PROFI Flashcards Preview

Niemiecki > PROFI > Flashcards

Flashcards in PROFI Deck (139):
1

szarmancki

charmant

2

spokojny

ruhig

3

niepewny

unsicher

4

zabawny

witzig

5

ambitny

ehrgeizig

6

wykształcony/zarozumiały

gebildet

7

cierpliwy

geduldig

8

szczery

ehrlich

9

pewny siebie

selbstbewusst

10

otwarty

offen

11

kreatywny

kreativ

12

pomocny

hilfsbereit

13

przyjacielski

freundlich

14

arogancki

arrogant

15

zadowolony

zufrieden

16

wstydliwy

schüchtern

17

niezawodny

zuverlässig

18

odpowiedzialny

verantwortungsbewusst

19

przeciwieństwo

das Gegenteil

20

cecha, właściwość

die Eigenschaft

21

ocenić

beurteilen, bewerten

22

luźny (bluzka, pozycja)

locker

23

wyluzowany (człowiek)

entspannt

24

wredny

gemein

25

wymagający

anspruchsvoll

26

przemądrzały

besserwisser

27

mózg

das Gehirn

28

lać wodę

ohne Punkt und Komma sprechen

29

tylko

nur / lediglich

30

natychmiast

sofort = auf Anhieb

31

impulsywnie, z marszu, pod wpływem emocji

aus dem Bauch

32

świadomy

bewusst

33

podstępny

hinterhältig

34

wróg

der Feind

35

spełniać (marzenie)

(einen Traum) erfüllen

36

urzeczywistniać (marzenie)

(einen Traum) verwirklichen

37

pustynia

die Wüste

38

jechać na pustynię

in die Wüste gehen

39

poddawać, porzucać

aufgeben

40

sławny

berühmt

41

wydawać (książkę)

herausbringen

42

trzeźwy

nüchtern

43

otrzeźwienie

die Ernüchterung

44

przeciętny

mäβig = durchschnittlich

45

najpierw

zunächst

46

informować, relacjonować

berichten

47

przygoda

das Abenteuer

48

faktycznie

tatsächlich

49

zagrzewać kogoś (do walki)

jemanden anfeuern

50

piosenkarka

die Sängerin

51

nagrać płytę

eine Schallplatte machen

52

zarabiać

verdienen

53

nieosiągalny, niedostępny

unerreichbar (erreichbar)

54

całkowicie

vollkommen / völlig

55

wydawać się

scheinen (Es scheint mir, dass...)

56

nagle

plötzlich

57

blisko / daleko

nah / weit, fern

58

odnoszący sukces, skuteczny

erfolgreich

59

osiągnąć sukces

den Erfolg haben / erzielen

60

naraz

auf einmal

61

być ważnym

gelten - galt - gegolten + aus

62

niebo

der Himmel

63

podążać za kimś/czymś

III + folgen

64

występ ( na scenie)

der Auftritt

65

ostatecznie, w końcu

schlieβlich

66

rozstać się

sich trennen ( + von + III)

67

zarabiać na życie

der Lebensunterhalt verdienen

68

rosnąć

wachsen (wächst)- wuchs - gewachsen

69

marzyć o

träumen von + III

70

Ziemia

die Erde

71

doświadczenia ekstremalne

die Grenzerfahrungen

72

wszystko idzie tak jak ma być

alles läuft wie geplant

73

z ciężkim sercem

schweren Herzens

74

wsparcie

die Unterstützung

75

Jesteśmy tego pewni.

Wir sind dessen bewusst.

76

utalentowany

begabt

77

cel

das Ziel, -e

78

osiągać (cel)

das Ziel erreichen

79

ruch

die Bewegung

80

wyjątek

die Ausnahme

81

zmiana / zmiana w pracy

die Änderung / die Schicht

82

z wyjątkiem kogoś/czegoś

mit Ausnahme von + III (jemandem/etwas)

83

zamawiać

bestellen

84

zakładać

Firma/Familie/Schule gründen

85

głosować na coś/kogoś

abstimmen für + IV

86

frekwencja wyborcza

die Wahlbeteiligung

87

uczestnictwo/udział

die Beteiligung

88

sondaż, ankieta

die Umfrage

89

przewidywać

hervorsehen

90

pozwolenie

die Erlaubnis

91

powodować problemy

Probleme verursachen

92

porażka, klęska

die Niederlage

93

rząd

die Regierung

94

waluta

die Währung

95

wprowadzić Euro

Euro einführen

96

samopoczucie, nastrój

die Stimmung

97

polegać na kimś

sich verlassen auf + IV

98

być na bieżąco

auf dem Laufenden sein

99

pogodzić, uzgodnić

vereinbaren

100

opuszczać

verlassen

101

utrzymać (związek)

(Verbindung) halten

102

poświęcać (czas)

(die Zeit) widmen

103

przetrwać

überleben, überdauern

104

dojrzały

erwachsen (też dorosły)

105

dojrzały (owoc)

reif

106

ograniczony

begrenzt

107

twarzą w twarz

unter vier Augen

108

zastąpić

ersetzen, vertreten

109

unikać

vermeiden

110

podejście (dostęp)

der Zugang

111

gadać

plaudern / quatschen / reden

112

dosyć

ziemlich

113

zaangażowanie

das Engagement

114

służyć pomocą

Hilfe leisten

115

porozumiewać się

sich verständigen

116

tajemnica

das Geheimnis

117

zagadka

das Rätsel

118

dziwny

komisch / seltsam

119

zdanie

die Meinung / die Ansicht

120

moim zdaniem (z die Ansicht)

Ich bin der Ansicht, dass... / Meiner Ansicht nach, VERB ...

121

perspektywa

die Aussicht

122

widok

die Aussicht

123

pocztówka

die Ansichtskarte

124

Z mojej perspektywy

aus meiner Aussicht ...

125

Moim zdaniem (formalnie)

Meines Erachtens

126

reprezentować

vertreten

127

Reprezentuję punkt widzenia...

Ich vertrete den Standpunkt, dass ... / Ich stehe auf dem Standpunkt, dass...

128

Jestem przekonana o tym, że

Ich bin überzeugt davon, dass...

129

przekonany

überzeugt

130

głęboki

tief

131

płytki

flach / seicht

132

znajomość

die Bekanntschaft

133

potrzeba

die Notwendigkeit

134

podstawowy

grund, elementar

135

złość

der ärger

136

zazdrość

der Neid / die Eifersucht

137

bohater

der Held

138

kuchenka

der Herd

139

stado

die Herde