Random Flashcards Preview

Toxicologie > Random > Flashcards

Flashcards in Random Deck (7)
Loading flashcards...
1

Methemoglobine vorming

Nitreuze gassen
Chloraten
nitraat/nitriet

2

Cyanose

Nitreuze gassen
Chloraten
nitraat/nitriet
H2S

3

Inhibitie SH groep enzymen

Chloorverbinding
Thallium
Arseen

4

Thiaminase

Adelaarsvaren
Beuk
paardenstaart

5

Beerputgas

S en H2S
Blauwzuur
NH3

6

Lood werkt in op haemsynthese door remming van:

d ALA dehydratase (uitscheiding d ALA verhoogd)
coproporfyrinogeen oxide (remming haemsynthese)
ferrochelatase (opstapeling protoporfyrinogeen)

7

aflatoxine werkt in op .... en vomitoxine op.....

aflatoxine: transcriptie
vomitoxine: translatie