Present Flashcards

1
Q

To Be (Permanent)

A

Ser / Ésser

Sóc 
Ets
És
Som
Sou
Són
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

To Be (Temporary)

A

Estar

Estic 
Estàs 
Està
Estem
Esteu 
Estan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

To Have

A

Tenir

Tinc 
Tens
Té
Tenim 
Teniu 
Tenen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

To Do / Make

A

Fer

Faig 
Fas
Fa
Fem
Feu 
Fan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

To Be Able To, Can

A

Poder

Puc 
Pots 
Pot
Podem 
Podeu 
Poden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

To Say

A

Dir

Dic 
Dius
Diu 
Diem 
Dieu 
Diuen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

To Go

A

Anar

Vaig
Vas 
Va
Anem 
Aneu 
Van
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

To See

A

Veure

Veig 
Veus 
Veu 
Veiem 
Veieu 
Veuen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

To Give

A

Donar

Dono 
Dónes 
Dóna 
Donem 
Doneu
Donen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

To Know (Facts)

A

Saber

Sé
Saps 
Sap
Sabem 
Sabeu 
Saben
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

To Want

A

Voler

Vull 
Vols 
Vol 
Volem 
Voleu 
Volen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

To Arrive

A

Arribar

Arribo 
Arribes 
Arriba 
Arribem 
Arribeu 
Arriben
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

To Pass, Happen, Spend (Time)

A

Passar

Passo 
Passes
Passa
Passem 
Passeu 
Passen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

To Have To, Must

A

Deure

Dec 
Deus 
Deu
Devem 
Deveu 
Deuen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

To Put, Place, Set

A

Posar

Poso 
Poses
Posa 
Posem 
Poseu 
Posen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

To Seem, Appear

A

Semblar

Semblo 
Sembles
Sembla 
Semblem 
Sembleu
Semblen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

To Stay, Remain

A

Quedar-se

Em quedo 
Et Quedes 
Es Queda 
Ens Quedem 
Us Quedeu 
Es Queden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

To Believe

A

Creure

Crec
Creus
Creu 
Creiem 
Creieu 
Creuen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

To Speak

A

Parlar

Parlo
Parles 
Parla
Parlem
Parleu 
Parlen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

To Carry, Bring

A

Portar

Porto
Portes
Porta
Portem
Porteu
Porten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

To Leave, Let, Allow

A

Deixar

Deixo 
Deixes 
Deixa 
Deixem 
Deixeu 
Deixen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

To Follow, Continue

A

Seguir

Segueixo 
Segueixes 
Segueix 
Seguim 
Seguiu 
Segueixen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

To Find, Encounter

A

Trobar

Trobo 
Trobes 
Troba 
Trobem 
Trobeu 
Troben
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

To Call, Name

A

Anomenar

Anomeno 
Anomenes 
Anomena 
Anomenem 
Anomeneu 
Anomenen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

To Come

A

Venir

Vinc 
Véns 
Ve
Venim 
Veniu 
Vénen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

To Think

A

Pensar

Penso 
Penses 
Pensa 
Pensem 
Penseu 
Pensen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

To Leave, Go Out

A

Sortir

Surto 
Surts 
Surt 
Sortim 
Sortiu 
Surten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

To Return, Go Back

A

Tornar

Torno 
Tornes 
Torna
Tornem 
Torneu 
Tornen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

To Take, Drink

A

Prendre

Prenc 
Prens 
Pren 
Prenem 
Preneu 
Prenen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

To Meet, Know (People)

A

Conèixer

Conec 
Coneixes 
Coneix 
Coneixem 
Coneixeu 
Coneixen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

To Live

A

Viure

Visc 
Vius 
Viu 
Vivim
Viviu 
Viuen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

To Feel, Regret

A

Sentir

Sento 
Sents
Sent
Sentim 
Sentiu 
Senten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

To Treat, Handle

A

Tractar

Tracto 
Tractes 
Tracta 
Tractem 
Tracteu 
Tracten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

To Watch, Look At

A

Mirar

Miro 
Mires 
Mira
Mirem 
Mireu 
Miren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

To Count

A

Comptar

Compto 
Comptes 
Compta 
Comptem 
Compteu
Compten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

To Begin

A

Començar

Començo 
Començes 
Comença 
Comencem 
Comenceu 
Comencen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

To Hope

A

Esperar

Espero 
Esperes 
Espera
Esperem 
Espereu 
Esperen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

To Search / Look For

A

Buscar

Busco 
Busques 
Busca 
Busquem 
Busqueu 
Busquen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

To Exist

A

Existir

Existiexo 
Existeixes 
Existeix 
Existim
Existeu 
Existeixen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

To Enter / Go In

A

Entrar

Entro 
Entres 
Entra 
Entrem
Entreu 
Entren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

To Work

A

Treballar

Treballo
Treballes 
Treballa 
Treballem
Treballeu 
Treballen
42
Q

To Write

A

Escriure

Escric 
Escrius 
Escriu 
Escrivim 
Escriviu 
Escriuen
43
Q

To Lose

A

Perdre

Perdo 
Perds
Perd
Perdem 
Perdeu
Perden
44
Q

To Produce

A

Produir

Produeixo 
Produeixes 
Produeixa 
Produïm 
Produïu
Produeixen
45
Q

To Occur

A

Ocórrer

Ocorro 
Ocorres 
Ocorre 
Ocorrem 
Ocorreu 
Ocorren
46
Q

To Understand

A

Entendre

Entenc 
Entens 
Entén 
Entenem 
Enteneu 
Entenen
47
Q

To Request / Ask For

A

Demanar

Demano 
Demanes 
Demana 
Demanem 
Demaneu 
Demanen
48
Q

To Receive

A

Rebre

Rebo 
Reps 
Rep 
Rebem 
Rebeu 
Reben
49
Q

To Remember / Remind

A

Recordar

Recordo 
Recordes 
Recorda 
Recordem 
Recordeu 
Recorden
50
Q

To Finish / End

A

Terminar

Termino 
Termines 
Termina 
Terminem 
Termineu 
Terminen
51
Q

To Permit / Allow

A

Permetre

Permeto 
Permets 
Permet
Permetem 
Permeteu 
Permeten
52
Q

To Appear / Show Up

A

Aparèixer

Aparec
Apareixes 
Apareix 
Apareixem 
Apareixeu 
Apareixen
53
Q

To Get / Obtain

A

Obtenir

Obtinc 
Obtens 
Obté 
Obtenim 
Obteniu 
Obtenen
54
Q

To Commence / Start

A

Començar

Començo 
Començes 
Comença 
Comencem 
Comenceu 
Comencen
55
Q

To Serve

A

Servir

Serveixo 
Serveixes
Serveix
Servim 
Serviu 
Serveixen
56
Q

To Take Out / Stick Out

A

Treure

Trec
Treus 
Treu 
Traiem 
Traieu 
Treuen
57
Q

To Need

A

Necessitar

Necessito 
Necessites 
Necessita 
Necessitem 
Necessiteu 
Necessiten
58
Q

To Maintain

A

Mantenir

Mantinc 
Mantens 
Manté 
Mantenim 
Manteniu 
Mantenen
59
Q

To Turn Out (To Be)

A

Resultar

Resulto 
Resultes
Resulta 
Resultem 
Resulteu 
Resulten
60
Q

To Read

A

Llegir

Llegeixo 
Llegeixes 
Llegeix 
Llegim 
Llegiu 
Llegeixen
61
Q

To Fall

A

Caure

Caic 
Caus 
Cau 
Caiem 
Caieu 
Cauen
62
Q

To Change

A

Canviar

Canvio 
Canvies 
Canvia
Canviem 
Canvieu 
Canvien
63
Q

To Present

A

Presentar

Presento 
Presentes
Presenta 
Presentem
Presenteu 
Presenten
64
Q

To Create / Make

A

Crear

Creo
Crees
Crea
Creem 
Creeu 
Creen
65
Q

To Open

A

Obrir

Obro 
Obres 
Obre 
Obrim 
Obriu 
Obren
66
Q

To Consider

A

Considerar

Considero 
Consideres 
Considera 
Considerem 
Considereu 
Consideren
67
Q

To Hear

A

Sentir

Sento 
Sents 
Sent
Sentim 
Sentiu 
Senten
68
Q

To Finish / End / Have Just

A

Acabar

Acabo 
Acabes 
Acaba 
Acabem
Acabeu 
Acaben
69
Q

To Convert

A

Convertir

Converteixo 
Converteixes 
Converteix 
Convertim 
Convertiu 
Converteixen
70
Q

To Win, Gain, Earn

A

Guanyar

Guanyo 
Guanyes 
Guanya 
Guanyem 
Guanyeu 
Guanyen
71
Q

To Form / Shape

A

Formar

Formo 
Formes 
Forma 
Formem 
Formeu 
Formen
72
Q

To Bring, Get, Fetch

A

Portar

Porto 
Portes 
Porta 
Portem 
Porteu 
Porten
73
Q

To Divide

A

Dividir

Divideixo 
Divideixes 
Divideix 
Dividim 
Dividiu 
Divideixen
74
Q

To Die

A

Morir

Moro 
Mors 
Mor 
Morim 
Moriu 
Moren
75
Q

To Accept

A

Acceptar

Accepto 
Acceptes 
Accepta 
Acceptem
Accepteu 
Accepten
76
Q

To Achieve / Attain

A

Aconseguir

Aconsegeixo 
Aconsegeixes 
Aconsegeix 
Aconseguim 
Aconseguiu 
Aconsegeixen
77
Q

To Suppose

A

Suposar

Suposo 
Suposes 
Suposa 
Suposem 
Suposeu 
Suposen
78
Q

To comprehend

A

COMPRENDRE

COMPRENC
COMPRENS
COMPRÈN
COMPRENEM
COMPRENEU
COMPRENEN
79
Q

To get, obtain, achieve

A

Rebre

Rebo
Reps 
Rep
Rebem 
Rebeu 
Reben
80
Q

To explain

A

Explicar

Explico 
Expliques 
Explica 
Expliquem 
Expliqueu 
Expliquen
81
Q

To ask, inquire

A

Preguntar

Pregunto 
Preguntes 
Pregunta 
Preguntem 
Pregunteu 
Pregunten
82
Q

To touch, play

A

Tocar

Toco 
Toques 
Toca
Toquem 
Toqueu 
Toquen
83
Q

To recognise

A

Reconèixer

Reconec 
Reconeixes 
Reconeix 
Reconeixem 
Reconeixeu 
Reconeixen
84
Q

To study

A

Estudiar

Estudio 
Estudies 
Estudia 
Estudiem 
Estudieu 
Estudien
85
Q

To reach, catch up

A

Abastar

Abasto 
Abastes
Abasta 
Abastem
Abasteu
Abasten
86
Q

To swim

A

Nedar

Nedo 
Nedes 
Neda 
Nedem 
Nedeu 
Neden
87
Q

To direct

A

Dirigir

Dirigeixo
Dirigeixes 
Dirigeix 
Dirigim 
Dirigiu 
Dirigeixen
88
Q

To run

A

Córrer

Corro 
Corres 
Corre 
Correm 
Correu 
Corren
89
Q

To utilise

A

Utilitzar

Utilitzo 
Utilitzes 
Utilitza 
Utilitzem 
Utilitzeu 
Utilitzen
90
Q

To pay, pay for

A

Pagar

Pago 
Pagues 
Paga 
Paguem 
Pagueu 
Paguen
91
Q

To help

A

Ajudar

Ajudo 
Ajudes 
Ajuda 
Ajudem 
Ajudeu 
Ajuden
92
Q

To be pleasing

A

Agradar

Agrado 
Agrades 
Agrada 
Agradem 
Agradeu 
Agraden
93
Q

To play

A

Jugar

Jugo 
Jugues 
Juga 
Juguem 
Jugueu 
Juguen
94
Q

To listen to, hear

A

Escoltar

Escolto 
Escoltes 
Escolta 
Escoltem 
Escolteu 
Escolten
95
Q

To fulfill, carry out

A

Complir

Compleixo
Compleixes 
Compleix 
Complim 
Compliu 
Compleixen
96
Q

To offer

A

Oferir

Ofereixo 
Ofereixes 
Ofereix 
Oferim 
Oferiu 
Oferixen
97
Q

To discover

A

Descobrir

Descobreixo 
Descobreixes 
Descobreix 
Descobrim 
Descobriu 
Descobreixen
98
Q

To raise, lift

A

Aixecar

Aixeco 
Aixeques 
Aixeca 
Aixequem 
Aixequeu 
Aixequen
99
Q

To try, attempt

A

Intentar

Intento
Intentes 
Intenta 
Intentem 
Intenteu 
Intenten
100
Q

To use

A

Usar

Uso
Uses 
Usa
Usem 
Useu 
Usen