Svenska Prov Flashcards Preview

Biologi 1 Genetik > Svenska Prov > Flashcards

Flashcards in Svenska Prov Deck (11):
1

Satsdelar

•orden i en mening delas in i grupper, satsdelar

• varje ord har sin bestämda uppgift i en sats, ordet är då en satsdel.

• en satsdel kan bestå av ett eller flera ord, och satsdelarna kan byta plats med varandra , men inte hur som helst

2

Predikat

Predikat är alltid ett verb och beskriver vad som händer och sker i satsen. Det kan finnas flera än ett predikat i en mening. Predikatet kan bestå av flera ord.

3

Subjekt

Subjekt är den, det eller de som uträttar predikatet, eller alltså utför predikatet.

4

Sats

En fullständig sats innehåller minst ett subjekt och minst ett predikat

5

Mening

En mening börjar alltid med en stor bokstav och slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken.

6

Huvudsats

En huvudsats kan stå för sig själv och bilda en begriplig mening.

7

Bisats

En bisats är en sats som ger mer information om en huvudsats, men blir inte begriplig om den står för sig själv.

8

Konjunktioner

Samordnade konjunktioner binder samman satser av samma slag: huvudsats med huvudsats och bisats med bisats

Vanligaste konjunktioner: och , samt, men , eller , för.

9

Predikatsfyllnad

Satser som innehåller både subjekt och predikat, men förmedlar ändån inga känslor, behöver en predikatsfyllnad

De vanligaste pf är :
Vara
Bliva
Heta
Kallas

10

Adverbial

Adverbialen berättar mer om predikatet (dvs verbet )

Oftast är adverbialet svaret på någon av frågorna.

Tidsadverbial
Rumsadverbial
Sättasadverbial

11

Attribut

Attributen berättar mer om ett substantiv ( oavsett vilken satsdel substantivet är)