SIeci 2 Flashcards Preview

Sieci > SIeci 2 > Flashcards

Flashcards in SIeci 2 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Z czego składa się datagram IP?

Nagłowek IP, naglówek TCP , wiadomosc HTTP.

2

Kolejność wysłania adresów w datagramie jaka?

Docelowy później źródłowy.

3

Która wartswa nadaje CRC?

Wasrtwa dostępu do sieci.

4

Jakie grupy protów?

- well known znane oczywistego przeznaczenia
-registered
- dynamic - zmniające się dynamicznie

5

Podział adresów IP, MAC do sieci.

IP to adresy end-to-end.
MAC używane w LANach.

6

Co to jest gniazdo?

Adres IP + numer portu.

7

Co to UDP?

Protokół komunikacii bezpołączeniowej, zawodny. Mało zaufany, brak retransmisji. Dość powszechnie wykorzystywany. Nie wspiera buforowania. Brak segmentacji. Maksymalna długość data w datagramie to 65 507, minimalna to 8 bajtów. Służy do transferu krótkich wiadomości i danych wymagających szybkiego przesłania.

8

Co to TCP?

Protokół komunikacj połączeniowej, niezawodny, zaufany, umożliwia przeciwdziałanie przeciążeniom, sterowanie przepływem. Pozwala na prace duplexową. Nagłówek zawiera priorytet i rozmiar okna odbiorcy. Więcej opcji niż udp, większy narzut.

9

Co to RTT i RTO?

Round trip time - czas po jakim oczekujemy potwierdzenia
Round trip timeout - czas po którym nastąpi time-out.

10

Admission Control co to?

To sterowanie ile wprowadzam ruchu do sieci.

11

Co to DT?

Jest drop tail w przypadku FIFO jak wystaje poza bufor.

12

Założenia TCP jakie.

Jeśli trace pakiety to przeciążenie. Przepełnienie buforów.

13

Jakimi parametrami sterowany jest ruch?

Sequence number wysyłam, acknowledgement number - potwierdzenie, window size - ile moge przechować u siebie

14

Jak realizowane jest wysyłanie?

Poprzez mechanizm przesuwnego okna.

15

Co to advertise window?

Okno informujące o ilosci wolnego miejsca w buforze.

16

Jak działa slow start?

Jeśli dostaje ACK potwierdzenie odbioru to za każdym razem wieksza congsatio window * 2 do progu, po osiągnięciu progu mamy już wzrost liniowy.

17

Co jesli ACK nie osiągniete w czasie RTO?

To oznacza przeciążenie.

18

Co robbi algorytm Tahoe?

Ustala nową wartość progową = CWND w momencie stwierdzenia przeciążenia dzielone przez 2. I zaczyna z CWND od 1.

19

Co robi algorytm Reno?

Ustala nową wartość progową = CWND w momencie stwierdzenia przeciążenia dzielone przez 2 i od niej zaczyna rosnąć liniowo, obrazek na slajdach.

20

Co to fast retransmit?

Nie czekamy na upłynięcie RTO, RTT aby retransmitować. Jesli nadawca dostał 3 duplikaty to uznaje segment za stracony i retransmituje.

21

Co to fast recovery?

Procedura fast recovery pozwala uniknąć realizacji slow start po zainicjowaniu fast retransmit.

22

Co to pseudonagłówek UDP?

Jest to element wiążący komunikat UDP z nagłówkiem IP. Jest on dołączany na początku komunikatu UDP na czas liczenia sumy kontrolnej.

23

Co to AQM?

Aktywne zarządzanie kolejką nie zwasze najbardziej opłaca się robić klasyczne FIFO jeśli bufor będzie za mały.

24

Jakie są okna kontrolne przy kontroli przepływu?

Receiver Window (rwnd) - advertised window używane przez odbiorcę do informowania o ilości wolnego miejsca w buforze.
Congestion Window (cwnd) - wartość zależna od stanu sieci tj. ilość wystąpień zatorów w sieci.
Sender Window (snd_wnd) = min( awnd, cwnd)

25

Co to DNS?

System usług domenowych, pozwala używać nazw mnemotechnicznych zamiast numerów IP. Jest systemem rozproszonym.

26

Ile kaazda domena DNS ma serwerów?

2 ,podstawowy master i slave

27

Są 3 różne typy domen jakie?

Domena organizayjcna (np. org), geograficzna (np. pl), wsteczna (na bazie ip stwierdza nazwe domeny)

28

Kto rządzi DNSem?

Rootem i strukturą domen najwyższego poziomu zarządza ICANN. A domenami najwyższymi VeriSign

29

Jest 13 serwerów głównych DNS ponieważ...

Z powodu na na ograniczenie standardowej wielkości pakietu UDP.

30

Resolvers co to?

Programy które pośredniczą w komunikacji między programem użytkownika a serwerami nazw.

31

Jaka forma pracy w DNS jest stosowana ?

Rekursja - serwer DNS w imieniu klienta wysyła zapytania do innych serwerów DNS
Iteracja - klient sam próbuje skontaktować się z innymi serwerami DNS

32

Rodzaje rekordów DNS jakie?

- SOA - generalne informacje o domenie
- NS - Wskazanie na serwer nazw dla tej domeny
- A - zwykła translacja nazwy na numer IP
- CNAME - alias. wskazanie na inną nazwę
- MX - wskazanie na serwer pocztowy obsługujący tą domenę
- PTR - translacja odwrotna numeru IP na nazwę
- HINFO - informacja o sprzęcie który obsługuje domenę