Senzornomotiricki sistem Flashcards Preview

Bioloska Psihologija > Senzornomotiricki sistem > Flashcards

Flashcards in Senzornomotiricki sistem Deck (45):
1

Osjetne povratne informacije

osjetni signali koji su izazvani kotoričkim odgovorom i često se koriste za vođenje nastavka tog odgovora

2

Posteriorni parijetalni asocijativni korteks

moždana kora posteriornog dijela parijetalnog režnja za koju se smatra da prima i integrira prostorne informacije koje vode voljno ponašanje

3

Frontalno očno polje

područje prefrontalne kore koje igra ulogu u upravljanju pokretima očiju

4

Apraksija

gubitak sposobnosti izvođenja voljnih pokreta na zahtjev

5

Konstrukcijska apraksija

nemogućnost rješavanja konstrukcijskih testova pri čemu ne postoje ni primarni osjetni niti opći intelektualni deficit

6

Kontralateralno zanemerivanje

poremećaj pacijentove sposobnosti da odgovori na vidne slušne ili smoatosenzorne podražaje koji djeluju na jednu stranu tijel, i to obično lijevu stranu tijel nakon povrede desnog parijetalnog režnja

7

Dorsolateralni prefrontalni asocijativni korteks

područje prefrontalne asocijativne kore koje igra u ulogu u započinjanju složenih voljnih motoričkih odgovora

8

Sekundarno motoričko područje

područje moždane kore koje većinu informacija prima iz asocijativnih područja kore, a šalje impulse u primarno motoričko područje

9

Dodatno motoričko područje

Područje selundarnog motoričkog korteksa smješteno unutar longitudialne pukotine i uy nju

10

Premotoričko područje kore

područje sekundarnog motoričkog korteksa koje leži između dodatnog motoričkog područja i lateralne pukotine

11

Cingularna motorička područja

Dva sekundarna motorička područja u gyrusu cingulli obiju hemisfera

12

Primarno motoričko područje kore velikog mozga

gyrus precentralis koji je glavno područje iz kojeg kortikalni motorički signali silaze na niže razine senzomotoričkog sustava

13

Somatotopni

Organizirani u skladu sa mapom tijela

14

Motorički homnuculus

somatotopna mapa primarnog motoričkog područja korteksa

15

Stereognozija

Proces prepoznavanja predmeta opipom

16

Asterognozija

teškoća u prepoznavanju predmeta opipom koja se ne može pripisati jednostavnom osjetnom deficitu niti općem intelektualnom deficitu

17

Dorsolateralni kortikospinalni put

motorički put koji polazi iz primarnog motoričkog područja, silazi kroz piramide u produljenoj moždini, prelazi na suprotnu stranu i nastavalja se spuštati kroz kontralateralnu korsolateralnu bijelu tvar kralježničke moždine

18

Dorsolateralni kortikobrospinalni put

silazni motorički put koji se prekapča u crvenoj jezgri moždanog debla, prelazi na suprotnu stranu u spušta se u dorsolateralni dio bijele tvari kralježničke moždine

19

Belzove stanice

velike piramidne živčane stanice u primarnoj motoričkoj kori, koje predaju živčano uzbuđenje izravno na spinalne motoričke stanice, uglavnom na nižim razinama kralježničke moždine

20

Ventromedijlni kortikospinalni put

izravni ventromedijalni motorički put koji se spušta iz primarnog motoričkog područja kojre izravno u ventromedijalni dio bijele tvari kralježničke moždine

21

Ventromedijalni koritko-truno-spinalni put

neizravni ventromadijalni motorički put koji se spušta obostrano iz primarnog motoričkog područja kore do nekoliko međusobn povezanih struktura moždanog debla, te zatim u ventromedijalni dio kičmene moždine

22

Tectum

Dio srednjeg mozga koji sadrži gornje i donje kolikule u koje stižu vidne i slušne informacije o prostornom smještaju

23

Vestibularna jezgra

Jezgra moždanog debla koja prima informacije o ravnoteži iz polukružnih kanala

24

Retikularna formacija

složena mreža neurona u središtu moždanog debla koja između ostalog sadrži i motoričke programe složenih pokreta karakterističnih za vrstu, kao što su hodanje i plivanje

25

Motorička jedinica

jedan motorički neuron i sva mišićna vlakna skeletnog mišiča koja taj neuron inervira

26

Motorička završna ploča

receptivno područje mišićnog vlakana na neuromuskularnoj vezi

27

Fleksori

mišići koji djeluju tako da savijaju ili pregibaju zglob

28

Ekstenzori

mišići koji djeluju tako da izravnaju ili istežu zglob

29

Singeristi

parovi mišića koji izvode pokret u istom smijeru

30

Antagonisti

parovi mišića koji djeluju suprotstavljeno

31

Izometrična kontrakcija

kontrakcija mišića koja povećava njegov tonus ali ga ne skraćuje

32

Dinamična ili izotonična kontrakcija

kontrakcija koja izaziva skraćivanje mišiča

33

Golgijev tetivni organ

receptor u tetivama osjetljiv na tonus mišića za koji su se te tetive pričvršćene

34

Mišićna vretena

receptori u mišićnom tkivu koji su osjetljivi na duljinu mišića

35

Intrafuzalni mišić

mišić koji prilagođava napetost mišićnog vretena

36

Intrafuzalni motorički neuron

motorički neuron koji inervira intrafuzalna mišična vlakna

37

Skeletni (ekstrafuzalni) mišić

poprečno prugasti mišić koji je pričvršćen na kostur i obično je pod voljnom kontrolom

38

Refleks pateralne tetive

refleks istezanja izazvan udarcem u patelarnu tetivu

39

Refleks istezanja

refleksna reakcija na neočekivan utjecaj vanjske sile koja istegne mišić

40

Refleks povlačenja

refleksno povlačenje ekstremiteta zbog kontakta sa bolnim podražajem

41

Recipročna inervacija

načelo funkcioniranja spinalnih mehaniama, po kojem se mišić automatski relaksira kad se njemu antagonistički mišić kontrahira

42

Sukontrakcija

istovremena kontrakcija antagonističkih mišića

43

Rekurentna (povratna) kolateralna inhibicija

inhibicija živčane stanice prouzročena njezinom vlastitom aktivnošću preko kolaterale njezina aksona i inhibicijskog interneurona

44

Središnji senzomotorički program

obrazac aktivnosti koji je programiran u senzomotoričkom sustavu

45

Hipoteza u organiziranju odgovora u nizove

hipoteza prema kojj se središnji senzomotorički programi za pojedinačne odgovore vježbom kombiniranju u programe koji kontroliraju nizove odgovora