PROFI 5 Flashcards Preview

Niemiecki > PROFI 5 > Flashcards

Flashcards in PROFI 5 Deck (122):
1

frustracja

die Frustration

2

samotność

die Einsamkeit

3

alkohol

der Alkohol

4

długi, powinności

die Schulden

5

rozwód

die Scheidung

6

nietolerancja

die Intoleranz

7

izolacja

die Isolation

8

bezskuteczność, bezowocność

die Erfolglosigkeit

9

bezrobocie

die Arbeitslosigkeit

10

margines społeczny

die Randgruppe

11

urząd społeczny

das Sozialamt

12

brak szans, perspektyw

die Chancenlosigkeit

13

perspektywa

die Perspektive

14

czuć się jak w domu

sich wie zu Hause fühlen

15

miękki / twardy

weich / hart

16

otoczenie, środowisko, okolica

die Umgebung

17

branża

die Branche

18

nocleg (przenocowanie)

die Übernachtung

19

zakwaterowanie

die Unterkunft

20

ciekawy czegoś, zaciekawiony

neugierig

21

propozycja

der Vorschlag, die Vorschläge

22

kilka

einige

23

własny, swój, właściwy

eigen

24

dawny, były

ehemalig

25

badanie naukowe

die Forschung

26

wejść, wkroczyć

betreten

27

w dół, ku dołowi

hinab

28

żyć z kimś drzwi w drzwi

Tür an Tür mit jm leben

29

codzienność

der Alltag

30

wąchać, pachnieć

riechen

31

trociny

sie Sägespäne

32

publiczność

das Publikum

33

kiedyś, dawniej

einst

34

przebudować

umbauen

35

wyposażyć

ausstatten mit

36

wyposażony

ausgestattet

37

budzący emocje, poruszający

bewegend

38

w drodze, po drodze

unterwegs

39

czarowny, świetny

glanzvoll

40

knajpa

die Kneipe

41

gospoda, oberża

die Herberge

42

w żadnym razie

auf keinen Fall

43

"gniazdownik"

der Nesthocker

44

czyścić

putzen

45

przepisywać coś na czysto

etwas ins Reine schreiben

46

wygoda

die Bequemlichkeit, die Komfort

47

odpowiedzialny za

verantwortlich für

48

badania, analizy

die Untersuchungen

49

wymieniać, wyliczać, nazywać

nennen

50

wzrastająca liczna

gestiegene Zahl

51

planowanie

die Planung

52

urząd federalny

das Bundesamt

53

połowa

die Hälfte

54

przynajmniej / bądź co bądź

immerhin

55

już

bereits / schon

56

wyraźnie, jasno (mniej)

deutich (weniger)

57

dom rodzinny

der elterliche Haushalt

58

jednoznaczny, bezapelacyjny

eindeutig

59

niezależny

unabhängig

60

rozpoczynać, docierać do (życie zawodowe)

eintreten in (das Berufsleben)

61

przywiązywać się (do kogoś)

sich binden (an + IV)

62

przeciętnie

im Durchschnitt

63

męski / kobiecy

männlich / weiblich

64

niezamężna / nieżonaty

ledig

65

wymagania, roszczenia

die Ansprüche (der Anspruch)

66

komfortowy

komfortabel

67

wielopłaszczyznowy

vielschichtig

68

indywidualny

individuell

69

przenocować kogoś, przyjąć pod swój dach

beherbergen

70

oddany, przywiązany

anhänglich

71

równy, zrównoważony

ausgeglichen

72

partnerski

partnerschaftlich

73

radzić sobie, dogadywać się

klarkommen

74

rozstanie

die Trennung

75

proces

der Prozess

76

zatrudnienie

die Anstellung

77

obawiać się

befürchten

78

zachęcać, dodawać odwagi

ermutigen

79

krok

der Schritt

80

step by step

Schritt für Schritt

81

dotrzymywać kroku

(mit jemandem) Schritt halten

82

Najwyższy czas...

Es ist höchste Zeit, ...

83

Nie mam wyboru...

Ich habe (wohl) keine Wahl

84

Przemyśl to dobrze.

überleg dir das gut.

85

odradzać

abraten

86

prawnik

der Anwalt

87

NIe zrozum mnie źle, ale...

Verstehe mir nicht falsch, aber...

88

wyjaśniać

klarmachen

89

rozpieszczać

verwöhnen

90

zasłużyć

verdienen

91

odjazd , wyjazd

die Abreise

92

być podobnym do

ähneln + III

93

siostrzeniec / siostrzenica

der Neffe / die Nichte

94

pełnoletni

volljährig

95

wola, chęć

der Wille

96

wspólnik (w kontekście przestępczości)

der Komplize

97

włamywacz

der Einbrecher

98

łapać

fassen = greifen = fangen

99

przemilczeć

verschweigen

100

pojęcie

der Begriff

101

wyporwadzka

der Auszug

102

twierdzić, podawać

angeben

103

zmiana

die Ablösung

104

dobrowolnie, na ochotnika

freiwillig

105

spokój

die Ruhe

106

czar

die Charme

107

niepewność

die Unsicherheit

108

humor

die Witzigkeit

109

dowcip

der Witz

110

ambicja

die Ehrgeiz

111

szczerość

die Ehrlichkeit

112

wstydliwość

die Schüchternheit

113

pewność siebie

das Selbstbewusstsein

114

cierpliwość

die Geduld

115

przyjaźń

die Freundschaft

116

serdeczność, życzliwość

die Freundlichkeit

117

kreatywność

die Kreativität

118

niezawodność

die Zuverlässigkeit

119

otwartość

die Offenheit

120

uczynność

die Hilfsbereitschaft

121

zadowolenie

die Zufriedenheit

122

odpowiedzialność

die Verantwortung