SW Flashcards Preview

Star Wars > SW > Flashcards

Flashcards in SW Deck (500):
1

Kuulitko? He ovat sammuttaneet pääreaktorin.

Did you hear that? They've shut down the main reactor.

2

Tuhoudumme varmasti. Tämä on hulluutta!

We'll be destroyed for sure. This is madness!

3

Olemme tuhon omat!

We're doomed!

4

Tällä kertaa prinsessa ei pääse pakoon.

There'll be no escape for the Princess this time.

5

Mitä tuo on?

What's that?

6

R2-D2, missä olet?

R2-D2, where are you?

7

Lopultakin! Missä olet ollut?

At last! Where have you been?

8

He ovat menossa tähän suuntaan. Mitä me teemme?

They're heading in this direction. What are we going to do?

9

Meidät lähetetään Kesselin kaivoksille tai romutetaan, kuka tietää!

We'll be sent to the spice mines of Kessel or smashed into who knows what!

10

Odota. Minne menet?

Wait a minute. Where are you going?

11

Kuolontähden piirustukset eivät ole päätietokoneella.

The Death Star plans are not in the main computer.

12

Missä ovat sieppaamanne lähetykset?

Where are those transmissions you intercepted?

13

Mitä olette tehneet piirustuksille?

What have you done with those plans?

14

Emme ole siepanneet lähetyksiä...

We intercepted no transmissions.

15

...tämä on lähetystön alus. Olemme diplomaattiasialla.

Aaah....This is a consular ship. Were on a diplomatic mission.

16

Jos tämä on lähetystön alus... niin missä on lähettiläs?

If this is a consular ship... were is the Ambassador?

17

Komentaja, repikää alus palasiksi kunnes löydämme piirustukset.

Commander, tear this ship apart until you've found those plans

18

Ja tuokaa lähettiläs luokseni. Haluan hänet elävänä!

and bring me the Ambassador. I want her alive!

19

Tuolla hän on! Säätäkää aseet tainnutukselle!

There she is! Set for stun!

20

Hän on kunnossa. Ilmoittakaa Vaderille että saimme hänet.

She'll be all right. Inform Lord Vader we have a prisoner.

21

Hei, sinulla ei ole lupaa mennä sinne. Se on kiellettyä.

Hey, you're not permitted in there. It's restricted.

22

Sinut varmasti sammutetaan tuosta hyvästä.

You'll be deactivated for sure.

23

Tule nyt pois sieltä ennekuin joku näkee sinut.

Now come out before somebody sees you.

24

Salainen tehtävä? Mitkä piirustukset? Mitä höpiset? Minä en tule sinne!

Secret mission? What plans? What are you talking about? I'm not getting in there!

25

Tätä saan vielä katua.

I'm going to regret this.

26

Tuolla menee taas yksi. - Älkää ampuko. Siellä ei ole eläviä olentoja. Varmaankin oikosulku.

#NAME?

27

Hassua, vahingot eivät näytä  niin pahoilta täältä.

That's funny, the damage doesn't look as bad from out here.

28

Oletko varma että tämä on turvallista?

Are you sure this things safe?

29

Darth Vader, olisi pitänyt tietää. Vain te voitte ollä näin röyhkeä.

Lord Vader, I should have known. Only you could be so bold.

30

Senaatti ei tule hyväksymään tätä, kun he kuulevat että olette hyökännyt diplomaatti...

The Imperial Senate will not sit for this, when they hear you've attacked a diplomatic...

31

Älkää pelleilkö kanssani, Teidän korkeutenne. Ette olleet millään hyväntekeväisyysmatkalla täällä.

Don't play games with me, Your Highness. You weren't on any mercy mission this time.

32

Useita kapinallisten vakoojien lähetyksiä on johtanut tähän alukseen.

Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies.

33

Haluan tietää mitä tapahtui piirustuksille jotka he lähettivät teille.

I want to know what happened to the plans they sent you.

34

En tiedä mistä puhutte. Olen Keisarillisen senaatin jäsen ja diplomaattimatkalla Alderaaniin...

I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan...

35

Kuulutte Kapinaliittoon...olette petturi.

You're a part of the Rebel Alliance...and a traitor.

36

Hänen pitämisensä täällä on vaarallista. Jos sana leviää, senaatti alkaa tukea kapinallisia.

Holding her is dangerous. If word of this gets out, it could generate sympathy for the Rebellion in the senate.

37

Kapinallisten vakoojien jäljet johtavat häneen. Hän on ainoa yhteyteni löytää heidän salainen tukikohtansa!

I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to find their secret base!

38

Lähettäkää hätäsignaali ja kertokaa senaatille että kaikki aluksella olivat jo kuolleita.

Send a distress signal and then inform the senate that all aboard were killed!

39

Lordi Vader, taisteluaseman piirustukset eivät ole tällä aluksella! Eikä lähetyksiä ole tehty.

Lord Vader, the battle station plans are not aboard this ship! And no transmissions were made.

40

Pelastuskapseli havaittiin taistelun aikana, mutta yhtään elävää ei ollut mukana.

An escape pod was jettisoned during the fighting, but no life forms were aboard.

41

Hänen on täytynyt kätkeä piirustukset pelastuskapseliin.

She must have hidden the plans in the escape pod.

42

Lähettäkää osasto alas hakemaan ne takaisin. Varmistakaa asia itse, Komentaja.

Send a detachment down to retrieve them. See to it personally, Commander.

43

Kukaan ei pysäytä meitä tällä kertaa.

There'll be no one to stop us this time.

44

Meidät on näköjään luotu kärsimään. Se on elämämme päätarkoitus.

We seem to be made to suffer. It's our lot in life.

45

Täytyy levätä ennenkuin hajoan kappaleiksi. Niveleni ovat jo aivan jumissa.

I've got to rest before I fall apart. My joints are almost frozen.

46

Mikä ankea paikka tämä onkaan.

What a desolate place this is.

47

Mihin olet menossa? No, minä en ainakaan tule sinne.

Where are you going? Well, I'm not going that way.

48

Se on aivan liian kivikkoista. Tämä on paljon helpompi tie.

It's much too rocky. This way is much easier.

49

Miksi luulet että siellä olisi asutusta?

What makes you think there are settlements over there?

50

Älä yritä esittää fiksua minulle.

Don't get technical with me.

51

Mikä tehtävä? Mistä oikein puhut?

What mission? What are you talking about?

52

Olen saanut sinusta tarpeekseni!

I've had just about enough of you!

53

Senkun menet! Menet epäkuntoon päivässä, Senkin lyhytnäköinen roskapönttö!

Go that way! You'll be malfunctioning within a day, you nearsighted scrap pile!

54

Äläkä seuraa minua apua pyydellen, koska sitä ei tule.

And don't let me catch you following me begging for help, because you won't get it.

55

Ei enää seikkailuja. Minä en tule sinne.

No more adventures. I'm not going that way.

56

Mokomakin reistaileva pikku purkki. Tämä on kaikki hänen syytään!

That malfunctioning little twerp. This is all his fault!

57

Hän huijasi minut tälle tielle, mutta ei pärjää itsekkään paremmin.

He tricked me into going this way, but he'll do no better.

58

Hetkinen, mikä tuo on? Kulkuneuvo! Olen pelastettu!

Wait, what's that? A transport! I'm saved!

59

Täällä!

Over here!

60

Apua! Apua!

Help! Please, help!

61

R2-D2! Se olet sinä!

Artoo-Detoo! It's you! It's you!

62

Joku oli kapselissa. Jäljet johtavat tuonnepäin.

Someone was in the pod. The tracks go off in this direction.

63

Katsokaa, sir -- droideja.

Look, sir -- droids.

64

Herää! Herää!

Wake up! Wake up!

65

Olemme mennyttä.

We're doomed.

66

Luuletko että he sulattavat meidät?

Do you think they'll melt us down?

67

Älä ammu! Loppuuko tämä koskaan?

Don't shoot! Don't shoot! Will this never end?

68

Luke, käske Owenin varmistaa että kääntäjä osaa puhua Boccea.

Luke, tell Owen that if he gets a translator to be sure it speaks Bocce.

69

Näyttää että ei ole paljon valinnanvaraa, mutta muistutan häntä.

It looks like we don't have much of a choice but I'll remind him.

70

Ei, ei sitä.

No, not that.

71

Olet varmaan ohjelmoitu protokolliin.

I suppose you are programmed for protocol.

72

Protokollat. Ne ovat päätehtäviäni...

Protocol. It's my primary function set...

73

Tarvitsen droidin joka ymmärtää kastelulaitteiden binäärikoodia.

What I really need is a droid that understands the binary language of moisture vaporators.

74

Kastelulaitteita! Sir -- Ensimmäinen työni oli lastausnostureiden binääriohjelmointi... Aivan kuten kastelijoissa.

Vaporators! Sir -- My first job was programming binary load lifter...very similar to your vaporators.

75

Hyvä on, ole hiljaa! Otan tämän.

All right shut up! I'll take this one.

76

Mutta olin menossa Toshi-asemalle hakemaan muuntimia...

But I was going into Toshi Station to pick up some power converters...

77

Voit vetelehtiä kavereidesi kanssa kun askareesi ovat tehty.

You can waste time with your friends when your chores are done.

78

No niin, hommiin siitä!

Now come on, get to it!

79

Hyvä on, tule!

All right, come on!

80

ja punainen myös, ala tulla.

And the red one, come on.

81

No, tule nyt, Punainen, mentiin.

Well, come on, Red, let's go.

82

Owen-setä...

Uncle Owen...

83

Tällä R2-yksiköllä on huono motivaattori. Katso!

This R2 unit has a bad motivator. Look!

84

Hei, mitä oikein yrität tyrkyttää meille?

Hey, what're you trying to push on us?

85

Anteeksi, sir, mutta tuo R2 on erinomaisessa kunnossa. Hyvä kauppa.

Excuse me, sir, but that R2 unit is in prime condition. A real bargain.

86

Owen-setä! Entäs tämä?

Uncle Owen! What about that one?

87

Mitä tästä? Me otamme sen.

What about that one? We'll take that one.

88

Olen varma että olette tyytyväinen siihen, sir.  Hän on ensiluokkaisessa kunnossa.

I'm quite sure you'll be very pleased with that one, sir. He really is in first-class condition.

89

Olen työskennellyt hänen kanssaan aikaisemmin.

I've worked with him before.

90

Okei, nyt mentiin.

Okay, let's go.

91

Älä unohda tätä! Miksi minun pitää aina huolehtia sinusta!

Now, don't you forget this! Why I should stick my neck out for you is quite beyond my capacity!

92

Kiitokset valmistajalle! Tämä öljykylpy tuntuu tosi hyvältä.

Thank the maker! This oil bath is going to feel so good.

93

Olen pahasti pölyyntynyt, voin tuskin liikkua!

I've got such a bad case of dust contamination, I can barely move!

94

Tämä ei ole reilua. Biggs on oikeassa en koskaan pääse pois täältä!

It just isn't fair. Oh, Biggs is right. I'm never gonna get out of here!

95

Voisinko auttaa mitenkään?

Is there anything I might do to help?

96

No, ei jos et voi muuttaa aikaa ja nopeuttaa satoa tai teleportata minua pois tältä pallolta!

Well, not unless you can alter time, speed up the harvest, or teleport me off this rock!

97

En usko, sir. Olen vain droidi enkä tiedä paljon sellaisista asioista.

I don't think so, sir. I'm only a droid and not very knowledgeable about such things.

98

Tästä planeetasta ainakaan. Itseasiassa en edes tiedä millä planeetalla olen.

Not on this planet, anyways. As a matter of fact, I'm not even sure which planet I'm on.

99

No jos maailmankaikkeudessa on kirkas keskus, niin tämä on kauimpana siitä.

Well, if there's a bright center to the universe, you're on the planet that it's farthest from.

100

Ymmärrän, sir Luke.

I see, sir Luke.

101

Pelkkä Luke.

Just Luke.

102

Minä olen C-3P0, ihmis-cyborg suhteet.

And I am See-Threepio, human-cyborg relations,

103

ja tässä on aisaparini, R2-D2.

and this is my counterpart, Artoo-Detoo.

104

Sinussa on paljon tulituksen jälkiä. Teillä on varmaan ollut aika kuumat paikat.

You got a lot of carbon scoring here. It looks like you boys have seen a lot of action.tulitus : strafe, firejälki : marks, trace

105

Ei ole oikeastaan paljon kerrottavaa.

Actually, there's not much to tell.

106

Olen pelkkä tulkki, enkä kovin hyvä kertomaan tarinoita.

I'm not much more than an interpreter, and not very good at telling stories.

107

Ainakaan hyviä tarinoita.

Well, not at making them interesting, anyways.

108

Jaahas, pikkukaveri, jotain on juuttunut tänne lujasti.

Well, my little friend, you've got something jammed in here realgood.

109

Olitko tähtiristeilijällä vai...

Were you on a cruiser or...

110

Auttakaa, Obi-Wan Kenobi. Olette ainoa toivoni.

Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.

111

Mitäs tämä on?

What's this?

112

Mikä on mitä?!? Hän kysyi sinulta... Mitä tuo on?

What is what?!? He asked you a question... What is that?

113

Hän sanoo että ei mitään, sir. Varmaan toimintahäiriö. Vanhaa dataa. Älkää välittäkö.

Oh, he says it's nothing, sir. Merely a malfunction. Old data. Pay it no mind.

114

Kuka hän on? Hän on kaunis.

Who is she? She's beautiful.

115

Hän oli varmaan matkustajana viime matkalla. Joku tärkeä henkilö -- luulisin. Kapteenimme oli sitoutunut...

I think she was a passenger on our last voyage. A person of some importance, sir -- I believe. Our captain was attached to...

116

Onko nauhoitusta lisää?

Is there more to this recording?

117

Käyttäydy kunnolla R2. Hankit meille vaikeuksia.

Behave yourself, Artoo. You're going to get us in trouble.

118

Ei hätää, voit luottaa häneen. Hän on uusi isäntämme.

It's all right, you can trust him. He's our new master.

119

...Olette ainoa toivoni.

...You're my only hope.

120

Hän sanoo olevansa täällä asuvan Obi-Wan Kenobin omaisuutta.

He says he's the property of Obi-Wan Kenobi, a resident of these parts.

121

Ja se on henkilökohtainen viesti hänelle. Vilpittömästi, sir. En tiedä mitä hän puhuu.

And it's a private message for him. Quite frankly, sir I don't know what he's talking about.

122

Edellinen isäntämme oli Kapteeni Antilles,

Our last master was Captain Antilles,

123

Obi-Wan Kenobi? Tarkoittaakohan hän vanhaa Ben Kenobia?

Obi-Wan Kenobi? I wonder if he means old Ben Kenobi?

124

Anteeksi, sir, Mutta ymmärrättekö mitä hän tarkoittaa?

I beg your pardon, sir, but do you know what he's talking about?

125

En tunne ketään Obi-Wania,

Well, I don't know anyone named Obi-Wan,

126

mutta vanha Ben asuu Hiekkamerellä. Hän on omituinen vanha erakko.

but old Ben lives out beyond the dune sea. He's kind of a strange old hermit.

127

Kukahan hän mahtaa olla.

I wonder who she is.

128

Kuulostaa kuin hän olisi vaikeuksissa. Täytyy toistaa koko nauhoitus.

It sounds like she's in trouble. I'd better play back the whole thing.

129

Hän sanoo pultin aiheuttaneen oikosulun nauhoitusjärjestelmään.

He says the restraining bolt has short circuited his recording system.

130

Hän kehoittaa poistamaan pultin niin ehkä voi toistaa koko nauhoituksen.

He suggests that if you remove the bolt, he might be able to play back the entire recording.

131

Luulen että olet liian pieni karkaamaan minulta jos otan tämän pois!

I guess you're too small to run away on me if I take this off! Okay.

132

Minne hän katosi? Toista koko nauhoitettu viesti.

Where'd she go? Bring her back! Play back the entire message.

133

Mikä viesti? Se mitä säilöt ruosteisissa sisälmyksissäsi!

What message? The one you're carrying inside your rusty innards!

134

Hyvä on, tulen heti, Beru-täti.

All right, I'll be right there, Aunt Beru.

135

Olen pahoillani, sir, mutta hän vaikuttaa vähän hermostuneelta.

I'm sorry, sir, but he appears to have picked up a slight flutter.

136

Katso mitä voit tehdä hänelle. Tulen kohta takaisin.

Well, see what you can do with him. I'll be right back.

137

Harkitse vakavasti sen viestin esittämistä hänelle.

Just you reconsider playing that message for him.vakavasti : seriouslyesittää : to express, to state

138

En usko että hän pitää sinusta ollenkaan.

No, I don't think he likes you at all.

139

Enkä minäkään pidä sinusta.

No, I don't like you either.

140

Puhdistaessani häntä, törmäsin nauhoitukseen.

Well, I stumbled across a recording while I was cleaning him.

141

Hän sanoo kuuluvansa jollekin Obi-Wan Kenobille.

He says he belongs to someone called Obi-Wan Kenobi.

142

Luulin hänen tarkoittavan vanhaa Beniä. Tiedätkö mistä hän puhuu?

I thought he might have meant old Ben. Do you know what he's talking about?

143

Huomenna viet sen R2:sen muistin tyhjennykseen Anchorheadiin.

Tomorrow I want you to take that R2 unit into Anchorhead and have its memory flushed.

144

Ja se siitä sitten. Se kuuluu nyt meille.

That'llbe the end of it. It belongs to us now.

145

Entä jos tämä Obi-Wan tulee etsimään sitä?

But what if this Obi-Wan comes looking for him?

146

Ei häntä ole enää. Hän kuoli samoihin aikoihin isäsi kanssa.

I don't think he exists any more. He died about the same time as your father.

147

Uusien droidien korjaaminen huomiseksi on ainoa huolenaiheesi.

Your only concern is to prepare the new droids for tomorrow.

148

Haluan ne aamulla eteläharjulle korjaamaan lauhduttimia.

In the morning I want them on the south ridge working out those condensers.

149

Nämä uudet droidit tulevat pärjäämään hienosti.

I think those new droids are going to work out fine.

150

Ajattelin myös siitä jäämisestäni ensi satokaudeksi.

I was also thinking about our agreement about my staying on another season.

151

Jos uudet droidit pärjäävät, haluan jättää hakemukseni Akatemiaan jo tänä vuonna.

And if these new droids do work out, I want to transmit my application to the Academy this year.

152

Tarvitsen sinua eniten sadonkorjuussa. Vain yksi kausi.

Harvest is when I need you the most. Only one more season.

153

Tänä vuonna tienaamme niin paljon että voin sitten palkata lisätyövoimaa.

This year we'll make enough on the harvest so I'll be able to hire some more hands.

154

Ja voit mennä Akatemiaan sitten ensi vuonna.

And then you can go to the Academy next year.

155

Owen, hän ei voi jäädä tänne ikiajoiksi. Suurin osa hänen ystävistään on lähtenyt.

Owen, he can't stay here forever. Most of his friends have gone.

156

Luke ei ole maanviljelijä, Owen. Hän on tullut niin paljon isäänsä.

Luke's just not a farmer, Owen. He has too much of his father in him.

157

Sitähän minä pelkäänkin.

That's what I'm afraid of.

158

Miksi piileskelet siellä?

What are you doing hiding there?

159

Se ei ollut minun syyni, sir. Pyydän, älkää sammuttako minua.

It wasn't my fault, sir. Please don't deactivate me.

160

Kielsin häntä lähtemästä, mutta hänessä on vikaa. Toimintahäiriössä.

I told him not to go, but he's faulty, malfunctioning

161

Tuo R2 on aina ollut ongelma.

That R2 unit has always been a problem.

162

Astro-droidit karkaavat käsistä. Minäkään en ymmärrä niiden logiikkaa.

These astro-droids are getting quite out of hand. Even I can't understand their logic at times.

163

Miten olinkaan niin tyhmä? Häntä ei näy. Kirottua!

How could I be so stupid? He's nowhere in sight. Blast it!

164

Anteeksi, sir, mutta voisimmeko lähteä hänen peräänsä?

Pardon me, sir, but couldn't we go after him?

165

Se on liian vaarallista Hiekkakansan vuoksi. On odotettava aamuun.

It's too dangerous with all the Sandpeople around. We'll have to wait until morning.

166

Oletko nähnyt Lukea tänä aamuna?

Have you seen Luke this morning?

167

Hän sanoi että on jotain tekemistä, joten hän lähti aikaisin.

He said he had some things to do before he started today, so he left early.

168

Hänen on parasta saada ne eteläharjulle ennen puoltapäivää, tai tapahtuu kauheita!

Well, he'd better have those units in the south range repaired be midday or there'll be hell to pay!

169

Skannerissa näkyy jotain elotonta edessäpäin.

There's something dead ahead on the scanner.

170

Näyttää olevan meidän R2-yksikkömme. Paina kaasua.

It looks like our R2-Unit...hit the accelerator.

171

Hei, minne luulet oikein meneväsi?

Hey, whoa, just where do you think you're going?

172

Luke-isäntä on laillinen omistajasi.

Master Luke here is your rightful owner.

173

Emme halua kuulle enää Obi-Wan Kenobi soopaa...

We'll have no more of this Obi-Wan Kenobi jibberish...

174

Älä puhu minulle enää tehtävästäsi. Olet onnekas jos hän ei pamauta sinua palasiksi.

And don't talk to me about your mission, either. You're fortunate he doesn't blast you into a million pieces right here.

175

Ei mitään hätää.

No, it's alright.

176

Mikä sitä nyt vaivaa?

What's wrong with him now?

177

Hänen mukaansa useita olentoja lähestyy kaakosta päin.

He says there are several creatures approaching from the southeast.

178

Hiekkakansaa! Tai pahempaa!

Sandpeople! Or worst!

179

Tule, mennään katsomaan.

Come on, let's have a look. Come on.

180

Tuolla on kaksi Banthaa mutta en näe muita...odotas,

There are two Banthas down there but I don't see any...wait a second,

181

Hiekkakansaa he ovat. Näen nyt yhden heistä.

they're Sandpeople all right. I can see one of them now.

182

Hei siellä!

Hello there!

183

Tule tänne pikkukaveri. Älä pelkää.

Come here my little friend. Don't be afraid.

184

Älä hätäile, hän selviää kyllä.

Don't worry, he'll be all right.

185

Rauhallisesti, poika, sinulla on ollut kiireinen päivä.

Rest easy, son, you've had a busy day.

186

Olet onnekas että olet yhä ehjä.

You're fortunate you're still in one piece.

187

Poika, mukava tavata sinut!

Boy, am I glad to see you!

188

Jundlandin aavikkolla ei ole  helppo matkailla.

The Jundland wastes are not to be traveled lightly.

189

Kerrohan nuori Luke, mikä sinut tuo tänne?

Tell me young Luke, what brings you out this far?

190

Tämä pikkudroidi!

Oh, this little droid!

191

Luultavasti hän etsii entistä isäntäänsä... En ole ennen nähnyt droideilla tuommoista kiintymystä.

I think he's searching for his former master... I've never seen such devotion in a droid before...

192

Hän väittää olevansa Obi-Wan Kenobin omaisuutta.

He claims to be the property of an Obi-Wan Kenobi.

193

Onko hän sukulaisesi? Tiedätkö kenestä hän puhuu?

Is he a relative of yours? Do you know who he's talking about?

194

Sitä nimeä en olekaan kuullut pitkään aikaan...

Now thats a name I haven't heard in a long time...

195

Setäni varmaan tunsi hänet. Hän kertoi hänen kuolleen.

I think my uncle knew him. He said he was dead.

196

Ei hän ole kuollut, ei...ei vielä.

Oh, he's not dead, not...not yet.

197

- Tunnetko hänet? - Tottakai tunnen hänet, koska olen hän!

-Do you know him? -Well of course, of course I know him. He's me!

198

Luovuin Obi-Wan nimestä jo ennen syntymääsi.

I haven't gone bythe name Obi-Wan since oh, before you were born.

199

Sitten droidi kuuluu sinulle.

Then the droid does belong to you.

200

En muista koskaan omistaneeni droidia.

Don't seem to remember ever owning a droid.

201

Mielenkiintoista...

Very interesting...

202

Meidän on päästävä sisälle.

I think we better get indoors.

203

Hiekkakansaa on helppo säikäyttää mutta he palaavat isommalla joukolla.

The Sandpeople are easily startled but they will soon be back and in greater numbers.

204

Missä olen? Taisin kompastua...

Where am I? I must have taken a bad step...

205

Pystytkö seisomaan? Meidän on lähdettävä täältä ennekuin Hiekkakansa palaa.

Can you stand? We've got to get out of here before the Sandpeople return.

206

En usko että pystyn siihen. Menkää te vain Luke-isäntä.

I don't think I can make it. You go on, Master Luke.

207

Älkää riskeeratko itseänne vuokseni. Olen lopussa.

There's no sense in you risking yourself on my account. I'm done for.

208

Ei, isäni ei taistellut sodissa. Hän oli navigaattori rahtialuksella.

No, my father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter.

209

Niin setäsi on sinulle kertonut.

That's what your uncle told you.

210

Hänen mielestään olisi ollut parempi pysyä täällä, eikä lähteä sotaan.

Thought he should have stayed here and not gotten involved.

211

Taistelitko sinä Kloonisodissa?

You fought in the Clone Wars?

212

Kyllä, olin jedi-ritari kuten isäsikin.

Yes, I was once a Jedi Knight the same as your father.

213

- Olisinpa tuntenut hänet. -Hän oli galaksin paras tähtipilotti,

-I wish I'd known him. -He was the best star-pilot in the galaxy,

214

ja taitava soturi.

and a cunning warrior.

215

Käsittäkseni sinustakin on tullut aika hyvä pilotti.

I understand you've become quite a good pilot yourself.

216

Hän oli hyvä ystävä.

And he was a good friend.

217

Mistä tulikin mieleeni... Minulla on täällä jotain sinulle.

Which reminds me... I have something here for you.

218

Isäsi halusi että saat sen vartuttuasi,

Your father wanted you to have this when you were old enough,

219

mutta setäsi ei sallinut sitä.

but your uncle wouldn't allow it.

220

Hän pelkäsi että voisit seurata Obi-Wania

He feared you might follow old Obi-Wan

221

johonkin tyhmänrohkeaan idealistiseen ristiretkeen kuten isäsi teki.

on some damned-fool idealistic crusade like your father did.

222

Mikä se on?

What is it?

223

Isäsi valosapeli. Jedi-ritarin ase.

Your fathers lightsaber. his is the weapon of a Jedi Knight.

224

Ei niin kömpelö ja epätarkka kuin blasteri.

Not as clumsy or as random as a blaster.

225

Tyylikäs ase

An elegant weapon

226

Yli tuhat sukupolvea Jedi-ritarit

For over a thousand generations the Jedi Knights

227

olivat vanhan Tasavallan rauhan ja oikeuden vartijoita.

were the guardians of peace and justicein the Old Republic.

228

Ennen pimeitä aikoja, ennen Imperiumia.

Before the dark times, before the Empire.

229

Miten isäni kuoli?

How did my father die?

230

Nuori Jedi nimeltään Darth Vader,

A young Jedi named Darth Vader,

231

joka oli oppilaani ennen muuttumista pahaksi,

who was a pupil of mine until he turned to evil,

232

auttoi Imperiumia etsimään ja tuhoamaan Jedi-ritarit.

helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights.

233

Hän petti ja murhasi isäsi.

He betrayed and murdered your father.

234

Nyt jedit ovat kuolemassa sukupuuttoon.

Now the Jedi are all but extinct.

235

Voiman pimeä puoli houkutteli Vaderia.

Vader was seduced by the dark side of the Force.

236

Voima?

The Force?

237

Voima on se josta jedit saavat kykynsä.

Well, the Force is what gives a Jedi his power.

238

Se on kaiken elollisen muodostama energiakenttä.

It's an energy field created by all living things.

239

Se ympäröi ja täyttää meidät. Se pitää galaksin koossa.

It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.

240

No niin, katsotaanpas nyt mikäs sinä oikein olet pikku ystävä.

Now, let's see if we can't figure out what you are, my little friend.

241

Ja mistä olet tulossa.

And where you come from.

242

Kenraali Kenobi, vuosia sitten palvelitte isääni Kloonisodissa.

General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars.

243

Nyt hän pyytää apuanne taistelussaan Imperiumia vastaan.

Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.

244

Pahoittelen etten kykene toimittamaan isäni pyyntöä teille henkilökohtaisesti,

I regret that I am unable to present my father's request to you in person,

245

Olen piilottanut Kapinallisille elintärkeitä tietoja tämän R2-yksikön muistiin.

I have placed information vital to the survival of the Rebellion into the memory systems of this R2-unit.

246

Isäni tietää kuinka ne palautetaan.

My father will know how to retrieve it.

247

Teidän täytyy saattaa droidi turvallisesti hänen luokseen Alderaaniin.

You must see this droid safely delivered to him on Alderaan.

248

Tämä on meidän epätoivoisimpia hetkiämme.

This is our most desperate hour.

249

Auttakaa, Obi-Wan Kenobi, olette ainoa toivoni.

Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope.

250

Sinun on opittava tuntemaan Voima jos aiot lähteä kanssani Alderaaniin.

You must learn the ways of the Force if you're to come with me to Alderaan.

251

Alderaaniin? En aio lähteä sinne. Täytyy lähteä kotiin. On jo myöhä. Niin se on.

Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to go home. It's late, I'm in for it as it is.

252

Tarvitsen apuasi, Luke. Prinsessa tarvitsee apuasi.

I need your help, Luke. She needs your help.

253

Olen liian vanha tällaisiin juttuihin.

I'm getting too old for this sort of thing.

254

En voi sotkeentua siihen! Minulla on työt kesken!

I can't get involved! I've got work to do!

255

En tosin pidä Imperiumista. Vihaan sitä! Mutta en voi juuri nyt tehdä asialle mitään.

It's not that I like the Empire. I hate it! But there's nothing I can do about it right now.

256

Voi hyvä jumala, setä. Miten voin koskaan selittää tätä?

Oh, God, my uncle. How am I ever going to explain this?

257

Opi tuntemaan Voima, Luke.

Learn about the Force, Luke.

258

Voin viedä teidät Anchorheadiin asti.

Look, I can take you as far as Anchorhead.

259

Saatte sieltä kyydin Mos Eisleyhin tai minne tahansa menettekin.

You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going.

260

Sinun täytyy tietenkin tehdä kuten tunnet oikeaksi.

You must do what you feel is right, of course.

261

Olemme haavoittuvia ennekuin tämä taisteluasema on täysin toimintavalmis.

Until this battle station is fully operational we are vulnerable.

262

Kapinaliitto on liian hyvin varustettu. He ovat vaarallisempia kuin uskottekaan.

The Rebel Alliance is too well equipped. They're more dangerous than you realize.

263

Vaarallisia tähtilaivastollenne, Komentaja, ei tälle taisteluasemalle!

Dangerous to your starfleet, Commander, not to this battle station!

264

Keisarillinen senaatti tukee kapinallisia niin kauan kuin....

The Rebellion will continue to gain a support in the Imperial Senate as long as....

265

Keisarillinen senaatti ei vaivaa meitä enää.

The Imperial Senate will no longer be of any concern to us.

266

Kuulin juuri että Keisari on hajoittanut eduskunnan pysyvästi.

I've just received word that the Emperor has dissolved the council permanently.

267

Vanhan Tasvallan viimeiset jäännökset on pyyhkäisty olemattomiin.

The last remnants of the Old Republic have been swept away.

268

Mahdotonta! Miten Keisari aikoo hallita ilman virkamiehiä?

That's impossible! How will the Emperor maintain control without the bureaucracy?

269

Paikalliset kuvernöörit hallitsevat nyt suoraan alueitaan.

The regional governors now have direct control over their territories.

270

Pelko pitää paikallishallinnot ojennuksessa.

Fear will keep the local systems in line.

271

Jos Kapinallisilla on täydelliset tekniset tiedot tästä asemasta, on mahdollista

If the Rebels have obtained a complete technical readout of this station, it is possible,

272

tosin epätodennäköistä, että he voisivat löytää heikkouden ja hyödyntää sitä.

however unlikely, that they might find a weakness and exploit it.

273

Piirustukset joita tarkoitat saadaan pian takaisin.

The plans you refer to will soon be back in our hands.

274

Kaikki kapinallisten hyökkäykset tätä asemaa vastaan ovat hyödyttömiä.

Any attack made by the Rebels against this station would be a useless gesture,

275

riippumatta siitä mitä teknisiä tietoja he  ovat onnistuneet saamaan.

no matter what technical data they've obtained.

276

Tämä asema on nyt maailmankaikkeuden mahtavin voima.

This station is now the ultimate power in the universe.

277

Ehdotan että käytämme sitä!

I suggest we use it!

278

Älä ylpeile liikaa tällä rakentamallasi  teknologisella pelotteella.

Don't be too proud of this technological terror you've constructed.ylpeillä : to pride oneself onpelottava : scary, frighteningrakentaa : to craft, erect

279

Kyky tuhota planeettoja on mitätöntä verrattuna Voiman mahtiin.

The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.

280

Älä yritä pelotella meitä noituuksilla Lordi Vader.

Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader.

281

ei ole auttanut sinua loihtimaan takaisin varastettuja datanauhoja,

has not helped you conjure up the stolen data tapes,

282

tai selvännäkemään Kapinallisten salaista tukikohtaa...

or given you clairvoyance enough to find the Rebel's hidden fort...selvännäkeminen : divination

283

Riittää! Vader, päästäkää hänet!

Enough of this! Vader, release him!

284

Kuten tahdotte.

As you wish.

285

Tämä kinastelu on hyödytöntä.

This bickering is pointless.

286

Lordi Vader selvittää Kapinatukikohdan sijainnin

Lord Vader will provide us with the location of the Rebel fortress

287

siihen mennessä kunnes asema on toimintakykyinen.

by the time this station is operational.

288

Tuhoamme kapinalliset yhdellä iskulla.

We will then crush the Rebellion with one swift stroke.

289

Näyttäisi että Hiekkakansa teki tämän. Katso Gaffi-keppi ja Banthan jälkiä.

It looks like Sandpeople did this, all right. Look, here are Gaffi sticks, Bantha tracks.

290

He eivät tehneet tätä. Mutta meidän halutaan luulevan niin.

They didn't. But we are meant to think they did.

291

Nämä jäljet ovat vierekkäin.

These tracks are side by side.

292

Hiekkakansa ratsastaa aina jonossa salatakseen lukumääränsä.

Sandpeople always ride single file to hide their numbers.

293

Nämä ovat samat Jawat jotka möivät meille R2:n ja 3P0:n

These are the same Jawas that sold us Artoo and Threepio.

294

Ja nämä blasterin jäljet, liian täsmällisiä Hiekkakansalle.

And these blast points, too accurate for Sandpeople.

295

Vain Imperiumin iskujoukot ovat niin tarkkoja.

Only Imperial stormtroopers are so precise.

296

Miksi Imperiumin joukot teurastaisivat Jawoja?

Why would Imperial troops want to slaughter Jawas?

297

Jos he seurasivat robotteja tänne, he tietävät kuka osti ne ja se johtaa heidät...

If they traced the robots here, they may have learned who they sold them to. And that would lead them...

298

Se on liian vaarallista.

It's too dangerous.

299

Ja nyt teidän korkeutenne,

And, now Your Highness,

300

keskustelemme salaisen tukikohtanne sijainnista.

we will discuss the location of your hidden Rebel base.sijainti : location

301

Et olisi voinut tehdä mitään, Luke. Jos olisit ollut täällä

There's nothing you could have done, Luke, had you been there.

302

sinutkin olisi tapettu ja droidit olisivat Imperiumin hallussa.

You'd have been killed, too, and the droids would be in the hands of the Empire.

303

Haluan tulla kanssasi Alderaaniin. Täällä ei ole enää minulle mitään.

I want to come with you to Alderaan. There's nothing here for me now.

304

Haluan oppia tuntemaan Voiman ja tulla Jediksi kuten isäni.

I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father.

305

Mos Eisleyn Avaruussatama.

Mos Eisley Spaceport.

306

Täältä löytyy surkeimmat pohjasakat ja rikollisimmat ainekset.

You will never find a more wretched hive of scum and villainy.

307

On oltava varuillaan.

We must be cautious.

308

-Kauanko olet omistanut nämä droidit? -Jotain 3 tai 4 satokautta.

-How long have you had these droids? -About three (kolme) or four (neljä) seasons.

309

Ne ovat myytävänä jos halutte ne.

They're for sale if you want them.

310

Meidän ei tarvitse nähdä sitä.

We don't need to see his identification.

311

Nämä eivät ole etsimiänne droideja.

These are not the droids your looking for.

312

Nämä eivät ole etsimiämme droideja.

These are not the droids we're looking for.

313

Hän voi mennä asioilleen.

He can go about his business.

314

Ajakaa eteenpäin.

Move along. Move along.

315

En voi sietää näitä Jawoja. Inhottavia otuksia.

I can't abide these Jawas. Disgusting creatures.

316

En tajua miten selvisimme partiosta. Luulin että kuolemme.

I can't understand how we got by those troopers. I thought we were dead.

317

Voimalla voi helposti hallita heikkoja mieliä.

The Force can have a strong influence on the weak-minded.

318

Uskotko että löydämme täältä pilotin viemään meidät Alderaaniin?

Do you really think we're going to find a pilot here that'll take us to Alderaan?

319

Parhaimmat rahtilentäjät löytyvät täältä. Katso vain mihin kävelet.

Well, most of the best freighter pilots can be found here. Only watch your step.

320

Tämä paikka voi olla aika rankka.

This place can be a little rough.

321

Olen valmis kaikkeen.

I'm ready for anything.

322

Tule mukaan R2.

Come along, Artoo.

323

-Emme tarjoile heille täällä ! -Mitä? -Droidit. Heidän on odotettava ulkona.

-We don't serve their kind here! -What? -Your droids. They'll have to wait outside.

324

Jospa odottaisitte ulkona kiiturin luona. Emme halua mitään rettelöitä.

Listen, why don't you wait out by the speeder. We don't want any trouble.

325

Olen täysin samaa mieltä, sir.

I heartily agree with you sir.

326

Minäkään en pidä sinusta.

I don't like you either

327

Varoitan sinua loukkaamasta meitä! Olemme etsintäkuulutettuja.

You just watch yourself. We're wanted men.

328

Olen saanut kuolemantuomion 12:ssa (kahdessatoista) aurinkokunnassa.

I have the death sentence in twelve systems.

329

-Olen sitten varovainen. -Tapan sinut!

-I'll be careful than. -You'll be dead.

330

Ei hän ole sen arvoinen.

This little one isn't worth the effort.

331

Ostan sinulle jotain...

Come let me buy you something...

332

Olen kunnossa.

I'm alright.

333

Chewbacca on försti aluksessa joka voisi sopia meille.

Chewbacca here is first-mate on a ship that might suit our needs.

334

En pidä tästä.

I don't like the look of this.

335

Han Solo. Olen Millennium Falconin kapteeni.

Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon.

336

Chewie kertoi että olette vailla kyytiä Alderaaniin.

Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system.

337

Kyllä, tosiaankin. Jos alus on nopea.

Yes, indeed. If it's a fast ship.

338

Nopea? Ettekö ole kuulleet Millennium Falconista?

Fast ship? You've never heard of the Millennium Falcon?

339

-Olisiko pitänyt? -Se alus kiersi Kesselin reitin alle 12 parsekiin!

-Should I have? -It's the ship that made the Kessel run in less than twelve parsecs!12 : kaksitoista

340

Olen päihittänyt Imperiumin tähtialuksia,

I've outrun Imperial starships,

341

enkä tarkoita paikallisia rahtipaatteja. Puhun nyt isoista Corelliaani-aluksista.

not the local bulk-cruisers, mind you. I'm talking about the big Corellian ships now.

342

Se on riittävän nopea sinulle, pappa.

She's fast enough for you, old man.

343

Minä, poika, kaksi droidia,

Myself, the boy, two droids,

344

...eikä kysymyksiä.

and no questions asked.

345

Mikä nyt on? Joku paikallinen probleema?

What is it? Some kind of local trouble?

346

Sanotaan vaikka että haluamme välttää keisarilliset selkkaukset.

Let's just say we'd like to avoid any Imperial entanglements.

347

Joo, siinähän se vitsi onkin, vai mitä?

Well, that's the trick, isn't it?

348

Se maksaa sitten teille vähän ylimääräistä.

And it's going to cost you something extra.

349

Kymppitonni?

Ten thousand?

350

Voisimme sillä melkein ostaa oman aluksen!

We could almost buy our own ship for that!

351

Mutta kuka sitä ohjaisi, poika? Sinäkö?

But who's going to fly it, kid! You?

352

Voisin varmasti. En ole mikään huono pilotti! Emme halua istua ja kuunnella...

You bet I could. I'm not such a bad pilot myself! We don't have to sit here and listen...

353

Voimme maksaa 2000 nyt, ja 15 000 saavuttuamme Alderaaniin.

We can pay you two thousand (kaksituhatta) now, plus fifteen (viisitoistatuhatta) when we reach Alderaan.

354

Selvä. Teillä on kyyti.

Okay. You guys got yourself a ship.

355

-Lähdemme heti kun olette valmiita. Lastauslaituri 94.

-We'll leave as soon as you're ready. Docking bay Ninety-four.94 (yhdeksänkymmentäneljä)

356

Jotkut näyttävät olevan kiinnostuneita käsitöistäsi.

Looks like somebody's beginning to take an interest in your handiwork.

357

Selvä, tarkistamme asian.

All right, we'll check it out.

358

17 000!  Tyyppien täytyy olla tosi epätoivoisia.

Seventeen thousand! Those guys must really be desperate.

359

Tämä voi pelastaa nahkani. Palaa alukseen ja pistä kaikki valmiiksi.

This could really save my neck. Get back to the ship and get her ready.

360

Minne menossa, Solo?

Going somewhere, Solo?

361

Niin, Greedo. Olin juuri menossa tapaamaan  pomoasi. Kerro Jabballe että minulla on rahat.

Yes, Greedo. As a matter of fact, I was just going to see your boss. Tell Jabba that I've got his money.

362

Liian myöhäistä. Sinun olisi pitänyt maksaa silloin kun oli vielä mahdollisuus.

It's too late. You should have paid him when you had the chance.

363

Jabba maksaa päästäsi palkkion,

Jabba's put a price on your head,

364

niin paljon että galaksin jokainen palkkionmetsästäjä on perässäsi.

so large that every bounty hunter in the galaxy will be looking for you.

365

Jos annat ne minulle, saatan unohtaa että löysin sinut.

If you give it to me, I might forget I found you.

366

Ne eivät ole mukanani. kerro Jabballe...

I don't have it with me. Tell Jabba...

367

Jabba on kyllästynyt sinuun.

Jabba's through with you.

368

Hänellä ei ole aikaa salakuljettajille jotka pudottavat lastin heti tähtiristeilijän nähdessään.

He has no time for smugglers who drop heir shipments at the first sign of an Imperial cruiser.

369

Minäkin joudun joskus ratsiaan. Luuletko että oli valinnanvaraa?

Even I get boarded sometimes. Do you think I had a choice?joutua : get, come intoratsia : bust, raid, stop checkvalinnanvara : choice

370

Kerro se Jabballe. Ehkä hän vain ottaa aluksesi.

You can tell that to Jabba. He may only take your ship.

371

Niin varmasti olet.

Yes, I'll bet you have.

372

Pahoittelen sotkua.

Sorry about the mess.

373

Hän vastustaa merkittävästi ajatustenlukijaa.

Her resistance to the mind probe is considerable.

374

Kestää vielä jonkin aikaa ennenkuin voimme puristaa tietoja hänestä.

It will be some time before we can extract any information from her.

375

Viimeiset tarkistukset on tehty. Kaikki järjestelmät toimivat.

The final check-out is complete. All systems are operational.

376

Minkä kurssin otamme?

What course shall we set?

377

Ehkäpä hän myöntyy toisenlaiseen suostutteluun.

Perhaps she would respond to an alternative form of persuasion.

378

Lukitse ovi, R2.

Lock the door, Artoo.

379

Selvä, tarkistakaa kadun toinen puoli.

All right, check that side of the street.

380

Lukossa, siirtykää seuraavalle ovelle.

It's locked. Move on to the next door.

381

Olisin mielummin mennyt Luke-isännän mukaan, kuin jäänyt tänne kanssasi.

I would much rather have gone with Master Luke than stay here with you.

382

En tiedä mitä nämä ongelmat ovat mutta ne ovat varmasti sinun syytäsi.

I don't know what all the trouble is about, but I'm sure it must be your fault..

383

Varo puheitasi!

You watch your language!

384

Otan sen.

I'll take it.

385

Kiiturit eivät ole kovin kysyttyjä kun XP-38 tuli markkinoille.

Since the XP-38 came out, they're just not in demand.

386

Kyllä se riittää.

It will be enough.

387

Tule esiin Solo!

Come out of there Solo!

388

Täällä, Jabba.

Right here, Jabba.

389

Luulitko että aion karata?

You didn't think I was going to run did you?

390

Han, sinä aina yllätät minut.

Han, my boy, there are times when you surprise me.

391

Miksi et ole maksanut minulle?  Ja miksi vielä kärvensit Greedo-paran?

Why haven't you paid me? And why did you have to fry poor Greedo like that?

392

Kuule Jabba, Kun haluat puhua minulle tule itse tapaamaan minua. Äläkä lähetä noita hörhöjä.

Look Jabba, next time you want to talk to me, come and see me yourself. Don't send one of these twerps.

393

Han, koeta ymmärtää että minulla ei ole varaa tehdä poikkeuksia.

Han, Han understand, I just can't afford to make exceptions.

394

Ymmärrät että en voi tehdä poikkeusta.

You understand I just can't make an exception.

395

Mihin joutuisin jos kaikki salakuljettajani heittäisivät lastin menemään heti nähtyään Keisarillisen tähtialuksen?

Where would I be if every pilot who smuggled for me dumped their shipment at the first sign of an Imperial starship?

396

Se olisi huonoa bisnestä.

It's not good business.

397

Jabba, minäkin jään joskus kiinni.

Look Jabba, even I get boarded sometimes.

398

Luuletko että minulla oli vaihtoehtoja?

Do you think I had a choice?

399

Sain mukavan tilauslennon. Maksan sinulle takaisin...

I got a nice easy charter now. I'll pay you back...

400

...ja vähän ylimääräistä. Tarvitsen vain vähän lisää aikaa.

...plus a little extra. I just need some more time.

401

Han, poikaseni. Sinä olet paras.

Han, my boy, you're the best.

402

Eli ylimääräiset 20 prosenttia.

So for an extra twenty (kaksikymmentä) percent

403

15, Jabba, älä nyt tinkaa.

Fifteen (viisitoista) Jabba, don't push it.

404

Ok, 15 prosenttia. Mutta jos petät minua jälleen,

Okay, fifteen (viisitoista) percent.  But if you fail me again,

405

lupaan päästäsi niin suuren palkkion...

I'll put a price on your head so big

406

...ettet voi mennä lähellekään sivistyneitä aurinkokuntia.

you won't be able to go near a civilized system.

407

Jabba, olet ihana ihminen.

Jabba, you're a wonderful human being.

408

Lähdetään.

Let's go.

409

Mikä romukasa.

What a piece of junk.

410

Se pystyy 1.5 kertaiseen valonnopeuteen.

She'll make point five (yksi pilkku viisi)  beyond the speed of light.

411

Ei näytä kummoiselta mutta sisältö on pääasia.

She may notlook like much, but she's got it where it counts, kid.

412

Olen itse tehnyt joitakin muutoksia.

I've added some special modifications myself.

413

Meillä on vähän kiire, joten jos mentäisiin sisään että pääsemme pois täältä.

We're a little rushed, so if you'll hurry aboard we'll get out of here.

414

Valmiina, miehet. Ladatkaa aseenne!

All right, men. Load your weapons!

415

Pysäyttäkää tuo alus! Ampukaa heidät!

Stop that ship! Blast 'em!

416

Chewie, hommaa meidät ulos täältä!

Chewie, get us out of here!

417

Olenkin unohtanut miten paljon vihaan avaruusmatkailua.

Oh, my. I'd forgotten how much I hate space travel.

418

Näyttää tähtiristeilijältä. Matkustajamme ovat  halutumpia kuin uskoinkaan.

It looks like an Imperial cruiser. Our passengers must be hotter than I thought.

419

Yritä pidellä heitä. Kohdista suojakilpi samalla kun teen  laskelmat valonnopeutta varten.

Try and hold them off. Angle the deflector shield while I make the calculations for the jump to light speed.

420

Ole tarkkana! kaksi muutakin on tulossa. Yrittävät katkaista tiemme.

Stay sharp! There are two more coming in; they're going to try to cut us off.

421

Olemme turvassa kunhan loikkaamme hyperavaruuteen.

We'll be safe enough once we make the jump to hyperspace.

422

Sitäpaitsi, Tiedän parit kiemurat. Pääsemme heistä!

Besides, I know a few maneuvers. We'll lose them!

423

-Tästä hauskuus alkaa! -Kauanko vielä kestää valon nopeuteen?

-Here's where the fun begins! -How long before you can make the jump to light speed?

424

Hypermatkailu ei ole mikään kyntökisa, juntti!

Traveling through hyperspace isn't like dusting crops, boy!

425

Ilman kunnollisia laskelmia törmäämme suoraan johonkin tähteen

Without precise calculations we could fly right through a startörmätä : collide

426

tai pomppaamme liian lähelle supernovaa ja matka loppuisi lyhyeen, vai mitä?

or bounce too close to a supernova and that'd end your trip real quick, wouldn't it?

427

Olemme saapuneet Alderaanin aurinkokuntaan.

We've entered the Alderaan system.

428

kuvernööri Tarkin, olisi pitänyt arvata Vaderin olevan teidän käskyläisenne.

Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash.

429

Tunnistinkin inhottavan löyhkänne tullessani alukseen.

I recognized your foul stench when I was brought on board.

430

Viehättävä loppuun asti.

Charming to the last.

431

Ette usko kuinka vaikea oli määrätä teidät teloitettavaksi.

You don't know how hard I found it signing the order to terminate your life!määrätä : command, orderteloittaa : to execute

432

Olen yllättynyt että teillä on rohkeutta ottaa vastuu itsellenne!

I surprised you had the courage to take the responsibility yourself!

433

Prinsessa Leia, ennen teloitustanne pyydän teitä vieraaksi seremoniaan

Princess Leia, before your execution I would like you to be my guest at a ceremony

434

jossa tämä asema vihitään käyttöön.

that will make this battle station operational.

435

Mikään tähtijärjestelmä ei uskalla enää vastustaa keisaria.

No star system will dare oppose the Emperor now.

436

Mitä lujemmin puristatte, Tarkin, sitä enemmän aurinkokuntia luisuu otteestanne.

The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

437

Ei sen jälkeen kun olemme esitelleet tämän aseman voimaa.

Not after we demonstrate the power of this station.

438

Koska olette kieltäytynyt paljastamasta Kapinatukikohdan sijaintia,

Since you are reluctant to provide us with the location of the Rebel base,

439

Olen päättänyt testata aseman  tuhovoimaa kotiplaneettaanne

I have chosen to test this station's destructive power... on your home planet of

440

Ei! Alderaan on rauhaarakastava. Meillä ei ole aseita. Ette mitenkään voi...

No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can't possibly...

441

Ehdottaisitteko parempaa kohdetta? Sotilaskohdetta? Kertokaa osoite!

You would prefer another target? A military target? Then name the system!

442

Olen kyllästynyt toistamaan tätä. Joten kysyn vielä yhden kerran.

I grow tired of asking this. So it'll be the last time.

443

Missä on Kapinallisten tukikohta?

Where is the Rebel base?

444

He ovat Dantooinessa.

They're on Dantooine.

445

Sillälailla. Näetkös Lordi Vader, osaa hän olla järkeväkin.

There. You see Lord Vader, she can be reasonable.

446

Jatkakaa operaatiota. Voitte ampua heti kun on valmista.

ontinue with the operation. You may fire when ready.

447

Dantooine on liian syrjässä tehokkaaseen voimannäyttöön

Dantooine is too remote to make an effective demonstration.syrjässä : aloof, apart, remote

448

Mutta eipä hätää. Me selvitämme asiat kapinakavereidenne kanssa pikapuolin.

But don't worry. We will deal with your Rebel friends soon enough.

449

Kytkekää päävirta.

Commence primary ignition.

450

Oletko kunnossa ? Mikä hätänä ?

Are you all right? What's wrong?

451

Tunsin suuren häiriön Voimassa...

I felt a great disturbance in the Force...

452

miljoonat äänet huusivat kauhuissaan ja vaikenivat yhtäkkiä.

as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced.

453

Pelkään jotain hirveää tapahtuneen.

I fear something terrible has happened.

454

Sinun on parasta jatkaa harjoituksia.

You'd better get on with your exercises.

455

Voitte unohtaa ongelmanne Keisarillisten etanoiden kanssa. Sanoinhan että karistan ne.

Well, you can forget your troubles with those Imperial slugs. I told you I'd outrun 'em.

456

No älkää nyt kaikki yhtäaikaa kiittäkö.

Don't everyone thank me at once.

457

No kuitenkin, olemme Alderaanissa noin 2 tunnin päästä.

Anyway, we should be at Alderaan about oh-two-hundred hours.

458

Ole nyt varovainen, R2.

Now be careful, Artoo.

459

Se oli laillinen siirto. Ulvominen ei auta sinua.

He made a fair move. Screaming about it won't help you.

460

koska droidit eivät kisko hävittyään vastustajan käsiä irti.

That's 'cause droids don't pull people's arms out of their socket when they lose.

461

Wookiet taas tekevät niin.

Wookiees are known to do that.

462

Ehdotan uutta strategiaa, R2. Anna Wookien voittaa.

I suggest a new strategy, Artoo. Let the Wookiee win.

463

Muista, Jedi tuntee Voiman virtaavan lävitseen.

Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him.

464

Humpuukiuskonnot ja muinaiset aseet eivät pärjää kunnon blasterille.

Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid.

465

Et taida uskoa Voimaan?

You don't believe in the Force, do you?

466

Olen seilannut tätä galaksia laidasta laitaan.

Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other.

467

Olen nähnyt paljon kummallisia juttuja,

I've seen a lot of strange stuff,

468

mutta mikään ei saanut minua uskomaan kaikkea hallitsevaan voimaan.

but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything.

469

Ei ole mitään mystistä energiaa joka määräisi kohtaloni.

There's no mystical energy field that controls my destiny.

470

Ne on kaikki silmänkääntötemppuja ja huuhaa-juttuja.

It's all a lot of simple tricks and nonsense.

471

Yritähän uudestaan.

I suggest you try it again, Luke.

472

Visiiri silmilläni en näe. Miten muka voisin taistella?

With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight?

473

Silmäsi voivat pettää sinua. Älä luota niihin.

Your eyes can deceive you. Don't trust them.

474

Anna tunteidesi laajentua.

Stretch out with your feelings.

475

Harjoituspallolle pärjääminen on helppo juttu. Eläville pärjääminen on jotain ihan muuta.

Look, going good against remotes is one thing. Going good against the living? That's something else.

476

Olemme näköjään tulossa Alderaaniin.

Looks like we're coming up on Alderaan.

477

Tiedätkö, tunsin tosiaan jotain. Pystyin melkein näkemään harjoituspallon.

You know, I did feel something. I could almost see the remote.

478

Se on hyvä. Olet ottanut ensiaskeleesi suurempaan maailmaan.

That's good. You have taken your first step into a larger world.

479

Tiedustelualuksemme ovat saavuttaneet Dantooinen.

Our scout ships have reached Dantooine.

480

He löysivät tukikohdan jäännökset ja arvioivat sen olleen hylättynä jonkin aikaa.

They found the remains of a Rebel base, but they estimate that it has been deserted for some time.

481

He jatkavat tehostettua etsintää ympäröivillä tähtikunnilla

They are now conducting an extensive search of the surrounding systems.

482

Hän valehteli! Valehteli meille!

She lied! She lied to us!

483

Sanoinhan että hän ei koskaan tietoisesti pettäisi Kapinallisia.

I told you she would never consciously betray the Rebellion.

484

Tuhotkaa hänet...välittömästi!

Terminate her...immediately!

485

Valmiina, Chewie, Kytkeydytään alivalomoottoreille.

Stand by, Chewie, here we go. Cut in the sublight engines.

486

Mitä...?

What the...?

487

Tulimme suoraan meteorikuuroon. Jonkinlainen asteroidi-vyöhyke.

Aw, we've come out of hyperspace into a meteor shower. Some kind of asteroid collision.

488

Sijaintimme on oikea, mutta Alderaania ei ole!

Our position is correct, except...no, Alderaan!

489

-Mitä? Miten? -Tuhoutunut...Imperiumin tekosia!

-What? How? -Destroyed...by the Empire!

490

Tähtilaivastokaan ei voisi tuhota kokonaista planeettaa. Tarvittaisiin tuhansia aluksia ja...

The entire starfleet couldn't destroy the whole planet. It'd take a thousand ships with more fire power than I've...

491

Se on Imperiumin hävittäjä.

It's an Imperial fighter.

492

-Se seurasi meitä! -Ei, se on lyhyen matkan hävittäjä.

-It followed us! -No. It's a short range fighter.

493

Täällä ei ole tukialuksia. Mistä se oikein tuli?

There aren't any bases around here. Where did it come from?

494

Sillä on selvästikin kiire pois. Jos he tunnistavat meidät, olemme vaikeuksissa.

It sure is leaving in a big hurry. If they identify us, we're in big trouble.

495

Ei ole kauaa...

Not for long...

496

Noin pieni hävittäjä ei pääse näin kauas avaruuteen yksinään.

A fighter that size couldn't get this deep into space on its own.

497

Se on varmaan eksynyt jostain saattueesta tai jotain.

It must have gotten lost, been part of a convoy or something.

498

No, se ei ehdi kertomaan meistä kenellekään.

Well, he ain't going to be around long enough to tell anyone about us.

499

Se ei ole kuu!

That's no moon!

500

Joo, olet oikeassa. Täysillä taaksepäin! Chewie, Kytke lisävirtalähde.

Yeah, I think your right. Full reverse! Chewie, lock in the auxiliary power.