Phrases kap 4 - 6 Flashcards Preview

Engelska > Phrases kap 4 - 6 > Flashcards

Flashcards in Phrases kap 4 - 6 Deck (55)
Loading flashcards...
1

som framgår av

as can be seen from
as is apparent from

2

som framhölls ovan har vi

as stated above, we have

3

patienten har gjort stora framsteg

the patient has made great progress

4

inom en nära framtid

in the near future

5

jag tar mig friheten att påminna

i take the liberty of reminding

6

vi är fullt medvetna

we are fully aware

7

vi har fått er adress genom

we have received your address from

8

han är sjuk och kan följaktligen inte komma

he is so ill so he cannot come

9

hennes besvär är följande

her complaints are as follows

10

på följande villkor

on the following conditions

11

detta är en följd av

this is a result of

12

till följd av

as a result of

13

detta har fått till följd

this has resulted in

14

här måste föreligga ett misstag

there must be some mistake here

15

någon fara för hans liv föreligger inte

his life is not in danger

16

jag föreslår att

i suggest that

17

i händelse av förhinder

in case of impediment

18

detta blir förhoppningsvis

this will hopefully be
it is hoped that this will be

19

det förtjänar att påpekas

it is worth pointing out

20

förutsatt att han får rätt vård

provided that he gets the right treatment

21

under förutsättning att

on condition that

22

ni kan vara förvissad om att

you may rest assured

23

i förväg

in advance

24

det skulle glädja oss att

we shall be glad to

25

detta grundar sig på

this is based on

26

abonnemanget gäller från

the subscription is valid/runs from

27

det gällande systemet

the present system

28

jag ser gärna att ni

i would appreciate it if you

29

mycket gärna

with pleasure

30

i första hand

first of all