Sieci Nowak Flashcards Preview

Sieci > Sieci Nowak > Flashcards

Flashcards in Sieci Nowak Deck (142)
Loading flashcards...
1

Klasyfikacja sieci ze względu na zasięg.

-LAN (kilkaset metrow, kilka km)
-MAN (ok. 50 km)
-WAN

2

Opisz sieć LAN.

Sieci prywatne obejmujące pojedynczy budynek lub grupę budynków w obszarze o średnicy do kilku kilometrów.

3

Opisz sieć MAN.

Obejmuje zasięgiem miasto. Najlepszy przykład to telewizja kablowa dostępna w wielu miastach.

4

Opisz WAN.

Sieci rozległe, rozciąga się na dużym obszarze geograficznym na terenie całego kraju/kontynentu. Hosty sa łączone podsiecia komunikacyjna.
Za podsieć odpowiada operator lub dostawca.

5

Jakie są cele tworzenia podsieci?

-właściwy podział obciążenia
-zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów sprzętowych (drukarki)
-oszczędności finansowe w pracy stacji
-Zapewnienie przez sieć rozległego i rozproszonego medium komunikacyjnego
-zapewnienie wyżej niezawodności usług przez zapewnienie alternatywnego źródła informacji i dróg połączeniowych

6

Podaj usługi świadczone przez sieci.

-Transfer i obsługa poczty elektronicznej
-Zdalne uaktualnianie programów i zdalne wykonywanie obliczeń
-dostęp do różnych baz danych
Usługi Mulitmedialne:
-Telekonferencje
-przekazy mowy obrazów stałych i ruchomych
-video on demand

7

Jak klasyfikowane są sieci komputerowe ze względu na strukturę ?

-sieć o strukturze hierarchicznej
-sieć o strukturze rozproszonej

8

Scharakteryzuj sieć o strukturzehierarchicznej.

Sieć wykorzystująca stacje główna w celu zarządzania i administrowania, bierze ona udział w wymianie informacji pomiędzy innymi stacjami. Uszkodzenie stacji może poważnie zakłócić funkcjonowanie sieci.

9

Scharakteryzuj Sieć o strukturze rozproszonej.

Wszystkie stacje są równorzędne, funkcje zarządzania i sterowania siecią są rozłożone pomiędzy wszystkich użytkowników sieci

10

Wymień klasyfikacje sieci ze wzgl na przynależność.

-naukowe
-komercyjne
-wojskowe
-publiczne
-wydzielone

11

Co to komutacja?

Sposób zestawienia połączeń fizycznych lub logicznych.

12

Wymień podstawowe techniki komutacji.

-komutacja kanałów
-komutacja wiadomości
-komutacja pakietów w sieciach datagramowych
-komutacja pakietów w sieciach z połączeniami wirtualnymi

13

Na czym polega komutacja kanałów?

Wyszukiwanie fizycznej ścieżki pomiędzy nadawca a odbiorcą. Schemat na rysunku. Po przez którą bedzie realizowane połączenie, przesył danych, jak stare telefony.

14

Na czym polega komutacja pakietow w sieciach datagramowych?

Do zrobienia

15

Wartswy modelu OSI?

-Warstwa aplikacji
-warstwa prezentacji
-warstwa sesji
-warstwa transportowa
-warstwa sieciowa
-warstwa łącza danych
-warstwa fizyczna

16

Na czym polega komutacja pakietow w sieciach z polaczeniami wirtualnymi?

Do zrobienia

17

Jak rośnie liczba połaczeń w sieci zwiekszajac ja.

Rośnie potęgowo.

18

Jaka siecia jest internet, sieci spolecznosciowe?

Sa to sieci bezskalowe.

19

Jaka siecia jest internet, sieci spolecznosciowe?

Sa to sieci bezskalowe, potęgowe.

20

Co to protokół?

Definiuja format wiadomości, jednostek danych i sposob ich wymiany pomiędzy dwoma punktami.

21

Wymień cechy protokołów.

-składnia
-semantyka
-akcja
-timing

22

Wymień 2 tryby przekazu.

-Tryb przekazu zorientowany połączeniowo -
Połączenie jest najpierw zestawiane (set up), a
później dane są przesyłane wzdłuż ustalonej
trasy (virtual circuit)
-Tryb przekazu zorientowany bezpołączeniowo -
Mechanizm przekazu listów pocztowych –
przesyłamy indywidualnie pakiety poprzez sieć

Datagramy wprowadzone do sieci i przełączane pomiędzy punktami sieci.

23

Do czego służą protokoły?

Protokół jest używany do
usystematyzowania komunikacji między
obiektami w różnych systemach.

24

Co to enkapsulacja?

Czyli dane wsadzamy do pojemnikow z naglówkami następnie do kolejnych pojemników, dodających kolejne nagłówki, prechodząc przez warstwy.

25

Wyjaśnij co oznacza SAP?

Service Access Point jest punky dostępu do usług warstwy

26

Struktura Warstwowa. schemta

uslugi do warstwy N+1
|
Warstwa N
|
uslugi warstwy N-1

27

Struktura Warstwowa. schemta

uslugi do warstwy N+1
|
Warstwa N ------- protokol do odpowiadajacej warstwy peer
|
uslugi warstwy N-1

28

Zasady funkcjonwanie mechanizmu warstwowego.

Zadaniem warstwy N jest oferowanie usług transportowych
warstwie wyższej tj. N+1.
Zbiór zasad i konwencji stosowanych przy wymianie informacji
między procesami warstwy N-tej w komunikujących się stacjach
(węzłach sieci) nazywamy umownie protokołem warstwy N-tej.
Obiekty tej samej warstwy, w różnych komputerach, realizują
komunikację warstwową, nawiązując między sobą
połączenie logiczne

29

Wymien podstawowe architektury warstwowe sieci.

-ISO/OSI
-TCP/IP
-SNA
-DNA

30

Za co odpowiada warstwa Fizyczna ISO/OSI?

Dostosowanie sygnałów do mediów inaczej w światłowodzie a inaczej w radiu będą bity kodowane. Opdowiada za zasady wzgl których bity przepływaja pomiędzy 2 urządzeniami. Opisywany przez 4 charakterystyki:
-elektryczna
-mechaniczna
-funckjonalna
-proceduralna

31

Za co odpowiada warstwa łącza Danych ISO/OSI?

Tworzenie ramek, przekaz ramek kanałem cyfrowym, sterowanie przepływem ramek. Protokoły tej warstwy to HDLC i IEEE802

32

Za co odpowiada warstwa Sieciowa?

Dokonuje wyboru trasy między stacją źródłową a docelową.
Odpowiada też za ochronę sieci przed przeciążeniami
Zapewnia "przeźroczysty" przekaz informacji między
sieciami
Segmentuje i resegmentuje dane.

33

Za co odpowiada warstwa Transportowa?

Gwarantuje niezawodny przekaz między stacjami koncowymi (ent-to-end). Wykrywa i retransmituje wszystkie błędnie wysłane bloki danych. Steruje przepływem wykorzystuje mechanizm okna.

34

Za co odpowiada warstwa Sesji?

Odpowiada za nawiązywanie i rozwiązywanie sesji oraz
zarządzanie połączeniem (sesją). Steruje dialogiem między procesami.

35

Za co odpowiada warstwa Prezentacji?

Zapewnia przekształcanie danych użytkownika do postaci standardowej, stosowanej w sieci.
Utajnia informacje.
Kompresuje dane.

36

Za co odpowiada warstwa Aplikacji?

Udostępnia użytkownikowi usługi oferowane przez
środowisko OSI.
Takie zadania jak:
-rozsyłanie poczty elektronicznej.
-zdalny dostęp itd.

37

Warstwy TCP/IP.

1. Warstwa aplikacji.
2. Warstwa transportowa - zapewnia komunikacje end-to-end pomiędzy aplikacjami, dzieli strumien wiadomosci na segmenty.
3. Warstwa między-sieciowa internet. (Warstwa IP) - odpowiedzialna za routing między hostami, IP pakuje segmenty w datagramy IP i decyduje czy wyslac bezpośrednio czy posrednio.
4. Wastwa dostępu do Sieci. (Warstwa Interfejsu) - odbiera datagramy IP i po konwersji transmituje je do odpowiedniej sieci.

38

Wartswy TCP/IP a protokoły.

1. Warstwa aplikacji - aplikacje, FTP, HTTP, SMTP, gniazdka
2. Warstwa transportowa - TCP , UDP
3. Warstwa IP - IPv4, IPv6
4. Warstwa Interfejsu - 802.3 ethernet, 802.11 WiFi

39

Co to sa dokumenty RFC?

Opisuja zasady dzialania internetu.

40

Co to datagram?

To autonomiczna jednostka danych.

41

Za co odpowiada DHCP?

umożliwia
automatyczną konfigurację adresów IP oraz
innych parametrów klientów (np. brama, maska)
przy użyciu jednego lub kilku serwerów DHCP
Przydziela na przykład IP na bazie adresu MAC.

42

Kiedy używać jakich komutacji?

komutacja pakietów - ruch wybuchowy
komutacja kanałów - przesyłanie multimediów

43

Co to autonegocjacja?

Jest to automatyczna konfiguracja połączenia.

44

Gdzie jakie kodowanie?

4b/5b 100Mb/s
8b/10b 1000Mb/s

45

Jaka jest minimalna długość ramki w ethernecie?

Minimalna długość ramki to 512 bitów.

46

Jak w ethernecie wykrywać kolizje ?

W zależności od napiecia jak jest za wysokie to kolizja , napiecie sprawdzane przy pomocy diod.

47

Czemu ramka musi miec 512 bitow?

Aby spełnić zasadę wykrywania koizji. (Zasada ta już praktycznie nie istnieje ale kompatybilność wsteczna)

48

Co to regenerator (Hub)?

Urządzenie wzmacniające sygnał.

49

W jakim trybie pracuje ethernet?

Ethernet pracuje w base-band gdzie dane sa przesylane wieloma częstotliwościami.

50

Co to losowość dostępu?

Aby zapobiegać kolizji wtórnej nadawca i odbiorca muszą czekać losowy okres czasu przed wznowieniem komunikacji po kolizji.

51

Na czym polega full duplex?

Na nadawniu i odbieraniu jednoczesnym.

52

10 gigabitowy internet jakie warstwy?

Warstwa łacza sie zmienia odchodza 3 warstwy:
-PCS
-PMA
-PMD

53

W ethernet 10 Gb jest 6 rozwiazan.

5 szeregowcyh i 1 rownolegla.
S, L, E oznacza długość fali światłowodu.
W - oznacza rozwiazanie, które jest dopasowane do sieci rozległej, SONETów.
R - nowszy typ, model
Najlepiej wytłumaczone slajd numer 41, Nowicki.
Ale generalnie:Laser-Kodowanie-Liczba kanalow

54

Co to 10GBaseT?

Standard opisujacy 10Gb/s Ethernet na skrętkach.

55

Światłowody wielomodowe a jednomodowe?

Lepsze są jednomodowe ale trudniejsze w montażu.

56

Warstwy OSI a hardware.

Regenratory - warstwa fizyczna
Most - warstwa fizyczna i łącza danych
Router - warstwa fizyczna, łącza danych, sieciowa

57

Co robią generatory?

Zwiększają zasięg, zwiększają domenę kolizyjna i rozgłoszeniową.

58

Kiedy stosować koncentratory?

Kiedy ruch w sieci nie jest gęsty, nie jest mocno obciążony co w rezultacie daje mało kolizji powinno się stosować koncentratory. Jeśli obciążenie powyżej kliku procent, to nie stosować.

59

Co robią koncentratory?

Jest wykorzystywany do tworzenia połączeń między
stacjami w topologii gwiazdy

60

Co robi most?

Urządzenie dzielące sieć na podsieci. Separuje ruch sieciowy, zwiększają wydajność sieci.

61

Niebzpieczeństwo pracy w sieciach ethernet?

1. Sztorm rozgłoszeniowy
2. Mulipikacja ramek
Rozwiązać można to drzewem opinającym.
(R/MSTP)

62

Jak ustalać wagi łączy (koszt łącza)?

Trzeba podzielic 10 przez prędkość lącza.

63

Spaning tree vs rapid spaning tree?

Rapid spanning tree szybciej się przebudowuje, wierzcchołki posiadają pamięć drugiej najkrótszej drogi do roota.

64

Podaj typy mostów.

-mosty przeźroczyste (spanning tree)
-mosty ze sterowaniem źródłowym
-mosty łączone SRT

65

Wymień podwarstwy, warstwy łącza danych w sieciach LAN.

-LLC- Logcial Link Control
-MAC - medium access control

66

Wymień podwarstwy, warstwy łącza danych w sieciach LAN.

-LLC- Logcial Link Control - sterowanie przepływem
-MAC - medium access control - arbitracja dostępu

67

Co dodaje LLC do ramki w sieciach LAN?

SAPy i pole sterujące

68

ATDM i STDM co to?

Asynchroniczne/Synchroniczne zwielekrotnienie czestotliwosci. W sieciach LAN stosowane jest ATDM.

69

ATDM i STDM co to?

Asynchroniczne/Synchroniczne zwielekrotnienie dostępu. W sieciach LAN stosowane jest ATDM.

70

Co to split?

Jest to wydzielenie pasma nadawczego i odbiorczego nadajemy na częstotliowści f1 i odbieramy f2.

71

Co to ortogonalność?

Jeśli rozdzielimy częstotliwości to będą one ortogoalne.

72

Co to ortogonalność?

Jeśli rozdzielimy częstotliwości to będą one ortogoalne.
W takich mechanizmach (ortogonalnych ) kolizja nie występuje.

73

Co to FDMA?

Jest to wielodostęp częstotliwościowy, podział spektrum na kanały i kanał otrzymuje fragment spektrum na cały czas.

74

Co to TDMA?

Wielodostęp czasowy, kanał otrzymuje całe pasmo na pewien czas.

75

Co to CDMA?

Zwielokrotnienie kodowe (wielodostęp kodowy) każdy kanał ma unikalny kod wszystkie kanały wykorzystują to same spektrum w danym czasie.

76

Jakie sa klasy algorytmów dostęu?

-zdecentralizowane protokoły MAC z rywalizacyjnym dostępem (CSMA).
-zdecentralizowane protokoły MAC z dynamicznym przydzialem
-scentralizowane protokoly MAC z rezewracja
-scentralizowane protokoly ze stałym przydziałem kanałów.

77

Algorytmy typu contantion co to?

To takie gdzie z niewielkim narzutem organizacyjnym możemy dokonać naszej transmisji. Przy odpowiednim natężeniu czas reakcji będzie rosło bardzo szybko i będzie nie stabliny.

78

Jakie zjawiska obserwujemy w kanale radiowym?

-dyspersja
-odbicie
-ugiecie (dyfrakcja)
-załamanie (refrakcja)
-wielodrogowość propagacji - fale EM odbijaja się od obiektow i docieraja do celu wieloma ścieżkami o różnych długościach
-interferencja

79

W czym lepszy jest przełącznik od mostu?

Przełącznik wykonuje wiele połączeń na raz, równolegle zatem jest szybszy.

80

Co robi preambuła?

Preambuła służy do synchronizacji 2 urządzeń.

81

Kiedy stosować przełączanie szybkie ?

Kiedy boimy się zalewania. Stosowane w systemach czasu rzeczywistego.

82

Cut throghu???

Co to

83

CO do ramki dodaje podwarstwa MAC?

Preambułę, ciągu startowego, pól adresowych, pola długości ramki, pola kontrolnego CRC.

84

Co to pole RI/SR?

Jest to pole ramki zawierające informacje routingową.

85

Co robi preambuła?

Służy do synchronizacji 2 urządzeń, nadawce i odbiorce.

86

Kiedy stosować przełączanie szybkie?

Kiedy boimy się zalewania. Stosowane w systemach czasu rzeczywistego.

87

Wymień metody przełącania.

-przełączanie przeźroczyste
-przełączanie ekspresowe

88

Jakie przełączniki wyróżniamy?

- o współdzielonym medium
- budowie komutatora przestrzennego
- współdzielonej pamięci

89

Wymien typy przełączników wd architektury.

-współdzielonym medium
-budowie komutatora przestrzennego (architektura krzyżowa)
-współdzielonej pamięci

90

Wymien 3 techniki bufoowania.

-buforowanie wejściowe
-buforowwanie wyjściowe

91

Co to sieć szkieletowa?

Sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Dwie rodzaje zwykła i rozproszona. Rozproszona jest mniej awaryjna.

92

Jaka jest długość słowa w przełącznikach?

200 bajtów.

93

Co to sieć szkieletowa?

Sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe

94

MIrroring portu co to?

To kopiowanie informacji z danego portu na inny portn a
przykład port administartora

95

Przepustowość co to?

Przepustowość kanału oznacza maksymalną ilość informacji która może być wysłana w jednostrce czasu. jednostka to bit/s.

96

Auto detekcja i auto konfiguracja co to?

Służy do wykrywania szybkości portów, urządzeń i rekonfigurowania sieci w ten sposób aby szybsze urządzenia dostosowywały się do wolniejszych urządzeń.

97

Jakie wymagania aby można było agregować łącza?

Łącza muszą być full duplex, point-to-point , tylko pomiędzy jednostkami 802.3, takiej samej prędkości .

98

Co to agregacja łącza i w jakim celu się ją stosuje?

Technika, polegająca na łączeniu przełączników kilkoma połączeniami równocześnie, zwiększa przepustowość i niezawodność kanału przełącznik-przełącznik.

99

Jakie wymagania aby można było agregować łącza?

Łącza muszą być full duplex, point-to-point , tylko pomiędzy jednostkami 802.3.

100

Co to VLAN?

Lokalna sieć wirtualna dzieląca domenę rozgłoszeniową bez użycia routerów przy pomocy przełączników.

101

Segmentacja wirtualna co to ?

To logiczne wydzielenie z sieci fizycznej określonej grupy. Tworzy segmenty z których każdy działa jako niezależna domena sieci.

102

Podsieć wirtualna co to?

Coś jak segment wirtualny + możliwość ustawiania firewall i odzielenia od protokołów z sieci.

103

Jak powstają cieci wirtualne?

Przełącznik przechowuje tabele mask podsieci lub tabele adresow MAC z przyporządkowanymi podsieciami.

104

IP multicast group co robi jaką ma funkcjonalność?

Są to dynamiczne adresy IP umożliwiające rozgłaszanie pakietów do stacji znajdujących się w danym VLANie.

105

Jak przesyłana jest informacja o przynależności do sieci wirtualnej?

Informacja taka dodawana jest w postaci Tagu do ramki, 4 bajty z czego 12 bitów to VLAN ID

106

Co to SNR?

Signal to Noise Ratio.

107

Co robi standard 802.11i?

Zwiększa bezpieczeństwo, wprowadza WPA2.

108

Wymień tryby pracy DFWMAC.

-DCF dostęp rywalizacyjny (CSMA/CA)
-PCF dostęp kontrolowany z przepytywaniem

109

Jakie są architektury systemu 802.11?

Jednokomórkowa ad-hoc (tryb asynchroniczny, direct mode) i jedno lub wielokomórkowa z infrastrukturą.

110

Co zapewnia AP?

Access Point zapewnia:
-połączenie z siecią przewodową
-funkcja retransimsyja
-brak bezpsoredniej komunikacji pomiędzy stacjami

111

Co to DS?

Sieć dystrybucji informacji (Distribton System).

112

DSSS?

uzupełnić

113

Długa preambuła vs krótka preambuła rożnice?

Długa preambuła - kompatybilna z 802.11, część SYNC 128 bitow
Krótka preambuła (802.11b) nie kompatybilna z 802.11 SYNC to 58 bitow
SYNC to info o sygnalizacji i
zagwarantowanie synchronizacji pracy z nadajnikiem;

114

Jaka jest maskymalna długość frame body w 802.11?

min 0 maks 2312.

115

Jakie są typy ramek?

Zarządzające - association
Kontrolne - RTS (REquest to send), CTS (Clear to send), ACK (acknowladgement potwierdzenie odbioru)
Danych - Data

116

Przekaz poprzez podsystem DS zobaczyc jak to działą.

Slajdy Woźniacki

117

Jak sprawdzamy zajętość łącza ethernet?

Wykryta nośna nie nadajemy, brak nośnej nadajemy.

118

Stacja ukryta co to?

To jest urządzenie C które nie jest widoczne przez A i odwrotnie, C tez nie widzi A pomimo ze sa w tej samej sieci.

119

virtual carrier sensing co to?

Detekcja wirtualna dokonywana na podstawie przesyłanej w MPDU informacji zawartej w nagłówkach RTS/CTS i DATA o czasie zajętości.

120

Odbieranie i Nadawanie ramek jak działą w 802.11?

rysunek slajdy woźniaka "IEEE 802.11 MAC Protocol:
CSMA/CA"

121

Jak unikamy kolizji w 802.11 ?

1. Wysyłamy ramke RTS
2. DAP rozgłasza ramki clear to send CTS
3. CTS słyszą wszystkie węzły
4. Nadawca transmituje ramki DATA wszyscy inni wstrzymują
5. Nadawca przestaje wysyłać w momencie otrzymania ramki ACK.
W ten sposób eleiminujemy kolizje długich ramek.

122

Diagramy dostępu.

obaczyć

123

Polling List co to?

Lista stacji przepytywanych.

124

Polling List co to?

Lista stacji przepytywanych.

125

Co to BSS ?

Grupa wzajemnie komunikujących się stacji Basic Service Set.

126

Co to BSS ?

Grupa wzajemnie komunikujących się stacji.

127

Mechanizmy adresacji.

Mechanizmy adresacji sprawdzić.

128

W algorytmie CSMA/CA są różne czasy opóźnień z różnymi priorytetami. Jakie to czasy i jakie priorytety.

SIFS (krótki) wysoki priorytet
PIfS (średni) związamy z działanaimi podejmowanymi przez punkt dostępu.
DIFS (długi) wykorzystywany w DCF
EIFS najniższy priorytet

129

W algorytmie CSMA/CA są różne czasy opóźnień z różnymi priorytetami. Jakie to czasy i jakie priorytety.

SIFS (krótki) wysoki priorytet
PIfS związamy z działanaimi podejmowanymi przez punkt dostępu.

130

Jak podzielona jest superamka PCF?

transmisja bezkolizyjna+transmisja z rywalizacja

131

Maski, sub net ID, supernetting

nbnbn

132

Co to NAT?

Network Adress Translaltion

133

Co to adres typu Unicast?

Adres dla pojedyńczego hosta.

134

Jakie są 2 koncepcje routingu?

Statyczny - określone trasy nie podlegające modyfikacją chyba ze topologia sieci bedzie zmieniona
Adaptacyjny(Dynamiczny) - na bieżąco wyznaczane trasy w zależności od obciążenia., zmian topologi itd

135

Routing statyczny scharakteryzuj.

Większa przepustowość jeśli chodzi o zasoby sieciowe poniewaz nie trzeba co jakis czasaktualizować wiedzy/tras. Korzystamy kiedy są pojedyńcze trasy.

136

Routing dynamiczny scharakteryzuj.

2 podstawowe metody distance vector i link state. Link state jest obecnie częściej stosowany. Co jakiś czas sąsiednie węzły wymieniają sie informacjami dotyczących tablicami routingowymi.

137

Cechy distance vector.

- W regularnych odstępach czasu węzły wymieniają się tablicami routingu.
-korzysta z metryki gałęziowej czyli jeden "skok" do sąsiedniego węzła to 1
-wiedza węzłów na temat sieci zbiega, oznacza to ze z czasem mają taką samą wiedzę na temat całej sieci.

138

Cechy Link State.

-znajomość wyłącznie routerów sąsiednich.
-wymiana informacji routingowych tylko jeśli sieć została istotnie zmieniona.
-koszt pakietu i trasy jest wielkością ważoną takch rzeczy jak bezpieczeństwo
- na początku rozsyłane są pakiety LSP, każdy routerodbiera LSP i uaktualnia swoją bazę routingu

139

Supernetting co to ?

To łączenie podsieci w większą sieć, odwrotność subnettingu.

140

Czas życia TTL

co to

141

Pole identyfikacja co to?

Identifikuje jednoznacznie datagram, zawiera IP nadawcy.

142

Fragmentacja datagramów wady?

Nie zachowuje sekwencji fragmenty datagramow w roznej kolejności mogą przychodzić, zmniejsza przepustowość.