psico1 Flashcards Preview

Tema 1 Psicologia > psico1 > Flashcards

Flashcards in psico1 Deck (12):
1

Què és la psicologia?

És la ciència que estodia la ment i el comportament de les persones. És considerada una ciència com a tal a partir del S. XIX.

2

Qui va ser W. Wundt?

Psicòleg basat en la fisiologia, qui creà el primer laboratori de psicologia experimental a Leipzig. Segons Wundt, la psicologia ha d'investigar els continguts mentals mitjançant la introspecció i la exprerimentació.

3

Què es la introspecció?

És l'estudi damunt tu mateix.

4

Què és una persona psicològicament estable?

Aquella que es sap adaptar al seu entorn.

5

En què es basen els funcionalistes?

Estudien com funcionen els processos mentals.

6

En quines tres parts es divideix la ment segons Freud?

Es divideix en el jo, super jo i l'allò.

7

Què es el psicoanàlisi?

Teoria desenvolupada per Freud, la qual es basa en l'existència de l'inconscient i que la personalitat està determinada pels instints biològics. Els somnis ens permeten conèixer el nostre inconscient.

8

Qui va desenvolupar la psicologia conductista?

John B. Watson.

9

En què es basa la psicologia conductista?

La ment és una caixa negra que no es pot conèixer, només podem descriure, predir i controlar la nostra conducta, el qual és un fenòmen susceptible d'observació i quantificació.

10

Gràcies a què surt el cognitivisme?

Gràcies al descobriment del genoma humà.

11

Què intenta el cognitivisme?

Abordar els processos mentals i cognitius.

12

Quina psicologia usa la piràmide de Maslow?

La psicologia humanista.