Phrases Flashcards Preview

French Creole > Phrases > Flashcards

Flashcards in Phrases Deck (38)
Loading flashcards...
0

Please speak slowly

Tanpri pale dousman

1

We want to speak Creole

Nou vle pale Kreyol

2

What is that called?

Kijan sa rele?

3

How are you?

Kijan ou ye?

4

I'm well, thanks

Mwen byen, mesi

5

What's your name?

Kijan ou rele?

6

My name is...

Mwen rele...

7

Bye. See you later!

Babay. N'a we!

8

My friends

Zanmi mwen yo
Zanmi m' yo

9

Thank you

Mesi

10

And yourself?

E ou menm?

11

Where do you live?

Ki kote ou rete?

12

Good stuff!

Bon bagay!

13

What does that mean?

Ki sa sa vle di?

14

How do you say?

Kijan yo di--?

15

Repeat, please

Repete, souple

16

Slowly, please

Dousman, souple

17

I'm sorry

Mwen regret sa

18

There's a lot...

Gen anpil...

19

Help me, please!

Ede mwen, souple!

20

You're welcome

Pa dekwa

21

I'm looking for...

M'ap chache... (N'ap chache)

22

I don't know

Mwen pa konnen

23

Excuse me, we're in a hurry

Eskize, nou prese. (Eskize, mwen prese.)

24

It doesn't matter

Sa pa fe anyen

25

Wait for me!

Tann mwen

26

Don't forget!

Pa bliye, non!

27

There's a little problem

Gen yon ti pwoblem

28

I don't believe so

Mwen pa kwe sa

29

Where are you?

Ki kote ou ye?