Regelrette verb i presens - eintall Flashcards Preview

FSP10 Español Gosen 17/18 > Regelrette verb i presens - eintall > Flashcards

Flashcards in Regelrette verb i presens - eintall Deck (23):
1

hablar

å snakke

2

Korleis bøyger du verbet hablar i eintal? 

hablo - jeg snakker

hablas - du snakker

habla - han/ho, du høflig snakker

 

3

comer

å spise

4

Korleis bøyger du verbet comer i eintal?

como - jeg spiser

comes - du spiser

come - han/ho, du høflig spiser

 

5

vivir

å bo, leve

6

Korleis bøyger du verbet vivir? 

vivo - jeg bor/lever

vives - du bor/lever

vive - han/ho, du høflig bor/lever

 

7

responder

å svare

8

Respondes

Du svarer

9

escribir

å skrive

10

Escribo

Eg skriver

11

leer

å lese

12

Leo

Eg les

13

aprender

å lære

14

Aprende

Han/ho lærer

15

dibujar

å tegne

16

Dibujo

Eg teiknar

17

Dibuja

Han/ho teiknar

18

Elena canta

Elena synger

19

Alejandro estudia mucho

Alejandro studerar mykje

20

Sandra lee libros

Sandra les bøker

21

Pedro escucha música

Pedro høyrer på musikk

22

Carmela escribe artículos

Carmela skriv artiklar

23

Estudias mucho

Du studerar mykje