Percepcija, pažnja Flashcards Preview

Bioloska Psihologija > Percepcija, pažnja > Flashcards

Flashcards in Percepcija, pažnja Deck (71):
1

Elektroceptivni osjetni sustavi

pet osjetnih sustava koji tumače djelovanje vanjskih podražaja: vid, sluh, dodir, miris i okus

2

Primarno osjetno područje

dio osjetnog korteksa koji prima većinu informacija izravno iz talamičkih relejnih jezgara jednog osjetnog sustava

3

Sekundardno osjetno područje

dio osjetnog korteksa koji prima većinu informacija iz primarnog osjetnog područja jednog osjetnog sustava ili iz drugih sekundarnih osjetnih područja sustava

4

Asocijativno područje

dio korteksa koji prima informacije iz više osjetnih sustava

5

Hijerarhijska organizacija –

organizacija u niz razina koje je moguće reagirati; npr. primarna područja kore, sekundarna područja kore i asocijativna područja kore izvode progresivno sve detaljniju analizu

6

Osjet

rezultat jednostavnog procesa detekcije prisutnosti podražaja

7

Percepcija

proces višeg reda, koji obuhvaća integraciju, prepoznavanje i interpretaciju složenih sklopova osjeta

8

Funkcionalna odijeljenost

podjela na različita područja od kojih svako obavlja različitu funkciju; npr. u osjetnim sustavima različiti dijelovi sekundarnog i asocijativnog korteksa analiziraju različite aspekte istog podražaja

9

Paralelna obrada

simultana analiza informacija koja se provodi višestrukim paralelnim putovima neuralne mreže

10

Prestrijano područje

sekundarno vidno područje smješteno neposredno ispred primarnog

11

Intertemporalno područje

donji dijelovi temporalnog režnja. Sekundarno vidno područje uključeno u prepoznavanje predmeta

12

Posteriorno parijetalno područje

asocijativno područje kore koje prima ulazne informacije iz vidnog, slušnog i somatosenzornog sustava i uključeno je u percepciju prostornog smještaja

13

Skotom

Područje sljepoće u vidnom polju

14

Perimetrija

Postupak kojim se dobiva mapa skotoma

15

Nadopunjavanje

postupak kojim vidni sustav automatski koristi informacije dobivene iz receptora oko skotoma da bi postigao percepciju onog dijela retinalne slike koji nedostaje

16

Hemianopsija

skotom koji prekriva polovicu vidnog polja

17

"Slijepi vid"

sposobnost nekih pacijenata, slijepih zbog kortikalnog oštećenja, da nesvjesno vide neke dijelove okoline

18

Subjektivne konture

percipirane vidne konture koje fizički ne postoje

19

Dorsalni tok

grupa vidnih putova koji iz primarnog vidnog područja preko dorsalne prestrijarne kore idu do dorsalnog parijetalnog korteksa. Prema jednom shvaćanju funkcija dorsalnog toka je vidna kontrola ponašanja

20

Ventralni tok

grupa vidnih putova koji iz primarnog vidnog područja preko ventralnog prestrijarnog idu u interotemporalni korteks. Prema jednom shvaćanju funkcija ventralnog toka je svjesna vidna percepcija

21

Teorija „gdje“ naspram „što“

teorija prema kojoj dorsalni tok posreduje percepciju smještaja predmeta („gdje“ se predmet nalazi), dok ventralni tok posreduje percepciju „što“ predmet jest

22

Teorija „kontrole ponašanja“ naspram „svjesne percepcije“

teorija prema kojoj dorsalni tok posreduje kontrolu opnašanja vidnim informacijama dok ventralni tok posreduje svjesno viđenje

23

Propagnozija

Vidna agnostika za lica

24

Agnozija

nemogućnost prepoznavanja određene vrste podražaja, koja se ne može pripisati osjetnom deficitu, niti verbalnom ili intelektualnom poremećaju

25

Vidna agnozija

nemogućnost prepoznavanja vidnih podražaja koja se ne može pripisati osjetnom, verbalnom ili intelektualnom poremećaju

26

Bubnjić

Membrana tympani

27

Slušne košćice

tri koščice u srednjem uhu malleus (čekić), incus (nakovanj) i stapes (stremen)

28

Ovalni prozorčić

membrana pužnice koja prenosi vibracije sa slušnih koščica na kohlearnu tekućinu

29

dugačka, savinuta struktura u untrašnjem uhu koja sadrži Cortijev organ

Dugačka, savinuta struktura u untrašnjem uhu koja sadrži Cortijev organ

30

Cortijev organ

slušni osjetni organ, koji se sastoji od bazilarne membrane, slušnih osjetnih stanica s dlačicama i pokrovne membrane

31

Osjetne stanice s dlačicama

Slušni receptori

32

Bazilarna membrana

membrana Cortijeva organa na kojoj su učvršćene stanice s dlačicama

33

Pokrovna membrana

membrana pužnice koja se naslanja na slušne osjetne stanice

34

Slušni živac

ogranak VIII kranijalnog živca (nervus vestiobulocochlearis) koji provodi slušne impulse iz osjetnih stanica na bazilarnoj membrani

35

Tonotopna organizacija

organizacija u skladu s frekvencijom zvuka, kao npr. kod primarnog slušnog područja

36

Vestibularni sustav

osjetni sustav koji otkriva promjene u smjeru i intenzitetu pokreta glave i pridonosi održavanju ravnoteže slanjem signala u motorički sustav

37

Gornje olivarne jezgre

jezgre u produljenoj moždini koje igraju ulogu u lokalizaciji zvuka

38

Donji kolikuli (colliculi inferiores)

strukture u tektumu srednjeg mozga koje primaju slušne informacije iz gornjih olivarnih jezgara

39

Medijalno koljensato tijelo (corpus geniculatum mediale)

slušna talamička jezgraj koja prima živčane impulse iz donjih kolikula i šalje ga u primarno slušno područje u kori velikog mozga

40

Slobodni živčani završetci

kožni receptori koji se sastoje od završetaka živčanih vlakana koji ne sadrže nikakve specijalizirane strukture osjetljivi su na promjene u temperaturi kože i na bol

41

Pacinijeva tjelešca

najveći i najdublje smješteni kožni receptori osjetljivi na nagle pomake kože

42

Stereognozija

Prepoznavanje predmeta opipom

43

Dermatom

područje tijela inervirano lijevim i desnim stražnjim korijenom određenog segmenta kralježničke moždine

44

Sustav dorslnih kolumni i medijalnog lemniskus

dio somatosenzornog sustava koji se penje stražnjim dijelom bijele tvari kralježničke moždine i prenosi impulse vezane uz dodir i propircepciju

45

Anterolateralni sustav

dio somatosenzornog sustava koji se penje anterolateralnim dijelom bijele tvari kralježničke moždine i prenosi impulse povezane s boli i temperaturom

46

Medijalni lemniskus (lemniscus medialis)

somatosenzorni put između dorsalnih jezgara produljene moždine i ventoposterolateralne jezgre talamusa

47

Ventroposterolateralna jezgra

talamička relejna jezgra somatosenzornog i okusnog sustava

48

Somototopna organizacija

organizaccija u skladu s mapom površine tijela, kao npr. u slučaju primarnog somatosenzornog područja

49

Somatosenzorni homunculus

somatotopna mapa primarnog somatosenzornog područja

50

Astereognozija

Nemogućnost prepoznavanja predmeta opipom

51

Astomatognozija

Nemogućnost prepoznavanja dijelova vlastitog tijela

52

Anozognozija

uobičajena nemogućnost neuroloških pacijenata da prepoznaju vlasite simptome

53

Kontralateralno zanemerivanje

poremećaj kod kojeg postoji tendencija da se ne odgovara na podražaje koji su kontralateralni povredi mozga

54

Prednji cingularni korteks

prednji dio cingularne vijuge, uključen u čuvstvene rekacije na bolne podražaje

55

Teorija nadzirnog ulaza

teorija prema kojoj silazni živčani impulsi iz mozga mogu aktivirati neuralne krugove u kičmenoj moždini koji djeluju kao svojevrsna vrata za protok impulsa te na taj način blokirati nadolazeće impulse iz receptora za bol

56

Periakveduktalna siva tvar

Siva tvar oko cerebralnog akvedukta, koja sarži opijatne receptore i aktivira silazni sustav analgezije

57

Endorfini

Endogeni (interno proizvedeni) opijatni analgetici

58

Fantomski ud

Živa i uvjerljiva percepcija amputiranog uda

59

Feromoni

mirisi koje ispušta jedan pripadnik neke vrste i time izaziva specifične obrasce ponašanja kod drugih pripadnika iste vrste

60

Njušni epitel

sluzava membrana koja oblaže gornje dijelove nosne šupljine i sadrži njušne receptorne stanice

61

Njušna lukovica (bulbus olfactorius)

sadrži prvi kranijalni živac koji vodi prvenstveno do amigdala i piriformnog korteksa

62

Piriformni korteks

dio medijalnog temporalnog korteksa koji izravno prima njušne impulse

63

Mediodorsalna jezgra

talamička relejna jezgra njušnog sustava

64

Orbitorontalni korteks

prednji dio frontalnog režnja koji prima njušne informacije iz talamusa

65

Okusni poljupci

Skupine okusnih receptora

66

Solitarna jezgra

relejna jezgra okusnog sustava u produljenoj moždini

67

Ansomina

Gubitak njuha

68

Aguesija

Gubitak okusa

69

Selektivna pažnja

sposobnost da se usmjerimo na mali dio od mnoštva podražaja kojima smo izloženi u svakom trenutku

70

Sljepoća za promjene

teškoće u percipiranju velikih promjena u dijelovima slike na koje se ne obraća pažnja, u slučaju kad se te promjene unose u kratkim intervalima tijekom prikazivanja slike

71

Fenomen domjenka

sposobnost da nesvjesno pratimo sadržaj jednog razgovora dok smo svjesno usmjereni na drugi