Séance 6 - Glosor Flashcards Preview

French I - Grammatik > Séance 6 - Glosor > Flashcards

Flashcards in Séance 6 - Glosor Deck (165)
Loading flashcards...
1

avresa

un départ

2

avundas

envier

3

beslut

une décision

4

besök

une visite

5

besöka någon

rendre visite à qqn

6

besöka (en plats, ett monument, etc.)

visiter

7

besökare

un visiteur, une visiteuse

8

binda ihop

relier

9

bjuda; bjuda in

inviter

10

bocka av

cocher

11

brist, underskott

un manque

12

brådska

la hâte

13

hastigt

à la hâte

14

dechiffrera, avkoda

déchiffrer

15

egen (framförställt); ren (efterställt)

propre, propre

16

eko(logisk)

bio*

17

ensamhet

une solitude

18

ett (gynnsamt) tillfälle

une occasion

19

begagnad

d’occasion

20

falsk; fel

faux, fausse

21

fiske

une pêche

22

gå och fiska

aller à la pêche

23

flytande (adv.)

couramment

24

form

une forme

25

framtida; framtid

futur (adj., n.m.)

26

fråga

demander

27

följande

suivant, suivante

28

för närvarande

actuellement

29

föreläsning; konferens

une conférence

30

föreslå något till någon

proposer qqch à qqn