuje się go również u chorych z prawidłową odpornośćia, Kompendium strona 991

15

Które z niżej podanych twierdzeń dotyczących zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci jest nieprawdziwe?
A) do zakażenia wewnątrzmacicznego dochodzi wyjątkowo rzadko.
B) zakażenie nie występuje u dzieci prawidłowo zaszczepionych przeciwko wzw B.
C) ostre zapalenie wątroby u dzieci zakażonych w okresie niemowlęcym często przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo.
D) najczęstszą postacią u dzieci jest przewlekłe zapalenie wątroby.
E) może prowadzić do przewlekłego kłębkowego zapalenia nerek.

B

16

Podczas doustnego podawania paracetamolu u dzieci maksymalne dawkowanie (w przeliczeniu na kg masy ciała) to:
A) 150 mg co 4 godz.
B) 15 mg co 4 godz.
C) 5 mg co 4 godz.
D) 150 mg co 12 godz.
E) 15 mg co 12 godz.

B

17

Niebolesne powiększenie jądra u kilkuletniego chłopca najczęściej wskazuje na:
A) stan zapalny.
B) proces rozrostowy.
C) uraz.
D) wodniak.
E) żadną z wymienionych.

D

18

2-letnie dziecko, dotychczas zdrowe, spożyło bliżej nieokreśloną ilość tabletek Furosemidum. Dziecko sprawia wrażenie bardzo osłabionego, kontakt z otoczeniem jest bardzo ograniczony. Których, z niżej wymienionych z objawów, nie uda się zaobserwować u tego dziecka?
1) nadmierne pocenie się;
2) obrzęk płuc;
3) przekrwienie i zaczerwienienie skóry całego ciała;
4) tachykardia;
5) zaburzenia rytmu serca.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) 1,2,3,5.
B) 1,2,3.
C) 2,4,5.
D) 2,4.
E) 3,5.

B

19

Który z niżej wymienionych antybiotyków należy zastosować w leczeniu
zapalenia płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae u dziecka w wieku 4 lat?
A) doksycyklinę.
B) amoksycylinę.
C) ampicylinę.
D) cefuroksym.
E) klarytromycynę.

E

20

Wskazaniem do pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci

D

21

Do izby przyjęć zgłaszają się rodzice z 3,5-letnią córką, u której od około doby obserwuje się znaczne pogorszenie samopoczucia, osłabienie, stany podgorączkowe i skąpomocz. Z wywiadu wiadomo ponadto, że w ciągu ostatnich 3 dni dziewczynka była leczona w domu objawowo z powodu biegunki. Badający pacjentkę lekarz stwier-dza temperaturę ciała 37,2°C, miarową akcję serca o częstości 120/min, spłycony oddech o częstości 26/min, RR= 85/50 mmHg. Wykonane badania laboratoryjne ujawniają znacznego stopnia niedokrwistość o typie niedokrwistości hemolitycznej (Hb=6,8 g/dl) z obecnością schizocytów w ocenie manualnej rozmazu czerwonokrwin-kowego, małopłytkowość rzędu 80 tys/μl, poziom leukocytów 8,5 tys/μl, poziom mocz-nika w surowicy wynosi 89 mg/dl, zaś kreatyniny jest równy 1,4 mg/dl. Obserwowane zaburzenia są najprawdopodobniej związane z patogennym działaniem:
A) paciorkowca beta hemolizującego grupy A powodującego u pacjentki ostre zapalenie kłębuszków nerkowych.
B) gram-ujemnej pałeczki Salmonella enterica.
C) Escherichia coli mającej zdolność wytwarzania verotoksyny.
D) wirusów z grupy rotawirusów bądź adenowirusów.
E) żadnego z wymienionych drobnoustrojów, gdyż opisane objawy nie mają podłoża infekcyjnego, wiążą się natomiast z aktywacją mechanizmów autoimmunologicz-nych powodujących rozpad erytrocytów i płytek krwi.

C

22

Bezwzględnym stałym przeciwwskazaniem do szczepienia żywymi szczepionkami jest:
A) leczenie immunosupresyjne.
B) cukrzyca.
C) wczesniactwo.
D) zespół Downa.
E) splenektomia.

E

23

Wskazaniem względnym do tonsilektomii u 10-letniego chłopca nie jest/nie są:

/pytanie unieważnione z powodu dwóch poprawnych odpowiedzi/
A) obturacyjny bezdech senny
B) dysfagia
C) stałe oddychanie przez usta
D) zaburzenia mowy
E) odynofagia

A + C

W Pediatrii Dobrzańskiej str. 243 obturacyjny bezdech senny jest wymieniony jako wskazanie BEZwzględne do tonsillotomii.

zarowno a jak i c to bezwzgedne wskazania a we wzglednych nie ma wymienionego zadnego z pozostalych...

Oddychanie przez usta nie jest wskazaniem do tonsilektomii!!!! Uważam,że trzeba było zaznaczyć odpowiedź C.
źródło: Otolaryngologia praktyczna

GENERALNIE GLUPIE PYTANIE I TRZEBA PRZECZYTAC W DOBRZANSKIEJ

24

W leczeniu zachowawczym refluksu pęcherzowo-moczowodowego należy zastosować:
A) penicylinę.
B) amoksycylinę.
C) amoksycylinę z kwasem klawulanowym.
D) nifedypinę.
E) furagin.

E

25

Leczenie niefarmakologiczne stosuje się w przypadku dzieci z nadciśnieniem tętniczym granicznym lub łagodnym bez zmian narządowych i czynników ryzyka naczyniowo-sercowego. Obejmuje następujące, z wyjątkiem:
A) zwiększenia aktywności fizycznej (bez wysiłku izometrycznego).
B) ograniczenia podaży soli

E

26

Wiadomość o urodzeniu dziecka z wadą wrodzona lub chorobą genetyczną jest często dla jego rodziców bardzo trudna do przyjęcia i może wywoływać poczucie winy. Która z poniższych reakcji rodziców jest najmniej prawdopodobna?

/pytanie unieważnione z powodu użycia potocznej i niejednoznacznej terminologii/
A) wstrząs
B) smutek/złość
C) zaprzeczenie
D) odrzucenie dziecka
E) akceptacja/reorganizacja

D

PYTANIE ANULOWANE Z POWODU UZYCIA NIEADEKWATNEJ TERMINOLOGII

27

W trakcie badania okresowego u 5-letniego chłopca osłuchiwaniem stwierdzono w prawym polu podobojczykowym szmer ciągły, ustępujący po zmianie pozycji z siedzącej na leżącą, lub przy pochyleniu głowy do przodu. Obecność takiego szmeru jest charakterystyczna dla:
A) zapalenia systemowo-płucnego.
B) szmeru buczenia żylnego.
C) przetoki tętnic wieńcowych.
D) przetrwałego przewodu tętniczego.
E) zwężenia zastawkowego aorty.

B

28

Dziewczynka 13-letnia skarży się na ból brzucha o zmiennej lokalizacji (głównie w okolicy śródbrzusza środkowego), nagłym początku, kolkowym charakterze oraz krótkim czasie trwania (do 10 minut). Ból nasila się podczas spoczynku, a słabnie w czasie ruchu. Ból brzucha jest:
A) bólem psychogennym.
B) bólem somatycznym.
C) bólem czynnościowym.
D) bólem organicznym.
E) wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

C

29

Dwumiesięczne niemowlę, karmione naturalnie, powinno mieć zaleconą suplementację witamin:
A) D.
B) E.
C) K.
D) D oraz E.
E) D oraz K.

E

30

W których z wymienionych poniżej chorób przewodu pokarmowego dziecko
może oddawać smoliste stolce:
1) zespół Malory’ego-Weissa;
2) szczelina odbytu;
3) choroba wrzodowa dwunastnicy;
4) choroba wrzodowa żołądka;
5) czynnościowe zaparcie stolca.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,4,5.
B) 1,3,5.
C) 2,3,5.
D) 1,2,4.
E) 1,3,4.

E