random words 2 Flashcards Preview

random selection > random words 2 > Flashcards

Flashcards in random words 2 Deck (75):
1

náhoda, shoda okolností

coincidence - kojnsidens

2

mapa

chart - čárt

3

cestovat na černo

stow away - stou eawej

4

černý pasažér

stowaway

5

uložit, umístit pro potřebu do budoucna

stow - stou

6

věrný, zarytý příznivec

staunch - stónč

7

zmíňovat se

mention - menšn

8

přístavba, nový úsek

extension - ixstenšn

9

osud, smrt

fate - fejt

10

přesný, precizní

accurate - eakjuret

11

zírat, civět

gaze - gejz

12

zahlédnout

glimpse - glimps

13

loďmistr - bocman - nejvyšši lodní poddůstojník

bosun - bousn

14

přinést, dojít, zajít

fetch - feč

15

chest

hrudník

16

zajistit, postarat se o

ensure - enšůr

17

mít sklon

tend - tent

18

nepodstatný, nehmotný

immaterial - immatýrijl

19

získat, nabýt

gain - gejn

20

jinde (nejspíš) nebo jinak

elseways - elswejs

21

odsouzený, předurčený

doomed - důmd

22

krok živý

step lively - lajvly

23

hnus, hrůza

abomination - eabominejšn

24

lízat

lick

25

provaz

rope - roup

26

chycený, uvězněný

trapped - tčrepd

27

past, léčka

trap - tčep

28

plácnout

slap - slep

29

třikrát

thrice - trájs

30

bolavý, bolestivý

sore - sor

31

plavidlo, loď

vessel - vesl

32

strašidelný, hrozný, děsivý

macabre - mkábre

33

panna, milostslečna

damsel - damsl

34

mít v držení, vlastnit

possess - pzes

35

divoký, krutý,

fierce - fírs

36

zatížení, spousta

loads - louds

37

pochybný, nejistý

iffy - ify

38

zájemce, dražitel

bidder - bidr

39

přítěž, břemeno

burden - br...den

40

trajekt

ferry - feri

41

na břeh, na mělčinu

ashore - eašór

42

probodnout

stab - steb

43

věčnost

eternity - itrnity

44

osud, úděl

destiny - destiny

45

posluhovačka, děvečka, dívka, holka

wench - wenč

46

houpací křeslo

rocking chair

47

vlnění moře, zvýšit, zvětšit

swell

48

rozvázat

untie - antaj

49

knot

uzel

50

shromáždění, narůstající tma

gathering - gedrring

51

hazard

gamble - gembl

52

urazit slovně

insult - insalt

53

proradný, zrádný

perfidious- prfidijs

54

jistý

certain

55

usedlý, ustálený, urovnaný

settled - setld

56

úmluva, dohoda, domluva

arrangment - aerenčmend

57

prozradit

divulge - dajvalč

58

zbylý, zbývající

remaining

59

mít v úmyslu

intend

60

válčící strana

belligerent - bellidžerent

61

nedobytný, nanapadnutelný

impregnable

62

nákazový, zhoubný

pestilential - pestylenčl

63

potvrdit

confirm - konfrm

64

oponující

opposed - opousd

65

pošeptat, zašeptat

whisper -

66

tajemství

secret

67

zuřivost, vzteklost

fury - fjůry

68

táhnout, vléci

tow - tou

69

zabít

slay

70

být zavražděn

be slain

71

zrádce

betryer - bečrejr

72

zrádce

traitor - tčrejtr

73

osobnostní rysy

personality traits

74

vyslat

dispatch - dispeč

75

houští

thicket - thikyt