Psico temes 2 i 3 Flashcards Preview

Tema 1 Psicologia > Psico temes 2 i 3 > Flashcards

Flashcards in Psico temes 2 i 3 Deck (15):
1

Què és la Etologia?

La Etologia és la ciència que estudia el comportament de les espècieses en el seu ambient natural

2

On varen habitar el primers homínids?

Des de Sud-àfrica fins Etiòpia

3

En què tres pautes es basa el
Lamarckisme?

1.Les espècies evolucionen de forma gradual i contínua.
2.La funció crea el òrgan i si no es use tendeix a desapareixer.

4

Tesis del Darwinisme:

1.La evolució, les espècies no són fixes i immutables, sinó que se adapten al medi
2.La ascendència comú, els organismes tenen descendència comú.
3.La selecció natural,els individus amb destreses se adapten millor a la natura i tenen més probabilitats de sobreviure.

5

En què es basa la Teoria sintética?

Es basa en les lleis d`herència de Mendel, les mutacions,i la selecció natural.

6

Segons els paleoantropòlegs quin va ser el primer homidi?

Els primers homidis en habitar la terra van ser els australopithecus.

7

En què es basa la selección natural?

Els individus amb destreses que s`adapten millor als desafiaments naturals tenen més probabilitats de sobreviure i transmetre descendencia.

8

Què és la psicobiologia?

És la ciència que estudia els fonaments biològics de la conducta, com s`organitza el nostre sisteme nerviós i quines són les seves funcions.

9

Què és la genética?

És la ciència que estudia els mecanismos de l`herència.

10

En què consisteix la sinapsi?

La sinapsi és la unió entre dues neurones que interactuen i intercanvien información o entre neurones i cèl-lules muscularso glandulars.

11

En que dos sistemes està compost el sistema nerviós humà?

El sistema nerviós humà està compost per: el sistema nerviós central i el sisteme nerviós perifèric.

12

En què quatre lòbuls està compost cada hemisferi del cervell?

Cada hemisferi del cervell està compost per: lòbul frontal, lòbul temporal, lòbul parietal i lòbul occipital.

13

Quins quatre mètodes es fa servir per la exploració del cervell?

Els quatre mètodes per la exploració del cervell són:
1.Electroencefalografia
2.Tomografia axial computada
3.Tomografia per emissió de positrons
4.Imatges per resonànciamagnètica

14

Què són els neurotransmissors?

Els neurotransmissors són productes químics que tenen la missióde comunicarles neurones entre si.

15

Què és el genoma humà?

El genoma és el conjunt de cromosomes de un organismeamb els seus gens corresponents.