Psykologisk metod - grafisk redovisning Flashcards Preview

Grundkurs psykologi, Introduktion > Psykologisk metod - grafisk redovisning > Flashcards

Flashcards in Psykologisk metod - grafisk redovisning Deck (10):
1

Vilken riktlinje har man på psykologuppsatser?

APA-manual

2

vad är en frekvenstabell?

kan användas för kvalitativa variabler
1. numrera tabellen
2. ha en rubrik

3

vad är en envägstabell?

en tabell som endast redovisar för en variabel

4

vad är en korstabell?

visar två kvalitativa variabler tillsammans

5

Vad är en fyrfältstabell?

två kvalitativa som är dekotoma.

6

när kan diagram användas?

för kvalitativa variabler
(bäst när den har få kategorier)

7

när kan stapeldiagram användas?

Kan redovisa en variebel eller flera variabler (passar när man har flera kategorier)

8

vad ska an passa sig för när man har diagram?

håll koll på axlarna!

9

punktdiagram?

markerar värden i koordinatsystemet med en x och en y axel

10

spridning i datan?

hur frekvensfördelningen ser ut