PHP_Hópverkefni og grunngreinasp Flashcards Preview

Lyfjafræði - fyrir jólapróf > PHP_Hópverkefni og grunngreinasp > Flashcards

Flashcards in PHP_Hópverkefni og grunngreinasp Deck (15):
1

Hvað er rétt?
a) Mígreni hrjáir 30% fullorðinna eintaklinga
b) Ætíð verður að vera æðavíkkun svo höfuðverkur komi fram
c) Rauðrófusafi er talinn vera blóðþrýsingshækkandi og neysla hans gæti því aukið lýðheilsu Íslendinga
d) L-NMMA (ósértækur NOS hindri) hefur reynst góður til að fyrirbyggja mígreniköst
e) Uppsöfnun á cGMP getur valdið mígrenilíkum höfuðverk

e) Uppsöfnun á cGMP getur valdið mígrenilíkum höfuðverk - rétta svarið

(það sem ræsir mígreni er m.a. NO. NO örvar cGMP myndun.
Ef maður vinnur með nítrat er því breytt í NO í líkamanum.
Phosphodiesterase 5 brýtur niður cGMP og því leiðir hamli þess (sildenafil) til mígreni.
10% fólks hefur mígreni.)

2

A 26-year-old woman undergoing surgery is given an inhalant anesthetic. She is also given an IV dose of succinylcholine. Within minutes, she develops a heart rate of 124/min and increasing core body temperature. Which of the following is the mechanism of action of the drug of choice for this condition?

A) It interferes with the release of Ca+2 from the sarcoplasmic reticulum
B) It is a competitive antagonist of Ach at the motor end plate
C) It is a GABA receptor agonist that enhances inhibition of nerve impulses
D) It uncouples oxidative phosphorylatin, thereby preventing heat formation

A) It interferes with the release of Ca+2 from the sarcoplasmic reticulum

3

A 30-year-old woman with a history of tonic-clonic seizures complains of double vision, thickened gums, and growth of facial hair since starting a new medication. Which of the following anticonvulsant medication is most likely responsible for her symptoms?
A) Carbamazepine
B) Ethosuximide
C) Phenobarbital
D) Phenytoin
E) Valproic acid

D) Phenytoin

4

Hvað af þessu er rangt um (2R, 6R)-hydroxynorketamín?
A Er umbrotsefni ketamíns.
B Hefur sömu aukaverkanir og ketamín.
C Gefur anti-depressive verkun um klukkustund eftir að lyfið er gefið.
D Anti-depressive verkun má rekja til virkjunar á AMPA Receptor.
E Anti-depressive verkunin varir í langan tíma.

B Hefur sömu aukaverkanir og ketamín.
Er rangt.

(2R,6R hydroxynorketamín er umbrotsefni ketamíns sem hindrar AMPA mun meira en NMDA og gefur fljótverkandi áhrif á þunglyndi án þess að vera avanabindandi)

5

Hvert af þessum örvandi lyfjum er stundum notað til að meðhöndla drómasýki?
a) Methylphenidate
b) Dextroamphetamin
c) Modafinil
d) LSD

C) Modafinil

6

GRUNNGREINASPURNING: Maður einn tekur phenelzine við atýpísku þunglyndi. Hann fer í partý og fær sér nokkra bjóra, mygluost og kexkökur. Seinna það kvöld fær hann það mikinn höfuðverk að hann þarf að leita á spítala. Blóðþrýstingur hans mælist 210/100 mmHg og bráðalæknirinn útskýrir fyrir honum að vegna þess að hann er að taka phenelzine þá hafi hann ekki átt að fá sér þennan mat og drykk um kvöldið því það hafi innihaldið ákveðið efni sem verkar sem…
A) Beinn adrenhermi
B) Falskt boðefni
C) Múskarínskur agonisti
D) Hindri á upptöku taugafruma
E) Óbeinn adrenhermi

E) Óbeinn adrenhermi

7

Allt af eftirfarandi getur verið hugsanlegt lyfjaskotmark í meðferð á Alzheimer’s sjúkdómi, NEMA:
a. Gamma-sekretasi
b. NMDA viðtakinn
c. Kólínesterasi
d. Magnesíum (Mg2+)
e. Nitric oxide synthase

d. Magnesíum (Mg2+)

a) Gamma-sekretasi seytir amyloid precursor protein og því hægt að hamla hann.
b) NMDA viðtakann er hægt að hindra því of mikil glutamate virkni veldur skemmdum sem leiðir til AD
c) Kólínesterasi heldur í allt það Ach sem er til staðar í synöpsunum sem er gagnlegt því tap á því einkennir AD.
d) Mg blokkar NMDA viðtakann
e) Nitric oxide synthase: væri gagnlegt að blokka hann því NO sem hann býr til er eitt af því sem veldur excitotoxicity

8

Hvað af eftirfarandi getur dregið úr líkum á að fá Parkinsons?
1. Fjölföldun á geninu sem tjáir fyrir a-Synuclein
2. Notkun L-DOPA
3. Notkun beta agonist lyfja
4. Notkun beta antagonista lyfja
5. Notkun DOPA decarboxylase inhibitor lyfja

3. Notkun beta agonist lyfja

(aukin áhætta hjá þeim sem voru á betablokker)

9

A worried mother complains to her pediatrician that both she and her 6-year old son´s teacher have noticed that the child has become inattentive. She states that that her son frequently stops what he is doing and „stares into space“ before resuming his activities. Electroencephalography reaveals a 3/second spike and slow wave pattern of dischages. Which of the following agents would be most effectively treat this child´s disorder?
A) Carbamazepine
B) Diazepam
C) Ethosuximide
D) Methylphenidate
E) Phenytoin

. C) Ethosuximide

Útskýring: störuflog tengist aðallega T-type Ca2+ virkni þannig við þurfum að nota lyf sem blockar þau göng.

10

Prófspurning:
Sýnt hefur verið fram á að alpha-synuclein aggregöt geti smitast milli taugafruma með því að bindast við LAG3. Í hverjum af eftirfarandi sjúkdómum sést þetta best?
1. Alzheimer’s
2. Parkinson
3. Mígreni
4. Stroke
5. MND

2. Parkinson

(alpha synuclein aggregöt skemma taugafrumurnar. LAG3 próteinið flytur alfa synuclein inn í taugafrumur. Ef komið er í veg f tjáningu LAG3 þá verður seinkun á þessum skemmdum)

11

Grunngreinaspurning:
6) A 33-year old woman goes to the physician for a minor outpatient procedure. The physician want to use a long-duration ester for a local anesthetic. Which of the following agents should be used?
A) Bupivacaine
B) Cocaine
C) Lidocaine
D) Procaine
E) Tetracaine

Svar: Tetracaine

A) Bupivacaine - er amíð en ekki ester
B) Cocaine - lengd verkunar er meðal löng (ekki langverkandi eins og er verið að leita eftir)
C) Lidocaine - er amíð en ekki ester
D) Procaine - helmingunartími er 7,7 mínútur og er því stuttverkandi og hentar ekki.
E) Tetracaine - Mjög hægt onset, og dugir lengi. Helmingunar tími er sirka klukkutími.Allosteric blocker á kalsíum göng. Er í TAC lyfjum ásamt adrenalini og kókaíni sem er notað í eyru, háls og augu og á bráðadeildum þegar þarf að deyfa svæði mjög hratt. Hefur sömu aukaverkanir og lidoceina og er aðallega notað fyrir spinal og corneal deyfingu.

12

Taugabraut frá X til Y gegnir hlutverki í myndun fíknar, þá sérstaklega að forðast fráhvörf (neikvæð styrking). (X→Y) (Eða einfaldara orðalag: „Hvaða taugabraut skiptir mestu máli upp á það að forðast fráhvarfseinkenni“?)
a) Paraventricular nucleus →Nucleus accumbens
b) Nucleus accumbens →Frontal lobe
c) Amygdala →Nucleus accumbens
d) Nucleus accumbens → Prefrontal cortex

.a) Paraventricular nucleus →Nucleus accumbens

13

Hópur 7: A 24-year old woman attmepts suicide by ingesting 50 acetaminophen tablets. She is rushed to the emergency department. Which of the following treatments would the attending physisician most likely order?
A) Alkalinization of urine
B) Ca+2/EDTA chelation
C) Deferoxamine
D) N-acetylcysteine
E) Protamine Sulfate

D) N-acetylcysteine

14

Í gegnum hvaða boðferli eru banvænu aukaverkanir opioida taldar fara í gegnum?
a) Virkjun Gi-pathway
b) β- arrestin
c) Virkjun Gs sem leiðir til hækkunar á cAMP
d) IL-6 boðferilinn

b) β- arrestin

Beta-arrestins eru boðefni út frá GPCR og miðla öndunarbælingu. Gi alfasubunit próteinin miðla sársaukaleysinu.

15

A medical professor is cleaning out her files and comes across an old case report about a 56-year old man with hypertension who had been treated with reserpine for many years. On a routine blokk pressure check, the patient was found to have an increase in blood pressure. When told about this finding, the patient reported that since his last visit he had taken an additional medication, and he admitted to recreational drug use. Which of the following medications was most likely responsible for his increase in blood pressure?
A) Amphetamine
B) Bethanechol
C) Cocaine
D) Guanethidine
E) Phenylephrine

Svar: E) Phenylephrine
● Reserpine
= Hamlar virkni VMAT (Vesicular Monoamine transporter). NE kemst ekki inn í blöðrunar í pre synaptisku frumunni.
- Veldur uppsöfnun á NE (ásamt öðrum MO) innan cyteosols presynaptic frumunnar. Þessi taugaboðefni er í kjölfarið brotin niður af MAO.
=> Lækkun BP (ásamt flókinna aukaverkanna á MTK).
● Amphetamine
= Þvingar MA út úr seytibólum presynaptic frumna. Hindrar einnig MOA í miklum skömmmtum.
- Mikil þéttni MO innan cytosol veldur “reverse transport” um MAT. Aukin losun MO innan CNS (euphoria) og aukin losin NE í PNS (aukinn hjartsláttur).
● Bethanechol
= mACh agonisti
- Hefur þ.a.l. parasympatísk áhrif.Vasodialation
(t.d. beytt við urinary retention og munnþurrk).
● Kókaín
= Hindrar fyrst og fremst DAT (þó einnig aðra MAT).
- Eykur þar af leiðandi fyrst og fremst dópamín í synaptic cleft (euphoria).
● Guanethidine
= Þvingar NE út úr seytibólum sympathetískra frumna.
- Hefur sértæka sækni í NAT og safnast því einungis fyrir innan sympathetískra tauga. Berst með VMAT inn í seytibólur og þvingar NE út úr þeim (sbr. amphetamine). NE er í kjölfarið brotið niður af MOA.
=> Lækkar blóðþrýsting.
enylephrine