Speaking Lụm Lặt Flashcards Preview

VOCABULARY > Speaking Lụm Lặt > Flashcards

Flashcards in Speaking Lụm Lặt Deck (13):
1

hihi ai cũng biết là ai đấy used to hit me belowbthe belt. hơi ngán đấy nhưng I forgave u

đối xử bất công >

2

đi sales mà gặp mưa r còn hết xăng đúng là a bad hair day khò khò

xui xẻo tóc muốn rối bù babê

3

chú dụng đập chai cuteo mình khen mà chú bảo stop buttering him up khò khò

ngưng nịnh bợ

4

xưa nhảy dây giỏi lam mà giờ bớt r. i think i lost my touch

hẻm giỏi đc như xưa

5

đừng tin ai quá babe. i rest my case

bà đây chỉ nói đúng

6

bữa nay lông bông quạ sắp tốt nghiệp r T_T. thôi hem sao keep ur chin up and ull find ur feet

lạc quan lên r sẽ tìm đc bến đỗ thôu

7

my rule of thumb in making friends is being kind and supportive

bất luận thành văn, tiêu chuẩn dựa trên kinn nghiệm đúc kết

8

bố đang go cold turkey on watching korean films vì nó thiệt quá là ảo tưởng sức mạnh

bỏ 1 thói quen mang tính nghiện ngập

9

tớ từng bỏ ra rất nhiều thời gian để pound the pavement tìm chỗ làm cho ng chưa có kinh nghiệm

đi khắc nơi tìm việc

10

giận mà thôi water under the bridge tớ k nhắc đến nữa

chuyện cũ qua r k nhắc lại chi

11

tớ k muốn nhắc đến tên vài ng nhưng shes a pain in the neck

ng lam minh kho chiu

12

đừng có la oái lên bình tình đi pull urself 2gether

gom hồn lại đi

13

im an independent person id like to do things without tagging so along with me

lôi ai theo cùng