PROFI 3 Flashcards Preview

Niemiecki > PROFI 3 > Flashcards

Flashcards in PROFI 3 Deck (98):
1

oszukiwać

betrügen

2

malować (świeżo malowane)

streichen (frisch gestrichen)

3

krewni

die Verwandte

4

Wszystkich Świętych

Allerheiligen

5

Zaduszki

Allerseelen

6

dusza

die Seele

7

zwyczaj

der Brauch, die Bräuche

8

zapalać świeczki

Kerzen anzünden

9

cmentarz

der Friedhof

10

wspominać zmarłych

gestorbene Leute sich erinnern

11

przebierać się

sich verkleiden

12

Cukierek albo psikus!

Süβes oder Saures!

13

oczekiwać

erwarten

14

dynia

der Kürbis

15

miąższ

das Fruchtfleisch

16

pogarszać

verschlimmern

17

zemsta

die Rache

18

dobrze się bawić

sich amüsieren

19

kwestia czasu

eine Frage der Zeit

20

rozdawać, trwonić

verschwenden

21

pochodzenie

die Herkunft

22

straszny

fruchtbar / gruselig

23

bać się, drżeć

fürchten, gruseln

24

obrzydliwy

eklig

25

Ohyda!

Igitt!

26

maruda

der Muffel

27

zaduma

die Nachdenklichkeit

28

postęp

der Fortschritt

29

osiągnięcie

die Leistung

30

realizować, spełniać

realisieren / erfüllen / vollbringen

31

dokonanie, zasługa

der Verdienst (też zarobek)

32

upoważniony, uprawniony

berechtigt

33

określać

bezeichnen / nennen / beschreiben

34

być w potrzebie

in Not sein

35

być w niebezpieczeństwie

in Gefahr sein

36

grozić

bedrohen / drohen

37

zagrożenie

die Bedrohung

38

ryzykować

riskieren

39

wyróżnić się, odznaczyć

sich auszeichnen

40

laureaci nagrody Nobla

Nobelpreisträger

41

odkryć, wynaleźć

entdecken

42

odkrycie

die Entdeckung

43

dobro

das Wohl

44

odwracać wzrok

wegschauen

45

wtrącać się (do czegoś)

sich einmischen (in etwas)

46

przez to

dadurch

47

odwaga cywilna

dien Zivilcourage

48

twierdzić

feststellen

49

ziewać

gähen

50

dostarczyć

liefern

51

skok

der Sprung

52

dźwięk

der Schall

53

śledzić (wydarzenia) / ścigać (przestępcę) / prześladować

(Die Ereignisse / den Verbrecher) verfolgen

54

oddech (wstrzymać oddech)

der Atem (den Atem anhalten)

55

niewiarygodny

unglaublich

56

widz

der Zuschauer

57

zwalczać

bekämpfen

58

pożar lasu

der Waldbrand

59

odwaga

der Mut

60

zastosować

einsetzen

61

według mediów

nach Medienberichten

62

opinia, wyrok

das Urteil

63

rozwiązywać problemy

Probleme lösen

64

naukowiec, uczony

der Wissenschaftler

65

podróż kosmiczna

die Raumfahrt

66

uważać kogoś za

jemanden (IV) für + IV halten ( Sie halten ihn für einen Egoisten)

67

rozumieć, pojmować

fassen

68

zaangażowanie

der Einsatz

69

tonąć, utopić się

ertrinken

70

wydarzenie, zdarzenie

das Ereignis, die Ereignisse

71

topić się, iść pod wodę

untergehen

72

udać się

geling - gelang - gelungen

73

walczyć

kämpfen (mit + III / gegen +IV/ um +IV - o coś )

74

prąd

die Strömung

75

wołać o pomoc

um Hilfe rufen

76

bez zastanowienia

ohne zu überlegen

77

rozważać, zastanawiać się

überlegen

78

chwytać, objąć

fassen

79

wyciągnąć

herausziehen

80

siła

die Kraft

81

ostatkiem sił

mit letzter Kraft

82

zaradcze środki ratunkowe (pierwsza pomoc)

lebensrettende Maβnahmen

83

przez to

dadurch

84

przeżyć, przetrwać

überleben

85

być wstrząśniętym

nicht mehr los lassen

86

Nie udało mi się.

Es ist mir nicht gelungen.

87

społecznie, honorowo

ehrenamtlich

88

wolonttariat

das Ehrenamt

89

aktywny, czynny

tätig

90

chorzy i niepełnosprawni

kranken und behinderten

91

przesiadać się

umsteigen

92

wdzięczny

dankbar

93

połączenie (w podróży)

Reiseverbindung

94

odprowadzać, towarzyszyć

(jemanden IV ) begleiten

95

kanapka

belegtes Brot (belegte Brote)

96

urozmaicony

abwechsulngsreich

97

bliźni

der Mitmensch, die Mitmenschen

98

wstawić się za kogoś

sich für + IV + einsetzen