Verbos Flashcards Preview

FSP10 Español Gosen 17/18 > Verbos > Flashcards

Flashcards in Verbos Deck (37):
1

tomar

å ta

2

Tomo el autobús

Eg tar bussen

3

Tomamos un refresco

Vi tar ein brus

4

Jugar

å spele

5

Juego al fútbol

Eg spelar fotball

6

Juegan al baloncesto

Dei spelar basket

7

Hacer

å gjere

8

¿Qué haces?

Kva gjer du?

9

Hago las compras

Eg handlar (gjer innkjøp)

10

Salir

å gå ut

11

Salgo con mis amigos

Eg går ut med vennene mine

12

Ir

å gå

13

Voy al colegio

Eg går på skulen

14

Va a la casa

Han/ho går heim

15

Comprar

å kjøpe

16

Compráis regalos

Dere kjøper gaver

17

Mirar

å sjå

18

¡Mira!

Sjå! Sjå her/høyr her.

19

Decir

å seie

20

Digo la verdad

Eg seier sanninga

21

¿Qué dices?

Kva seier du?

22

Tocar

å spele (instrument)

23

Toco la guitarra

Eg spelar gitar

24

Llegar

å komme, ankomme

25

Perdón por llegar tarde

Beklagar at eg kjem for seint

26

Llamar

å ringje

27

Te llamo más tarde

Eg ringjer deg seinare

28

Trabajar

å jobbe

29

Mi mamá trabaja como abogada

Mor mi jobbar som advokat

30

Viajar

å reise

31

En las vacaciones de verano viajamos a España

I sommarferien reiser me til Spania

32

Preguntar

å spørje

33

"¿Cómo se dice takk en español?" pregunta el chico

"Korleis seier ein takk på spansk?" spør guten

34

empezar

å starte

35

El colegio empieza a las ocho y media

Skulen startar halv ni

36

preparar

å tilberede, forberede

37

Preparo la comida todas las días.

Eg lagar/tilbereder mat kvar dag