Phrases kap 7 - 10 Flashcards Preview

Engelska > Phrases kap 7 - 10 > Flashcards

Flashcards in Phrases kap 7 - 10 Deck (79)
Loading flashcards...
1

nedannämnda patienter

the patients mentioned belowe

2

nedanstående illustration

the illustration below

3

jag har nöjet att erkänna mottagandet av

I have the pleasure of acknowledging receipt of

4

jag har nöjet att inbjuda er till

I have the pleasure in inviting you to

5

i viss omfattning

to a certain extent

6

i sådan aomfattning att

to such an extent that

7

tacksam för omgående svar

much obliged for a reply by return

8

vi kan omöjligen

we cannot possibly

9

det är osäkert om

it is uncertain if

10

om tiden inte passar

if the time does not suit you

11

allt pekar i den riktningen

everything points in that direction

12

det bör ges högsta prioritet

it should be given top priority

13

provet utförs på röntgenavdelningen

the test is performed in the X-ray department

14

jag vågar påstå

I venture to say

15

i regel

as a rule, generally speaking

16

resultatet blev att

the result was that

17

med viss reservation kan man

with certain reservations, one might

18

det finns risk för att

there is a risk that

19

på egen risk

at your own risk

20

för doktor Anderssons räkning

on behalf of Doctor Andersson

21

i samband med

in connection with

22

detta kan sättas i samband med

this can be related to

23

sammanfattningsvis vill jag

to sum up, I would like

24

vi ser fram emot ett svar

we look forward to an answer

25

senast en timme före

one hour at the latest before

26

av personliga skäl

for personal reasons

27

av principiella skäl

on grounds of principle

28

vi är nu i stånd att

we are now in a position

29

med stöd av dessa resultat

on the strength of these findings

30

om svar anhålles

an answer is requested