Phrases kap 1 - 3 Flashcards Preview

Engelska > Phrases kap 1 - 3 > Flashcards

Flashcards in Phrases kap 1 - 3 Deck (80)
Loading flashcards...
1

En aktuell fråga

A burning issue

2

Det aktuella fallet

The case in question

3

Vi är angelägna att få dessa dokument
Vi behöver...

We are in urgent need of those documents

4

Jag anhåller om svar
Jag uppskattar ett svar...

I appreciate your reply

5

o.s.a.

R.S.V.P

6

Med anledning av ert brev

With reference to your letter
Referring to your letter

7

På förekommen anledning får vi meddela
Vi har funnit det nödvändigt att påminna dig...

We have found it necessary to remind you that

8

Jag ser ingen anledning att

I see no reason to

9

Vad anser ni om

What is your opinion of/about

10

På eget ansvar

On one's own responsibility

11

Avslutningsvis vill jag

In conclusion I would like

12

I vissa avseenden

In some respects

13

Med avseende på

With respect to
In respect of
Regarding

14

Sjukhuset ansvarar ej för

The hospital cannot be held responsibal for

15

I avvaktan på ert svar

Awaiting your reply

16

Jag ber att få meddela er att

I wish to inform you that

17

Jag ber om ursäkt för det besvär detta kanske orsakar er

I apologize for the inconvenience this may cause you

18

Få fallet bedömt av en läkare

Get a doctor's opinion on the case

19

Han har gjort sin bedömning

He has made his assessment

20

Jag har bildat mig ett uppfattning om

I have formed an idea of

21

På begäran

On request

22

På doktor Anderssons begäran

At Doctor Andersson's request

23

På hans begäran

At his request

24

Skickas på begäran

Will be sent on request

25

Han behandlas för

He is being treated for

26

Han får tio behandlingar

He has ten applications of the treatment

27

Vid behov

When necessary
If required

28

Efter behov

As the need arises

29

Doktor Andersson är i stort behov

Doctor Andersson urgently requires

30

Dagsbehovet är

The daily requirement is