Statistisk verktygslåda Flashcards Preview

Vetenskapsteori > Statistisk verktygslåda > Flashcards

Flashcards in Statistisk verktygslåda Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad är kvantitativa metoder? Ge även exempel på frågor som besvaras bäst med hjälp av dessa

Bygger på siffror, man räknar; all form av statistik görs med hjälp av kvantitativa metoder. Ex: växer fattigdomen? Ökar brottsligheten?

2

Vad är kvalitativa metoder? Ge exempel på frågor som besvaras bäst med hjälp av dessa

Inget räknande! Ostrukturerade intervjuer, deltagande observation, textanalys m.m. Ex: hur tänker en självmordsbombare? Vad ledde fram till Jugoslaviens sönderfall och Balkankriget?

3

Hur bestämmer man val av metod?

Val av metod bör bestämmas av forskningsproblem och teori - inte av att man endast behärskar en metod. Alltså viktigt att kunna båda, och veta hur de kombineras.

4

Vad är triangulering?

En kombination av metoder.

5

En viktig fråga att ställa sig innan man börjar studera ett problem?

Vilken är den bästa kombinationen av metoder för att studera detta problem, givet resurser och andra begränsningar?