Roman Numerals And Latin Numbers Flashcards Preview

Latin > Roman Numerals And Latin Numbers > Flashcards

Flashcards in Roman Numerals And Latin Numbers Deck (21):
0

nihil

0

1

unus

1

2

duo

2

3

tres

3

4

quattuor

4

5

quinque

5

6

sex

6

7

Septem

7

8

Octo

8

9

novem

9

10

decem

10

11

l

1

12

ll

2

13

lll

3

14

lV

4

15

V

5

16

Vl

6

17

Vll

7

18

Vlll

8

19

lX

9

20

X

10