Regelrette verb i presens - fleirtall Flashcards Preview

FSP10 Español Gosen 17/18 > Regelrette verb i presens - fleirtall > Flashcards

Flashcards in Regelrette verb i presens - fleirtall Deck (25):
1

Korleis bøyger du verbet hablar?

hablo - jeg snakker

hablas - du snakker

habla - han/ho, du høflig snakker

hablamos - vi snakker

habláis - dere snakker (Spania)

hablan - de snakker (dere snakker Latin-Amerika)

2

Korleis bøyger du verbet comer?

como - jeg spiser

comes - du spiser

come - han/ho, du høflig spiser

comemos - vi spiser

coméis - dere spiser (Spania)

comen - de spiser (dere spiser Latin-Amerika)

3

Korleis bøyger du verbet vivir?

vivo - jeg bor/lever

vives - du bor/lever

vive - han/ho, du høflig bor/lever

vivimos - vi bor/lever

vivís - dere bor/lever (Spania)

viven - de bor/lever (dere bor/lever i Latin-Amerika)

4

Mis hermanos se llaman Alejandra y César

Søskena mine heter Alejandra og César

5

Se llaman Alejandra y César

De heter Alejandra og César

6

¿Dónde vivís?

Hvor bor dere?

7

Vivimos en Barcelona

Vi bor i Barcelona

8

Tú y Pedro escucháis la música

Du og Pedro hører på musikk

9

Escucháis la música

Dere hører på musikk

10

Escuchan la música

De hører på musikk

11

Elena y Carlos cantan

Elena og Carlos synger

12

Tocan la guitarra también

De spiller også gitar

13

Yo y Sandra estudiamos inglés

Jeg og Sandra studerer engelsk

14

Estudiamos español

Vi studerer spansk

15

Desayunamos a las ocho

Vi spiser frokost klokka 8

16

¿Tomáis el autobús?

Tar dere bussen?

17

No, tomamos el metro

Nei, vi tar metroen/t-banen.

18

¿Visitamos los leones?

Besøker vi løvene? (i tale: Skal vi besøke løvene)

19

Felipe y Eva visitan los leones

Felipe og Eva besøker løvene

20

Visitan los leones

De besøker løvene

21

No comen todos los días.

De spiser ikkje alle dager.

22

Comen solamente una vez a la semana.

De spiser bare en gang i uka.

23

Vamos

Vi går/drar. (i tale: Vamos! = La oss dra! ¿Vamos? = Skal vi dra?)

24

¿Cuánto pesan?

Hvor mye veier de?

25

Terminamos a las dos

Vi slutter klokka 2