Word Flashcards Preview

VOCABULARY > Word > Flashcards

Flashcards in Word Deck (15):
1

Chị ấy giỏi ghê tốt nghiệp xuất sắc là 1 trong 2 Valedictorian của trường.

thủ khoa, đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp

1

Chị ấy giỏi ghê tốt nghiệp xuất sắc là 1 trong 2 Valedictorian của trường.

thủ khoa, đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp

2

Chị ấy giỏi ghê tốt nghiệp xuất sắc là 1 trong 2 Valedictorian của trường.

thủ khoa, đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp

3

Chị ấy giỏi ghê tốt nghiệp xuất sắc là 1 trong 2 Valedictorian của trường.

thủ khoa, đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp

4

Chị ấy giỏi ghê tốt nghiệp xuất sắc là 1 trong 2 Valedictorian của trường.

thủ khoa, đại biểu đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp

5

căn nhà vẫn intact after the storm. danh tiếng của cô ấy vẫn intact sau vụ scandal

còn nguyên vẹn tình trạng cũ, không bị tổn hại

6

căn nhà vẫn intact after the storm. danh tiếng của cô ấy vẫn intact sau vụ scandal

còn nguyên vẹn tình trạng cũ, không bị tổn hại

7

newsletter

clb sẽ gửi monthly newsletter đến các bạn tình nguyện viên.

8

mãi loay hoay với 1 đống dự định. tôi chợt có an epiphany rằng tôi phải scoring high on the Ielts test to pursue my dream.

aha moment

9

tôi dành 1 sự đầu tư colossal vào việc phát triển bản thân mặc dù nó tốn colossal amount of money

extremely large

10

vụ tai nạn chính là hệ quả inevitable của sự cẩu thả và bất cẩn

không thể tránh khỏi

11

tôi không thể làm những công việc permanent

last 4ever

12

những nghiên cứu initial sẽ giúp cho tôi có được nền tảng làm đề tài này

ban đầu

13

luận văn và dissertation tuy khác nhau nhưng đều chỉ những đề tài nghiên cứu mà các sinh viên phải thực hiện trong thời gian học bậc đh và sau đh

luận án

14

chiếc nhẫn được engraved rất tinh xảo

khắc, chạm trổ