Random 2 Flashcards Preview

Medisch > Random 2 > Flashcards

Flashcards in Random 2 Deck (130):
1

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. hypoglossus en 

wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 12 - (beweging tong) lippen aflikken

en fasciculaties

2

 

 

 

Wat is een PR-interval >200ms?

 

 

 

Een eerstegraads AV-blok.

3

 

 

 

Ketamine - bijwerkingen

 

 

 • Bronchodilatator, mogelijk i_ICP. 

 • Geeft release van catecholamines,

 • Tegen nachtmerries: Lorazepam 0,05 mg/kg of Midazolam 0,1 mg/kg

4

 

 

 

Wat verwacht je bij een PCA iCVA en welk gebieden verzorgt het?

 

 • Homonieme hemianopsie, gezichtsveld, diplopie, neglect
 • Agnosie, alexie, LOC, emesis, cognitie
 • Vertigo, syncope, zwakte, paralyse, nystagmus
 • Dysarthrie, dysphagie
 • Gekruisde focale uitval

     → HZ, cerebellum, neurosensore tracti, hersenstam, reticulair                         activeringssysteem, thalamus, oren, mediotemporaal, occipitaal                 visueel

5

 

 

 

Noem de 4 T's

 

 

 • Tensie pneumothorax
 • Tamponade
 • Thrombo-embolie (LE / STEMI)
 • Toxiciteit van medicatie en/of drugs

6

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. olfactorius en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 1 - reuk

7

 

 

Inductie - Etomidate

 • Dosering (incl. aantal ml)
 • Aanpassen dosis

 

 • 0,2 - 0,3 mg/kg 1 ampul = 10 ml = 20 mg = 2 mg/ml
  • Aantal ml = mg / 2
 • Lager doseren bij lever#, hoge leeftijd en d_LVF

 

8

Thiamine

250mg i.v./i.m. (cave hypomagnesiëmie!)

9

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de visus, gezichtsvelden. de fundus en het waarnemen van licht?

 

 

 

N. opticus (2)

10

 

 

 

Wat verwacht je bij een ACA iCVA en welk gebieden verzorgt het?

 

 

 • Contralaterale paralyse +  hypesthesie been - been >> arm
 • Frontaal: inzicht#, grijp- en zuig reflexen, incontinentie
 • Apraxie, klunzigheid
 • Amaurosis fugax

     → verzorgt basale en mediale delen hemisferen, anterieure 2/3 deel             pariëtaal

11

 

 

 

Wanneer behandel je een hypertensie bij een iCVA?

Hoe behandel je het?

 

 1. Systole >220, diastole >120 of MAP >130
 2. Indicatie voor rtPA en systole >185 of diastole >110
 3. Acute myocardinfarct
 4. Aorta dissectie
 5. Hypertensieve encephalopathie
 6. Ernstig linkerventrikelfalen

   ⇒ Labetolol of Nicardipine

12

 

 

 

Omschrijf de V van de EMV-score

 

 

 1. Geen geluiden
 2. Kreunen
 3. Spreekt, geen conversatie mogelijk
 4. Spreekt, maar verward
 5. Spreekt en georiënteerd in tijd, plaats en persoon

13

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. facialis en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 7 - motoriek gelaat (fronsen, ogen dicht, tanden laten

zien, wenkbrauwen omhoog, blazen, lachen)

14

Analgesie - Fentanyl

 • Dosering
 • Aanpassen dosis
 • Contra-indicaties

 • 1 mcg/kg
 • Lager doseren bij ouderen, lever en nier#, hypothyreoidie, alcoholisme
 • MAO-remmers (serotonine syndroom), niet rondom partus

15

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. abducens en wat is zijn functie?

 

 

 

 

HZ 6 - abductie oog (m. rectus lateralis)

16

 

 

 

Welke vormen van afasie zijn er?

 

 

 1. Wernicke: receptief
 2. Broca: expressief

17

Benoem de stappen bij RSI, incl. tijdsindicatie (in min.)

 1. Preparation (t = -10): moeilijkheid, checklist
 2. Preoxygenation (t = -5): gedurende 3min, of 8x VC teugen
 3. Pretreatment (t = -3): tegen RSLR, i_ICP en bronchospasmen
 4. Paralysis and induction (t = 0)
 5. Positioning (t = +0,75): geen BMV tenzij SpO2
 6. Placement of tube (t = +1)
 7. Postintubation management (t = +2) 

18

Hoe schat je de moeilijkheid van cricothyrotomie in?

S - Surgery

M - Mass (abscess / hematoma)

A - Acces / anatomy (obesity / edema)

R - Radiation

T - Tumor

19

 

 

 

Noem de 4 H's

 

 

 • Hypoxie
 • Hypovolemie
 • Hypo-/hyperkaliëmie (en Mg)
 • Hypothermie

20

Inductie - Midazolam

 • Dosering
 • Bijwerkingen
 • Contra-indicaties

 

 

 • 0,2 - 0,3 mg/kg (ca. 25mg)
 • d_inotroop
 • CI: myasthenia gravis, niet bij erytromycine (of andere CYP34)

21

 

 

 

Welke regio presenteren V1-2?

 

 

 

 

 

 

Septaal

22

 

 

 

Hoe wordt het kalium gereguleerd?

 

 

 1. Interne K+ shift: insuline, catecholamines, zuur-base evenwicht
 2. Eliminatie: nieren (95%), darmen (5%)

23

 

 

 

Wat zijn de criteria voor een LAFB?

 

 

 1. Linkerasdeviatie (-45º)(positief complex in I, negatief in II en aVF)
 2. qR in I en een rS in III
 3. Meestal een rS in II, soms in aVF

24

 

 

 

Welke regio presenteren I, aVL, V5-6?

 

 

 

Lateraal

25

 

 

 

Omschrijf de M van de EMV-score

 

 1. Geen reactie
 2. Strekken
 3. Pathologisch buigen
 4. Buigen / terugtrekken
 5. Lokaliseren
 6. Voert opdrachten uit

26

 

 

 

Hoe behandel je een hyperkaliëmie?

 

 1. 10ml Calciumgluconaat 10% in 1min, z.n. hh (niet bij Digoxine gebruik!)
 2. 200-500ml D10W (50ml D40W bij DC) + 12IE insuline (6 bij NF#) in 20min - 100ml D50W + 10IE insuline in 15min
 3. 500ml NaHCO3- 1,4% of 100ml NaHCO3- 8,4% in 30min
 4. Dialyse
 5. NaCl 3% - 50ml bolus (alleen bij ernstige hypernatriëmie)
 6. Resonium 15-30gr 4-6dd p.o./supp.
 7. Furosemide 40-80mg iv
 8. Salbutamol 0,5mg in 10ml D5W in 15min iv

27

 

 

 

Op welk niveau zitten de peesreflexen?

 

 

 • BPR - C6
 • TPR - C7
 • RPR - C6
 • KPR - L4
 • APR - S1

28

 

 

 

Contra-indicaties van Propofol

 

 

 

Soja en kippeneiwit allergie, hypotensie

29

Hoe bevestig je de ETT plaatsing?

 1. Visueel
 2. Beslaan van tube, thoraxexcursies
 3. VAG over longvelden, geen over epigastrium
 4. etCO2 terug na 6x beademen (soms FN bij OOHCA)
 5. CXR (alleen AP niet voldoende!)
 6. Echo van trachea
 7. Aspiratie (soms FP bij OOHCA)
 8. Fiberoptisch kijken

30

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de sensibiliteit gelaat, kracht kauwspieren, corneareflex

 

 

 

N. trigeminus (5)

31

 

 

 

Welke en de hoeveelste HZ verzorgt de 

beweging van de tong?

 

 

 

N. hypoglossus (12)

32

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand die pathologisch

buigt op een pijnprikkel?

 

 

 

M3.

33

 

 

 

Benoem alle hersenzenuwen.

 

 1. Olfactorius                        7.  Facialis
 2. Opticus                             8.  Vestibulocochlearis 
 3. Oculomotorius                 9.  Glosspharyngeus
 4. Trochlearis                      10.  Vagus
 5. Trigeminus                       11.  Accessorius
 6. Abducens                        12.  Hypoglossus

34

 

 

 

Wat zijn de symptomen van een ICH?

 

 1. Hoofdpijn
 2. Vomitus
 3. Sterk verhoogde tensie
 4. Focale neurologische uitval

35

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt het gehoor

en het evenwicht?

 

 

 

N. vestibulocochlearis (8)

36

 

 

Hoe herken je een tweedegraads AV-blok 

Mobitz type II?

 

 

Een P-top die niet voortgeleid wordt na een reeks normale complexen. PR-interval kan normaal zijn.

P.M. Irreversibel en altijd een PM-indicatie!

37

 

 

 

Welke leads voor inferior infarct?

 

 

STE: II, III, aVF

STD: aVL, I & V2+3 > V1

38

 

 

 

Welke regio presenteren V1-4?

 

 

 

Anterior

39

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. opticus en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 2 - visus, gezichtsvelden, fundus,

waarnemen van licht

40

 

 

 

Welke afasie is het wanneer patiënt niet uit zijn

woorden komt?

 

 

 

Broca.

41

Wat doe je bij een awake intubation?

Alleen sedatie en analgesie (soort PSA), geen NMBA!

42

 

 

PSA - Propofol

 • Dosering (incl. aantal ml)
 • Aanpassen dosis

 

 • 0,5 - 1,0 mg/kg 1 ampul = 20 ml = 200 mg = 10 mg/ml
  • Aantal ml = mg / 10
 • Kinderen en alcoholisten hogere dosering nodig, ouderen en bij hypotensie lagere dosering

43

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. trigeminus en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 5 - sensibiliteit gelaat, kracht kauwspieren, corneareflex; heeft drie takken: ophtalmicus, maxillaris, mandibularis

44

 

 

 

Wat is de EMV-score (V) van iemand die spreekt,

maar wel verward is?

 

 

 

V4.

45

 

 

 

 

Bijwerkingen van Etomidate

 

 

 

d_ICP, n_CPP, fasciculaties, geen hemodynamische

effecten -- mogelijk d_endogeen cortisol

46

 

 

 

Wat is de EMV-score (V) van iemand die kreunt

bij een pijnprikkel?

 

 

 

V2.

47

Wat kan je als postintubatie medicatie gebruiken?

Sedatie:

 1. Propofol 5-50 mcg/kg/min -- niet bij d_BP of bloeding, voorkeur bij neuro!
 2. Midazolam 0,1-0,2 mg/kg

Analgesie:

 1. Morfine 0,2-0,3 mg/kg
 2. Fentanyl 3-5 mcg/kg

48

Beschrijf de Cormack classificatie voor laryngoscopie.

 1. All of glottic apperture
 2. (Vocal cords) + arytenoid cartilages
 3. Epiglottis
 4. Not even the epiglottis

49

Antidotum - Naloxon

 • Antidotum van opioïden
 • 0,4mg = 1 ampul = 1ml i.v. (evt i.m.)
 • FK: met 0,1 - 0,2mg beginnen
 • Z.n. 2-3x herhalen na 2min, duur 1-4 uur

50

 

 

 

Wat betekent een ipsilaterale blepharoptosis, miosis en faciale anhidrosis?

  

 

 

 

Het syndroom van Horner.

51

 

 

 

Welke leads voor lateraal infarct?

 

 

STE: I, aVL, V5-6

STD: III, aVF, V1

52

 

 

 

Wat is een progressief verlengend PR-interval tot er

een P-top niet voortgeleid wordt?

 

 

 

Een tweedegraads AV-blok Mobitz type I / Wenkebach.

53

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand die buigt of terugtrekt op een pijnprikkel?

 

 

 

M4.

54

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de reuk?

 

 

 

N. olfactorius (1)

55

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. oculomotorius en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 3 - verticale / nasale oogbewegingen (bij # dus

naar inferiolateraal), pupilreactie, ooglid

56

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand

die opdrachten uitvoert?

 

 

 

M6.

57

 

 

Inductie - Propofol

 • Dosering (incl. aantal ml)
 • Aanpassen dosis

 

 • 2 mg/kg 1 ampul = 20 ml = 200mg = 10 mg/ml
  • Aantal ml = mg / 10
 • Kinderen en alcoholisten hogere dosering, ouderen en bij hypotensie lagere dosering

58

 

 

 

Omschrijf de E van de EMV-score

 

 

 1. Opent ogen niet
 2. Opent ogen op pijnprikkel
 3. Opent ogen bij aanspreken
 4. Opent de ogen spontaan

59

 

 

 

Welke vorm van afasie wanneer patiënt je niet

begrijpt?

 

 

 

Wernicke.

60

Relaxatie - Rocuronium

 • Dosering (incl. aantal ml)
 • Bijwerkingen
 • Contra-indicaties

 • 1,0 mg / kg
 • Niet-depolariserend! Bij RSI 60sec wachten!
 • Geen duidelijk contra-indicaties; werkt wat langer dan Succinylcholine

61

Hoe schat je de moeilijkheid van BMV in?

M - Mask seal

O - Obstruction / obesity

A - Age >55 years

N - No teeth

S - Stiffness thorax (asthma, COPD)

62

 

 

 

Wat is een bifasciculair blok?

 

 

 

Een RBTB, LAFB en LPFB.

63

 

 

 

Wat zijn de mechanismen van behandeling van hyperkaliëmie?

 

 

 1. Cardiale membraan stabilisatie: calcium, NaCl 3%
 2. Kalium redistributie: insuline (0,6 Kdaling), bèta-agonisten (1.0 K+ daling)
 3. Verhoogde kalium eliminatie: NaHCO3-, lis diuretica, Resonium, dialyse

64

Medicatie bij RSI voor i_ICP?

Geen MAP verlaging!

Pretreatment:

 • Lidocaïne 1,5 mg/kg
 • Fentanyl 3 mcg/kg (langzaam)

Paralysis and induction:

 • Etomidate 0,3 mg/kg
 • Rocuronium 1,0 mg/kg

65

 

 

 

Hoeveelste HZ is de n. trochlearis en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 4 - oogbeweging inferior-nasaal (m. obliquus superior)

66

 

 

 

Wat is de combinatie van een 1e graads AV-blok, 

RBTB, LAFB en LPFB?

 

 

 

Een trifasciculair blok.

67

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de oogbewegingen (verticaal, nasaal), pupilreactie en het ooglid?

 

 

 

N. oculomotorius (3)

68

 

 

 

Wat is de EMV-score (E) van iemand die zijn ogen

spontaan geopend heeft?

 

 

 

E4.

69

 

 

 

Wat is een trifasciculair blok?

 

 

 

Een 1e graads AV-blok met een bifasciculair blok (een RBTB, LAFB en LPFB).

70

 

 

 

Hoe schat je de moeilijkheid van directe laryngoscopie in?

L - Look externally

E - Evaluate 3 - 3 - 2 regel

M - Mallampati

O - Obstruction / obesity

N - Neck mobility

71

 

 

 

Wat verwacht je bij een MCA iCVA en welk gebieden verzorgt het?

 

 

 • Paralyse + hypesthesie contralaterale arm + gelaat >> been
 • Ipsilaterale hemianopsie
 • Agnosie, afasie
 • Dwangstand ogen náár de laesie toe

     → Putamen, capsula interna + externa, nucleus lentiformis, laterale                 deel van frontaal t/m posterior

72

Pleuracatheter

 1. Positie (subaxillair) en alcoholdepje
 2. 10cc lido (sc) en 10cc bupi (pleuraal)
 3. Incisie (pinkgrootte, tot op ribben), rip palperen
 4. Va. de rib naar caudaal aanprikken met punt naar boven (2cm) > vocht aspiratie
 5. Drain angulerend opvoeren > naald terug, controleren
 6. Hechten - 3x knopen/draaien/knopen
 7. 2x splitgaas en 4x plakkers

73

 

 

 

 

PSA-dosering ketamine

 

 

 

0,5 - 1,0 mg/kg​

74

 

 

 

Base Excess berekenen

 

 

 

Na - Cl - 38 - lactaat - ((albumine - 42) . 0.25)

75

Relaxatie - Succinylcholine

 • Dosering
 • Bijwerkingen
 • Contra-indicaties

 • 1 - 1,5 mg/kg, na 3min over op pomp
 • Maligne hyperthermie (Dantroleen) -- Depolariserend! Bij RSI 45sec wachten!
 • CI: hyperkaliemie (brandwonden, crushletsel, CVA, SCI, MS, ALS, MD, abdominale sepsis) M

76

Hoe schat je de moeilijkheid van EGD in?

R - Restricted mouth opening

O - Obstruction / obesity

D - Distorted anatomy

S - Stiffness thorax

77

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand die lokaliseert

op een pijnprikkel?

 

 

 

M5.

78

 

 

 

Hoe herken je een tweedegraads AV-blok Mobitz type I / Wenkebach?

 

 

 

Een progressief verlengend PR-interval tot er een P-top niet voortgeleid wordt. Je ziet een irregulair RR-interval. 

79

 

 

 

Wat is de EMV-score (E) van iemand die zijn ogen

opent op een pijnprikkel?

 

 

 

E2.

80

 

 

 

Welke leads voor RV infarct?

 

 

STE: V1 (+2) + III > II, aVF (inferior)

→ V4R (3-6)

81

 

 

 

Wat is de EMV-score (V) van iemand

die losse woorden spreekt?

 

 

 

V3.

82

 

 

Waar is sprake van bij de volgende bevindingen?

 1. Rechter asdeviatie (90-180º)
 2. qR in III en rS in I
 3. Geen tekenen van rechter atriumoverbelasting of rechter ventrikelhypertrofie

 

 

 

Een LPFB (kan erg op een S1Q3T3 van longembolie lijken!)

83

 

 

 

Anafylaxie bij volwassenen

 

 • Trendelenburg, O2, fluid challenge
 • Adrenaline max. 0,5mg i.m. (0,01 mg/kg), z.n. na 5-10min hh of i.v.
 • Salbutamol 5mg inh.
 • Clemastine 2mg i.v.
 • Hydrocortison 200mg / Prednison 50mg i.v.
 • Ranitidine 150mg i.v.

84

 

 

 

Wat is de EMV-score (V) van iemand die geen enkel 

geluid op een pijnprikkel maakt?

 

 

 

V1.

85

 

 

 

Wat is de EMV-score (V) van iemand die spreekt en georiënteerd in trias is?

 

 

 

V5.

86

 

 

 

Wat zijn vroege tekenen van een iCVA op CT-scan?

 

 

 • Hypodens weefsel
 • Obscuratie nucleus lentiformis
 • 'Insular ribbon sign'
 • Dense a. cerebri medialis
 • Verlies van sulcus structuur

87

Medicatie bij RSI bij voorkomen RSLR?

Indicaties:

 • i_ICP, bCVA, SAB, Ao dissectie, Ao aneurysma, ACS

Pretreatment:

 • Fentanyl 3 mcg/kg (langzaam, evt na intubatie herhalen)
 • Esmolol

88

 

 

 

Hoe behandel je een TCA-intoxicatie?

 

 • Spoelen tot 4u na inname
 • Norit en laxeren elke 6u
 • Ritmestoornissen (ventriculair): 
  • Lage pH: NaHCO3 (streef pH 7,45 - 7,55)
  • Fenytoïne: oplaad 10 mg/kg -- 0,25 mg/kg/u
 • Verbreding QRS: NaHCO3
 • Convulsies: Diazepam / Clonazepam
 • Indien inotropie nodig: Noradrenaline > Dopamine

89

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand die geen enkele motorische reactie heeft?

 

 

 

 

 

 

M1.

90

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de oogbeweging naar inferior-nasaal?

 

 

 

N. trochlearis (4)

91

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de motoriek

van het gelaat?

 

 

 

N. facialis (7)

92

 

 

 

Welke regio presenteren STE V1 (+2)?

 

 

 

RV → V4R (3-6)

93

Wat zijn indicaties voor intubatie?

 1. Falende luchtweg: AMS, foneren, slikken
 2. Falende ventilatie / oxygenatie: klinisch!
 3. Bij verwacht slecht beloop: multitrauma

94

 

 

 

Wat is de EMV-score (M) van iemand die strekt

op een pijnprikkel?

 

 

 

M2.

95

Omschrijf de Mallampati

 1. Zachte gehemelte, uvula en tonsillen
 2. Zachte gehemelte en uvula
 3. Zachte gehemelte en basis van de uvula
 4. Harde gehemelte

96

 

 

 

Wat is de combinatie van een RBTB, LAFB en LPFB?

 

 

 

Een bifasciculair blok.

97

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. accessorius en 

wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 11 - m. trapezius en m. sternocleidomasteoïdeus

98

 

 

 

Bijwerkingen van Propofol

 

 

 

d_ICP, d_BP (vasodilatatie en d_inotroop)
 

99

 

 

 

Wat zijn de complicaties van een hyperkaliëmie?

 

 

 1. Cardiaal: spitse T-toppen, verlengd PR, verlengd QRS, verlies van P-top, sinus golf, Vfib
 2. Neuromusculair: parasthesieën, zwakte
 3. Metabool: milde hyperchloremische metabole acidose

100

 

 

 

Wat zijn de oorzaken van een hyperkaliëmie?

 

 1. Pseudo-hyperkaliëmie
 2. Nierinsufficiëntie
 3. Acidose (DKA)
 4. Medicatie: ACE + ARB, BB, K-sparend diureticum, NSAID's, COX-2inh
 5. Cel dood (tumorlyse, rhabdomyolyse, brandwonden, hemolyse)

101

 

 

 

Welke leads voor anterior infarct?

 

 

STE: V1-4

STD: II, III, aVF

102

 

 

 

Welke en hoeveelste HZ verzorgt de abductie oog?

 

 

 

N. abducents (6)

103

 

 

 

Inductiedosering ketamine

 

 

 

1 - 2 mg/kg (1,5 mg/kg)​

104

 

 

 

Wat geef je bij een insult?

 

 

 • Diazepam (Valium) 10mg i.v.
 • Óf Clonazepam (Rivotril) 1mg i.v.

105

Analgesie - Morfine

 • Dosering 
 • Contra-indicaties

 • 2 mg i.v.
 • i_ICP

106

 

 

 

Hoe herken je een eerstegraads AV-blok?

 

 

 

Een PR-interval >200ms.

107

 

 

 

Contra-indicaties van Etomidate

 

 

 

Myoclonieën

108

 

 

 

Wat zijn de oorzaken van een delier?

I WATCH DEATH

Infection                     Deficiency

Withdrawal                 Environmental

Acute metabolic        Acute Vascular

Trauma                       Toxins/drugs

CNS                            Heavy metals

Hypoxia

109

 

 

Waar is sprake van bij de volgende bevindingen?

 1. Linkerasdeviatie (-45º)
 2. qR in I en een rS in III
 3. (rS in II of aVF)

 

 

 

Een LAFB.

110

 

 

PSA - Etomidate

 • Dosering (incl. aantal ml)
 • Aanpassen dosis

 

 • 0,1 mg/kg 1 ampul = 10 ml = 20 mg = 2 mg/ml
  • Aantal ml = mg / 2
 • Lager doseren bij lever#, hoge leeftijd en d_LVF

111

 

 

 

Bij welk type infarct moet je vullen?

 

 

 

Bij een RV infarct (verhoging preload)

112

 

 

 

Welke en de hoeveelste HZ verzorgt het slikken,

de wurgreflex en spraak?

 

 

 

N. glossopharyngeaus (9) EN de n. vagus (10)

113

 

 

 

Welke en de hoeveelste HZ verzorgt de m. trapezius en m. sternocleidomasteoïdeus?

 

 

 

N. accessorius (11)

114

 

 

 

Wat moet je altijd vóór het geven van glucose doen?

 

 

Thiamine 250mg iv / im

Cave hypomagnesiëmie (thiamine resistentie) 

115

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. glossopharyngeus

en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 9 - slikken, wurgreflex en spraak

116

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. vestibulocochlearis

en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 8 - gehoor (Rinne, Weber), evenwicht

117

 

 

 

Wat is de EMV-score (E) van iemand die zijn ogen

op geen enkele prikkel opent?

 

 

 

E1

 

118

 

 

 

Welke leads voor posterior infarct?

 

 

STD: V1-3

→ STE in V8+9

119

Medicatie bij RSI van een status asthmaticus?

Pretreatment:

 • Salbutamol vernevelen
 • Lidocaïne 1,5 mg/kg

Paralysis and induction:

 • Ketamine 1,5 mg/kg
 • Rocuronium 1,0 mg/kg

120

 

 

 

Hoe behandel je een ICH?

 

 1. Verlagen van tensie
 2. Drainage / ontlasting hematoom 
 3. Anticoagulantia couperen
 4. Hemostatica
 5. Medicamenteus: Mannitol, hypertoon NaCl, hyperventilatie

121

 

 

 

Wat zijn de criteria voor een LPFB?

 

 

 1. Rechter asdeviatie (90-180º)
 2. qR in III en rS in I
 3. Geen tekenen van rechter atriumoverbelasting of rechter ventrikelhypertrofie
 4. N.B. kan lijken op een S1Q3T3 bij een longembolie!

122

 

 

 

Ketamine - contra-indicaties

 

 

 

TBI.

123

 

 

 

De hoeveelste HZ is de n. vagus en wat is zijn functie?

 

 

 

HZ 10 - slikken, wurgreflex en spraak

124

 

 

 

 

Analgesie dosering ketamine

 

 

 

0,2 - 0,4 mg/kg

125

 

 

 

Wat is de EMV-score (E) van iemand die zijn ogen

opent op aanspreken?

 

 

 

E3.

126

 

 

 

Hoe herken je een Horner?

 

 

    Ipsilaterale:

 1. Blepharoptosis
 2. Miosis
 3. Faciale anhidrosis 

127

 

 

 

Welke regio presenteren II, III, aVF?

 

 

 

Inferior

128

 

 

 

Welke leads voor septaal infarct?

 

 

 

STE: V1-2

129

 

 

 

Welke regio presenteren STD V1-3?

 

 

 

Posterior → V8+9

130

Wat maakt intubatie bij kinderen moeilijker?

 1. Hoge larynx
 2. Hoge epiglottis
 3. Geen crico mogelijk