SW1 Flashcards Preview

Star Wars > SW1 > Flashcards

Flashcards in SW1 Deck (395):
1

Chewie, kytke lisävirtalähde.

Chewie, lock in the auxiliary power.

2

-Miksi yhä lähestymme sitä? -Olemme vetosäteessä! Se vetää meidät sinne!

-Why are we still moving towards it? -We're caught in a tractor beam! It's pulling us in!

3

-Voit varmaan tehdä vielä jotain! -En voi tehdä yhtään mitään, poika.

-But there's gotta be something you can do! -There's nothin' I can do about it, kid.

4

Täytyy sammuttaa moottorit. Mutta ilman taistelua en antaudu!

I'm going to have to shut down. But they're not going to get me without a fight!

5

Et voi voittaa. On muitakin vaihtoehtoja kuin taistelu.

You can't win. But there are alternatives to fighting.

6

Asemiinne! Seuratkaa minua.

To you stations! Come with me.

7

Tuntomerkit sopivat Mos Eisleystä paenneeseen alukseen.

It's markings match those of a ship that blasted its way out of Mos Eisley.

8

He yrittävät palauttaa piirustukset prinsessalle.

They must be trying to return the stolen plans to the princess.

9

Hänestä voi olla vielä hyötyä meille.

She may yet be of some use to us.

10

Aluksessa ei ole ketään, sir. Lokitietojen mukaan miehistö hylkäsi aluksen lähdön jälkeen.

There's no one on board, sir. According to the log, the crew abandoned ship right after takeoff.

11

Lähettäkää luotausryhmä alukseen. Jokainen nurkka on tutkittava.

Send a scanning crew on board. I want every part of this ship checked.

12

Tunnen jotain...jonkin läsnäolo jota en ole tuntenut aikoihin...

I sense something...a presence I haven't felt since...

13

Tuokaa luotausryhmät tänne. Haluan että alus tutkitaan läpikotaisin!

Get me a scanning crew in here on the double. I want every part of this ship checked!

14

-Olipa onni, että sinulla oli nämä lokerot . -Käytän niitä salakuljetukseen.

-Boy, it's lucky you had these compartments. -I use them for smuggling.

15

En uskonut että joutuisin salakuljettamaan niissä itseäni. Tämä on naurettavaa.

I never thought I'd be smuggling myself in them. This is ridiculous.

16

-Jos pääsisimmekin lähtemään emme pääsisi irti vetosäteestä. -Jättäkää se minun huolekseni!

-Even if I could take off, I'd never get past the tractor beam. -Leave that to me!

17

Pirun hullu. Tiesin että sanot noin!

Damn fool. I knew that you were going to say that!

18

Kuka on enemmän hullu... Hullu vai hullu joka hullua seuraa?

Who's the more foolish... the fool or the fool who follows him?

19

Jos luotaimet löytävät jotain, raportoikaa välittömästi.

If the scanners pick up anything, report it immediately.

20

Selvä, mennään.

All right, let's go.

21

Hei siellä alhaalla,

Hey down there,

22

Voisittekko tulla auttamaan tämän kanssa?

could you give us a hand with this?

23

TX-412. Miksi ette ole asemissanne?

TX-four-one-two (neljä-yksi-kaksi). Why aren't you at your post?

24

TX-412, Kuuluuko?

TX-four-one-two (neljä-yksi-kaksi), do you copy?

25

Ota komento. Meillä on huono lähetin. Käyn katsomassa.

Take over. We've got a bad transmitter. I'll see what I can do.

26

Toinen ulvoo ja toinen ampuu kaikkea liikkuvaa, ihme jos koko asema ei jo tiedä missä olemme.

You know, between his howling and your blasting everything in sight, it's a wonder the whole station doesn't know we're here.

27

Antaa palaa vaan! Parempi taistella suoraan kuin alkaa hiiviskelemään.

Bring them on! I prefer a straight fight to all this sneaking around.

28

Hän sanoo löytäneensä vetosädettä säätelevän päätietokoneen.

He says he's found the main computer to power the tractor beam that's holding the ship here.

29

Hän yrittää saada tarkan sijainnin näkymään monitorissa.

He'll try to make the precise location appear on the monitor.

30

Vetosäde on kytkettynä pääreaktoriin seitsemässä paikassa.

The tractor beam is coupled to the main reactor in seven locations.

31

Tehonlasku yhdessäkin niistä päästää aluksen lähtemään.

A power loss at one of the terminals will allow the ship to leave.

32

Ei teistä taida olla apua. Minun on mentävä yksin.

I don't think you boys can help. I must go alone.

33

Ihan miten vaan. Olen jo tehnyt muutenkin tarpeeksi tällä matkalla.

Whatever you say. I've done more that I bargained for on this trip already.

34

Heidät on toimitettava turvalliseti perille, tai joku muukin kokee Alderaanin kohtalon.

They must be delivered safely or other star systems will suffer the same fate as Alderaan.perille : to there, to the destination

35

Kohtalosi kulkee eri polkuja kuin minun.

Your destiny lies along a different path than mine.

36

Voima olkoon kanssasi...ikuisesti!

The Force will be with you...always!

37

Sinäpä sen sanoit, Chewie.

Boy you said it, Chewie.

38

Hän sanoo löytäneensä hänet, ja  hokee vain "hän on täällä"""

He says "I found her"", and keeps repeating, ""She's here."""

39

Missä hän on?

Where is she?

40

Hänet on määrätty teloitettavaksi.

I'm afraid she's scheduled to be terminated.

41

Voi ei!  Meidän on tehtävä jotain.

Oh, no! We've got to do something.

42

Droidit kuuluvat hänelle. Hän oli siinä viestissä. Meidän on autettava häntä.

The droid belongs to her. She's the one in the message.. We've got to help her.

43

Odota, älä nyt suunnittele hulluja. Vanhus halusi meidän pysyvän täällä.

Now, look, don't get any funny ideas. The old man wants us to wait right here.

44

Äsken et halunnut istua odotellen vangitsemista. Nyt haluaisit pysyä täällä.

Look, a few minutes ago you said you didn't want to just wait here to be captured. Now all you want to do is stay.Äsken : just a bit ago

45

Ryntääminen vankiosastolle ei ollut suunnitelmissani.

Marching into the detention area is not what I had in mind.

46

-Muttä he tappavat hänet! -Mielummin hänet kuin minut...

-But they're going to kill her! -Better her than me...

47

Hän on rikas.

She's rich.

48

Niin, rikas, vaikutusvaltainen! Jos pelastaisit hänet, palkkio olisi...

Yes. Rich, powerful! Listen, if you were to rescue her, the reward would be...

49

-Empä tiedä, Osaan kuvitella aika paljon! -Saat sen verran!

-I don't know, I can imagine quite a bit! -You'll get it!

50

Hyvä on, poika. Mutta sinun on parempi olla varma tästä.

All right, kid. But you'd better be right about this.

51

3P0, Annatko nuo käsiraudat?

Uh...Threepio, hand me those binders there will you?

52

Selvä.

Okay.

53

Ja sitten pannaan nämä sinulle.

Now, I'm going to put these on you.

54

Hyvä on. Han, laita sinä ne.

Okay. Han, you put these on.

55

Älä huoli, Chewie. Tiedän mitä hän suunnittelee.

Don't worry, Chewie. I think I know what he has in mind.

56

Luke-isäntä, sir! Anteeksi että kysyn...

Master Luke, sir! Pardon me for asking...

57

Mitä R-2 ja minä teemme jos meidät löydetään täältä?

but, ah...what should Artoo and I do if we're discovered here?

58

-Lukitkaa ovi! -Toivokaa ettei heillä ole blastereita.

-Lock the door! -And hope they don't have blasters.

59

En näe mitään tässä kypärässä.

I can't see a thing in this helmet.

60

Sanoinhan minä!

I did say so before!

61

Minne olette viemässä tätä...otusta?

Where are you taking this...thing?

62

Minulle ei ole ilmoitettu. Tarkistan asian.

I wasn't notified. I'll have to clear it.

63

On selvitettävä missä sellissä tämä prinsessasi on.

We've got to find out which cell this princess of yours is in.

64

Tässä se on...selli 2187. Hae sinä hänet. Minä pitelen niitä täällä.

Here it is...cell twenty-one-eight-seven. You go get her. I'll hold them here.

65

Kaikki on kunnossa. Tilanne normaali.

Everything is under control. Situation normal.

66

Mutta...kaikki on nyt täysin kunnossa. Olemme kunnossa. Olemme kaikki aivan kunnossa, kiitos.

But, uh, everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here, now, thank you.

67

Öh...ei tarvitse. Meillä on reaktorivuoto täällä.

Uh, uh, negative. We had a reactor leak here now.

68

Antakaa meille hetki aikaa sulkea se. Iso vuoto...hyvin vaarallinen.

Give us a few minutes to lock it down. Large leak...very dangerous.

69

Kuka siellä on? Mikä on tunnusnumeronne?

Who is this? What's your operating number?

70

Tylsä keskustelu. Luke! Saatiin seuraa!

Boring conversation anyway. Luke! We're going to have company!

71

Oletko vähän lyhyt iskujoukkojen sotilaaksi?

Aren't you a little short to be a stormtrooper?

72

Mitä?  Ai niin, univormu.

What? Oh...the uniform.

73

Olen Luke Skywalker. Tulin pelastamaan sinut.

I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you.

74

-Olet kuka? -Olen se joka pelastaa sinut. R-2 ja Ben Kenobi ovat mukanani.

-You're who? -I'm here to rescue you. I've got your R2 unit. I'm here with Ben Kenobi.

75

-Ben Kenobi on täällä! Missä hän on? -Tule!

-Ben Kenobi is here! Where is he? -Come on!

76

-Hän on täällä... -Obi-Wan Kenobi!

-He is here... -Obi-Wan Kenobi!

77

Viimeksi tunsin näin entisen mestarini läsnäollessa.

The last time I felt it was in the presence of my old master.

78

Jedit ovat tuhoutuneet. Heidän tulensa maailmankaikkeudessa on sammunut.

The Jedi are extinct, their fire has gone out of the universe.

79

Sinä, ystäväni, olet viimeinen joka on jäljellä siitä uskonnosta.

You, my friend, are all that's left of their religion.

80

Kuvernööri Tarkin, hälytys vankiosastolla AA-23.

Governor Tarkin, we have an emergency alert in detention block A A-twenty-three (kaksikymmentäkolme).

81

Prinsessa! Kaikki joukot hälytystilaan!

The princess! Put all sections on alert!

82

Obi-Wan on täällä. Voima on hänen kanssaan.

Obi-Wan is here. The Force is with him.

83

Jos olet oikeassa, hänen ei saa antaa paeta.

If you're right, he must not be allowed to escape.

84

Hän ei suunnittele pakoa. Minun on kohdattava hänet yksin.

Escape is not his plan. I must face him alone.

85

Ehkä palaisitte mielummin selliinne, ylhäisyys?

Maybe you'd like it back in your cell, Your Highness.

86

Olemme loukussa! Onko selliosastosta muuta ulospääsyä?

We've been cut off! Are there any other ways out of the cell bay?

87

Miten se oli? En kuule!

What was that? I didn't copy!

88

Sanoin, että läsnäolonne on  aihuttanut yleishälytyksen.

I said, all systems have been alerted to your presence, sir.

89

Pääsisäänkäynti on ainoa tie sisään ja ulos. Kaikki muut tasoa koskevat tiedot ovat salaisia.

The main entrance seems to be the only way in or out; all other information on your level is restricted.

90

Avatkaa!

Open up in there!

91

Voi, ei!

Oh, no!

92

Ei ole muuta tietä ulos.

There isn't any other way out.

93

En voi pidätellä heitä ikuisesti! Mitäs nyt?

I can't hold them off forever! Now what?

94

On tämäkin pelastus? Kun tulitte sisään, oliko teillä suunnitelmaa ulos pääsemiseksi?

This is some rescue. When you came in here, didn't you have a plan for getting out?

95

-Hän tämän suunnitteli, söpöliini. -En minä...

-He's the brains, sweetheart. -Well, I didn't...

96

Jätekuiluun siitä, neropatti.

Into the garbage chute, wise guy.

97

Ala painua sinne, karvatursake!

Get in there you big furry oaf!

98

En minäkään valita sinun hajustasi!

I don't care what you smell!

99

Mene sisään siitä, äläkä huoli.

Get in there and don't worry about it.

100

Loistava tyttö!

Wonderful girl!

101

Joko tapan hänet tai ihastun häneen.

Either I'm going to kill her or I'm beginning to like her.

102

Mene sinne!

Get in there!

103

Jätekuilu oli tosi loistava idea.

Oh! The garbage chute was a really wonderful idea.

104

Miten uskomattomia hajuja täältä löytyykään!

What an incredible smell you've discovered!

105

Häivytään täältä! Pois edestä...

Let's get out of here! Get away from there...

106

Älä! Odota!

No! wait!

107

Unohditko sen? Kokeilin sitä jo. Se on magneettisesti suljettu!

Will you forget it? I already tried it. It's magnetically sealed!

108

Pane se pois! Tapat meidät kaikki.

Put that thing away! You're going to get us all killed.

109

Totisesti, ylhäisyytenne. Kaikki oli hanskassa kunnes johdatitte meidät tänne.

Absolutely, Your Worship. Look, I had everything under control until you led us down here.

110

Ei kestä kauaa, kun he keksivät mitä meille tapahtui.

You know, it's not going to take them long to figure out what happened to us.

111

Voisi olla huonomminkin...

It could be worst...

112

-Se on huonommin. -Täällä on joku elävä! -Mielikuvitustasi.

-It's worst. -There's something alive in here! -That's your imagination.

113

Joku hipaisi jalkaani!

Something just moves past my leg!

114

Katso, näitkö sen?

Look! Did you see that?

115

Minkä?

What?

116

Luke, tartu kiinni tähän.

Luke, Luke, grab a hold of this.

117

Mihin tahansa!

Anywhere! Oh!!

118

Tarttukaa häneen!

Grab him!

119

Tämä ei tunnu yhtään hyvältä.

I've got a very bad feeling about this.

120

-Seinät liikkuvat! -Älä nyt tollota siinä, yritä pönkätä ne jotenkin.

-The walls are moving! -Don't just stand there. Try to brace it with something.

121

Auttakaa!

Help!!!!!!!

122

Odota vähän!

Wait a minute!

123

3P0, kuuletko? 3P0!

Threepio! Come in Threepio!

124

3P0, missä hän on?

Threepio! Where could he be?

125

Katsokaa tuolta!

Look there!

126

He ovat hulluja! He ovat menossa vankiosastolle. Saatte heidät kiinni jos kiirehditte.

They're madmen! They're heading for the prison level. If you hurry, you might catch them.

127

Seuratkaa!

Follow me!

128

Sinä jäät vahtimaan.

You stand guard.

129

Tule!

Come on!

130

Tämä jännitys on ylikuumentanut työparini mikropiirit.

Oh! All this excitement has overrun the circuits of my counterpart here.

131

Jos siitä ei ole haittaa, veisin hänet alas huoltotiloihin.

If you don't mind, I'd like to take him down to maintenance.

132

Hyvä on.

All right.

133

-Kiipeä ylös! -En pääse

-Get to the top! -I can't

134

Missä hän voi olla? 3P0!

Where could he be? Threepio!

135

3P0, kuuluuko?

Threepio, will you come in?

136

He eivät ole täällä!  Heille on tapahtunut jotain.

They aren't here! Something must have happened to them.

137

Katso onko heidät vangittu. Nopeasti!

See if they've been captured. Hurry!

138

Yksi asia on varma. Hoikistumme reippaasti.

One thing's for sure. We're all going to be a lot thinner!reippaasti : much more, much lesshoikka : think, slim, slender

139

-Kiipeä sinne ylös! -Yritän!

-Get on top of it! -I'm trying!

140

Luojan kiitos, heitä ei ole löydetty! Missä he voisivat olla?

Thank goodness, they haven't found them! Where could they be?

141

Käytä käsipuhelinta?

Use the comlink?

142

Unohdin että sammutin sen!

I forgot I turned it off!

143

-Oletteko siellä, sir? -3P0!

-Are you there, sir? -Threepio!

144

Sammuta kaikki jätemurskaimet vankiosastolla?

Shut down all garbage mashers on the detention level, will you?

145

Kuulitko? Sammuta kaikki jätemurskaimet vankiosastolla.

Do you copy? Shut down all the garbage mashers on the detention level.

146

Sammuta kaikki jätemurskaimet vankiosastolla.

Shut down all the garbage mashers on the detention level.

147

Sammuta ne kaikki! Nopeasti!

No. Shut them all down! Hurry!

148

Kuuletko, he kuolevat, R-2!

Listen to them! They're dying, Artoo!

149

Kirottu olkoon metallinen ruumiini! En ollut riittävän nopea. Se on minun syytäni, isäntä parka!

Curse my metal body! I wasn't fast enough. It's all my fault! My poor master!

150

3P0, olemme kunnossa! Hyvin tehty.

Threepio, we're all right! We're all right. You did great.

151

Hei, avaa huoltoluukku numero... missä me olemme?

Hey...hey, open the pressure maintenance hatch on unit number... where are we?

152

Jos voimme vielä välttää naisellisia neuvoja, voimme ehkä joskus päästä pois täältä.

If we can just avoid any more female advice, we ought to be able to get out of here.

153

No niin, menoksi!

Well, let's get moving!

154

Mihin olet menossa?

Where are you going?

155

Odota. He kuulevat!

No, wait. They'll hear!

156

Tule tänne, iso pelkuri!

Come here, you big coward!

157

Kuuntele. En tiedä kuka olet tai mistä tulet,

Listen. I don't know who you are, or where you came from,

158

Tehdäämpä yksi asia selväksi Teidän ylhäisyytenne!

Look, Your Worshipfulness, let's get one thing straight!

159

Onkin ihme että olet vielä elossa.

It's a wonder you're still alive.

160

Saako tätä isoa kävelevää karvamattoa pois tieltäni?

Will somebody get this big walking carpet out of my way?

161

Mikään palkkio ei ole tämän arvoista.

No reward is worth this.

162

Ilmoittakaa normaalit raportit.

Give me regular reports.

163

Mitä se oli?

What was that?

164

Ei mitään, älä huolehdi.

Oh, it's nothing. Don't worry about it.

165

-Tuolla alus on. -C-3P0, kuuluuko?

#NAME?

166

Olemme päähangaarisssa, alusta vastapäätä.

Uh, we're in the main hangar across from the ship.

167

Olemme yläpuolellanne. Olkaa valmiina.

We're right above you. Stand by.

168

-Tulitteko tuolla vehkeellä? Olette urheampia kuin uskoinkaan.  -Mukavaa, tulkaa!

-You came in that thing? You're braver that I thought. -Nice! Come on!

169

Siellä he ovat! Ampukaa!

It's them! Blast them!

170

-Palataan alukselle! -Minne menet? Tule takaisin!

-Get back to the ship!-Where are you going? Come back!

171

He tulevat läpi!

They're coming through!

172

Nyt he tulevat!

Here they come!

173

Onneksi!

For luck!

174

Missä he viipyvät?

Where could they be?

175

Sulkekaa palo-ovet!

Close the blast doors!

176

Avatkaa palo-ovet!

Open the blast doors! Open the blast doors!

177

Olen odottanut sinua, Obi-Wan. Lopultakin jälleen tapaamme.

I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again, at last.

178

Ympyrä on sulkeutunut.

The circle is now complete.

179

Kun lähdin luotasi, olin vasta oppipoika. Nyt olen mestari.

When I left you, I was but the learner; now I am the master.

180

Ainoastaan pahuuden mestari, Darth.

Only a master of evil, Darth.

181

Voimasi on heikko, vanhus.

Your powers are weak, old man.

182

Et voi voittaa, Darth. Jos lyöt minut, tulen voimakkaammaksi kuin voit koskaan kuvitella.

You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.

183

Sinun ei olisi pitänyt tulla takaisin.

You should not have come back.

184

Emmekö juuri lähteneet näistä juhlista?

Didn't we just leave this party?

185

Toivotaan että vanhus sai vetosäteen pois päältä.

Just hope the old man got the tractor beam out of commission.

186

Katsokaa!

Look!

187

Tule R-2, me lähdemme!

Come on, Artoo, we're going!

188

Nyt on tilaisuus, Menkää!

Now's our chance! Go!

189

Ei!

No!

190

Tulkaa!

-Come on! -Come on!

191

-Luke, liian myöhäistä! -Ammu ovea, poika!

-Luke, its too late! -Blast the door! Kid!

192

Juokse, Luke!

Run, Luke! Run!

193

Toivon totisesti että vanhus onnistui sammuttamaan vetosäteen, tai tulee tosi lyhyt lento.

I hope the old man got that tractor beam out if commission, or this is going to be a real short trip.

194

Lähestymme vartioaluksia.

We're coming up on the sentry ships.

195

Pitele niitä! Suuntaa suojakilpi samalla kun lataan aseistuksen!

Hold 'em off! Angle the deflector shields while I charge up the main guns!

196

En voi uskoa että hän on mennyttä.

I can't believe he's gone.

197

-Et olisi voinut tehdä mitään. -Tule tänne kaveri, emme ole selvinneet vielä!

-There wasn't anything you could have done. -Come on, buddy, we're not out of this yet!

198

Sieltä ne tulevat!

Here they come!

199

Ne ovat liian nopeita!

They're coming in too fast!

200

Kuulitko, beibi? Pysy kasassa!

You hear me, baby? Hold together!

201

Sain sen!

Got him! I got him!

202

Hyvä poika! Älä nyt vielä innostu.

Great kid! Don't get cocky.

203

Niitä on vielä kaksi jäljellä!

There are still two more of them out there!

204

-Se siitä, teimme sen! -Me teimme sen!

-That's it! We did it! -We did it!

205

Apua! Minä sulan! Tämä on sinun syytäsi.

Help! I think I'm melting! This is all your fault.

206

Varmistitko että jäljityslaite on aluksessa?

You're sure the homing beacon is secure aboard their ship?

207

Otan suuren riski, Vader. Tämän on parempi onnistua.

I'm taking an awful risk, Vader. This had better work.

208

Ei huonompi pelastaminen, vai mitä?

Not a bad bit of rescuing, huh?

209

Joskus hämmästytän jopa itseäni.

You know, sometimes I even amaze myself.

210

Ei näyttänyt kovin vaikealta koska he antoivat meidän mennä.

That doesn't sound too hard. Besides, they let us go.

211

Se on ainoa selitys helppoon pakoomme.

It's the only explanation for the ease of our escape.

212

-Helppoon...oliko se sinusta helppoa?  -He jäljittävät meitä! -Ei tätä alusta, siskoseni.

-Easy...you call that easy? -Their tracking us! -Not this ship, sister.

213

Ainakin R-2:sen tiedot ovat vielä tallella.

At least the information in Artoo is still intact.

214

Mikä on niin tärkeää? Mitä hänellä on mukanaan?

What's so important? What's he carrying?

215

Taisteluaseman tekniset tiedot.

The technical readouts of that battle station.

216

Toivon vain että löydämme heikkouden tiedot analysoituamme.

I only hope that when the data is analyzed, a weakness can be found.

217

-Tämä ei ole vielä ohi! -Minulle on, sisko!

-It's not over yet! -It is for me, sister!

218

En tullut vallankumouksenne vuoksi, enkä teidän vuoksi, Prinsessa.

I ain't in this for your revolution, and I'm not in it for you, Princess.

219

Älkää huolehtiko palkkiosta. Jos raha on ainoa mitä rakastatte, sitä te saatte!

You needn't worry about your reward. If money is all that you love, then that's what you'll receive!

220

Ystäväsi on melkoinen palkkasoturi. Mahtaakohan hän välittää mistään......tai kenestäkään.

Your friend is quite a mercenary. I wonder if he really cares about anything ...or anyone.

221

Minä välitän!

I care!

222

-Mitä ajattelet hänestä, Han? -Yritän olla ajattelematta, kid!

-So...what do you think of her, Han? -I'm trying not to, kid!

223

Hyvä...

Good...

224

Kuitenkin, hänessä on luonnetta.

Still, she's got a lot of spirit.

225

Uskotko että prinsessa ja meikäläinen voisi...

Do you think a princess and a guy like me...

226

Olette turvassa! Pelkäsimme jo pahinta.

You're safe! We had feared the worst.

227

Meillä ei ole aikaa nyt murehtia, Komentaja.

We don't have time for our sorrows, Commander.

228

Käyttäkää tämän R2:sen tietoja hyökkäyksen suunnitteluun. Se on ainoa toivomme.

You must use the information in this R2 unit to plan the attack. It is our only hope.

229

Kapinallistukikohta on toisella puolella olevassa kuussa.

The Rebel base is on a moon on the far side.

230

Asetumme planeetan kiertoradalle.

We are preparing to orbit the planet.kiertorata : orbit

231

Taisteluasema on vahvasti panssaroitu.

The battle station is heavily shielded

232

ja sen tulivoima on suurempi kuin puolet tähtilaivastosta.

and carries a firepower greater than half the star fleet.

233

Sen puolustus on suunniteltu torjumaan massiivisia suoria hyökkäyksiä.

It's defenses are designed around a direct large-scale assault.

234

Pieni yhden miehen hävittäjä voisi läpäistä uloimmat puolustuslinjat.

A small one-man fighter should be able to penetrate the outer defense.

235

Anteeksi, sir,mutta mitä hyötyä pikkuhävittäjästä on sitä vastaan?

Pardon me for asking, sir, but what good are snub fighters going to be against that?

236

Imperiumi ei pidä pientä hävittäjää minkäänlaisena uhkana,

Well, the Empire doesn't consider a small one-man fighter to be any threat,

237

Prinsessa Leian hankkimista taisteluaseman piirustuksista olemme löytäneet heikkouden.

An analysis of the plans provided by Princess Leia has demonstrated we've found a weakness.

238

Lähestyminen ei ole helppoa.

The approach will not be easy.

239

Teidän on luovittava suoraan alas tätä kuilua.

You are required to maneuver straight down this trench

240

Kohde on vain 2 metriä leveä.

The target area is only two (kaksi) meters wide.

241

Se on pieni tuuletuskanava, aivan pääportin takana.

It's a small thermal exhaust port, right below the main port.

242

Kuilu johtaa suoraan pääreaktoriin.

The shaft leads directly to the reactor system.

243

Täysosuma aiheuttaa ketjureaktion joka tuhoaa koko aseman.

A precise hit will start a chain reaction which should destroy the station.

244

Vain täysosuma aiheuttaa ketjureaktion.

Only a precise hit will set up a chain reaction.

245

Kuilussa on suojasäteet, joten on käytettävä protonitorpedoita.

The shaft is ray-shielded, so you'll have to use proton torpedoes.

246

Pudottelin Womppi-rottia T-16:lla kotiseudullani. Ne eivät ole paria metriä isompia.

I used to bull's-eye womp rats in my T-sixteen back home. They're not much bigger than two meters.

247

Miehittäkää aluksenne! ja olkoon Voima kanssanne!

Man your ships! And may the Force be with you!

248

Kierrämme planeettaa maksimi-nopeudella.

Orbiting the planet at maximum velocity.

249

Kapinatukikohdan kuu tulee toimintäsäteen alueelle puolen tunnin päästä.

The moon with the Rebel base will be in range in thirty minutes.

250

Tästä tulee ikimuistoinen päivä.  Loppunsa kohtasi Kenobi ja pian kohtaa loppunsa Kapinaliitto.

This will be a day long remembered.  It has seen the end of Kenobi and it will soon see the end of the Rebellion.

251

Kaikki lentosotamiehet, miehittäkää asemanne.

All flight trooper, man your stations.

252

Sait siis palkkiosi ja nyt vain häivyt, niinkö?

So...you got your reward and you're just leaving then?

253

On vähän vanhoja velkoja. Täytyy maksaa ne pois tällä tavaralla.

I got some old debts I've got to pay off with this stuff.

254

Ja vaikka ei täytyisikään, luuletko että olen niin hullu että jäisin roikkumaan tänne.

Even if I didn't, you don't think I'd be fool enough to stick around here, do you?

255

Miksi et tule kanssamme? Olet hyvä taistelija. Sinusta olisi apua.

Why don't you come with us? You're pretty good in a fight. I could use you.

256

Katso vähän ympärillesi. Tiedät mitä tapahtuu, mikä siellä on vastassa.

Come on! Why don't you take a look around? You know what's about to happen, what they're up against.

257

Hyvälle lentäjälle olisi käyttöä. Käännät heille selkäsi.

They could use a good pilot like you. You're turning your back on them.

258

Mitä hyötyä on palkkiosta jos et pääse käyttämään sitä?

What good's a reward if you ain't around to use it?

259

Sitäpaitsi, hyökkääminen taisteluasemaa vastaan ei ole käsitykseni rohkeudesta,

Besides, attacking that battle station ain't my idea of courage.

260

Se on itsemurha.

It's more like suicide.

261

Hyvä on, pidä huolta itsestäsi, Han. Siinä oletkin paras, vai mitä?

All right. Well, take care of yourself, Han. I guess that's what you're best at, isn't it?

262

Hei, Luke...

Hey, Luke...

263

Voima olkoon kanssasi!

may the Force be with you!

264

Mitä tuijotat? Tiedän mitä teen.

What're you lookin' at? I know what I'm doing.

265

En tiedä, Luulin että hän vielä muuttaisi mielensä.

I don't know, I really thought he'd change his mind.

266

Hänen on seurattava omaa tietään. Kukaan ei voi valita hänen puolestaan.

He's got to follow his own path. No one can choose it for him.

267

Olisipa Ben täällä.

I only wish Ben were here.

268

Miten menee?

How are you?

269

Pystytkö varmasti käsittelemään tätä alusta?

Are you sure you can handle this ship?

270

Sir, Luke on takamaiden paras puskapilotti.

Sir, Luke is the best bushpilot in the outer rim territories.

271

Täytyy mennä. Kuule, kerro juttusi kun tulemme takaisin?

I've got to get aboard. Listen, you'll tell me your stories when we come back. All right?

272

Sanoinhan että tulen vielä joku päivä, Biggs.

I told you I'd make it someday, Biggs.

273

Siitä tulee kuin ennen vanhaan, he eivät pysäytä meitä.

It's going to be like old times, they'll never stop us.

274

Tämä R2-yksikkö on vähän kärsinyt. Haluatko tilalle uuden?

This R2 unit of your seems a bit beat up. Do you want a new one?

275

En koskaan! Tämän pikku-droidin kanssa olen kokenut paljon.

Not on your life! That little droid and I have been through a lot together.

276

Onko kaikki ok, R2?

You okay, Artoo?

277

Hyvä.

Good.

278

Pidä kiini, R2, sinut on saatava takaisin.

Hang on tight, Artoo, you've got to come back.

279

Ethän halua että elämäni muuttuu tylsäksi?

You wouldn't want my life to get boring, would you?

280

Luke, Voima on kanssasi.

Luke, the Force will be with you.

281

Hälytysvalmius. Kuolontähti lähestyy.

Stand-by alert. Death Star approaching.

282

Ampumaetäisyydellä arviolta 15 minuutin päästä.

Estimated time to firing range, fifteen (viisitoista) minutes.

283

Kaikki koneet ilmoittautukaa.

All wings report in.

284

-Punainen 10 valmiina. -Punainen 7 valmiina.

#NAME?

285

-Punainen 3 valmiina. -Punainen 6 valmiina.

#NAME?

286

-Punainen 9 valmiina. -Punainen 2 valmiina.

#NAME?

287

-Punainen 11 valmiina. -Punainen 5 valmiina.

#NAME?

288

Lukitkaa S-siivekkeet hyökkäysasentoon.

Lock S-foils in attack position.

289

-Läpäisemme heidän magneettikenttänsä. -Pitäkää kiinni!

-We're passing through their magnetic field. -Hold tight!

290

Kytkekää suojaimet päälle. Tuplamuodostelmaan!

Switch your deflectors on. Double front!

291

-Katsokaa sen kokoa! -Löpinät pois, punainen 2.

-Look at the size of that thing! -Cut the chatter, Red Two (kaksi).

292

Kiihdyttäkää hyökkäysnoputeen.

Accelerate to attack speed.

293

-Se on menoa nyt, pojat! -Punainen johtaja, täällä Kultainen johtaja.

-This is it, boys! -Red Leader, this is Gold Leader.

294

Alamme suunnistaa kohti kohdetta. Olemme asemissa.

We're starting for the target shaft now. We're in position.

295

-Ankaraa tulitusta, pomo! 20 astetta. -Näen sen. Pysy matalalla.

-Heavy fire, boss! Twenty-degrees (kaksikymmentä). -I see it. Stay low.

296

Täällä punainen 5. Menen sisään!

This is Red Five. I'm going in!

297

Luke, vedä ylös!

Luke, pull up!

298

Laskimme 30 kapinallisten alusta, Lordi Vader. Mutta ne ovat turbo-lasereille liian pieniä!

We count thirty (kolmekymmentä) Rebel ships, Lord Vader. But they're so small they're evading our turbo-lasers!

299

Meidän on tuhottava ne yksitellen. Käskekää miehistö hävittäjiin.

We'll have to destroy them ship to ship. Get the crews to their fighters.

300

-Menen sinne, suojaa minua Parkins! -Olen ihan vierelläsi, Punainen 3!

-I'm going in, cover me Parkins! -I'm right with you, Red 3!

301

Täällä on ongelmia...

I've go a problem here...

302

Kapinatukikohta näkyvissä 7:n minuutin päästä.

Rebel base will be in range in seven (seitsemän) minutes.

303

Luke, luota tunteisiisi!

Luke, trust your feelings!

304

Varo, yksi on perässäsi.

Watch it, you've got one on your tail.

305

Minuun osui!

I'm hit!

306

-Sinulla on seuraa...varo sitä! -En näe sitä!

-You've picked one up...watch it! -I can't see it!

307

Pysyy tiukasti perässäni. En saa karistettua sitä.

He's on me tight, I can't shake him.

308

Tulen sinne heti.

I'll be right there.

309

Useita hävittäjiä on eronnut pääjoukosta. Tule mukaani!

Several fighters have broken off from the main group. Come with me!

310

Varo selustaasi! Hävittäjä yläpuolella, tulossa!

Watch your back! Fighter's above you, coming in!

311

Sain osuman, mutta ei paha. Voitko tehdä sille jotain, R2?.

I'm hit, but not bad. Artoo, see what you can do with it.

312

Punainen 6, näetkö punaista viitosta?

Red Six (kuusi) can you see Red Five?

313

Ankaraa tulitusta tällä puolella. Punainen 5, missä olet?

There's a heavy fire zone on this side. Red Five (viisi), where are you?

314

Minä nappaan sen, Luke!

I'm on him, Luke!

315

Biggs, missä olet?

Biggs, where are you?

316

-Kiitos, Wedge. -Hyvin ammuttu, Wedge!

-Thanks, Wedge. -Good shooting, Wedge!

317

Punainen johtaja, täällä Kultainen johtaja. Aloitamme hyökkäyksemme.

Red Leader this is Gold Leader. We're starting out attack run.

318

Kuittaan, Kultainen johtaja. Siirtykää asemiinne.

I copy, Gold Leader. Move into position.

319

Pysykää hyökkäysmuodostelmassa!

Stay in attack formation!

320

Kytkekää tehot etummaisiin suojiin.

Switch power to front deflector screens.

321

Kuinka monta tykkiä, kultainen 5 ?

How many guns do you think, Gold Five (viisi).

322

Sanoisin että 20 tykkiä. Osa pinnalla, osa torneissa.

I'd say about twenty (kaksikymmentä) guns. Some on the surface, some on the towers.

323

Kuolontähti on näkyvissä viiden minuutin päästä.

Death Star will be in range in five minutes.

324

Kytken tähtäys-tietokoneen.

Switching to targeting computer.

325

Kohde lukittu. Seurataan signaalia.

Computer's locked. Getting a signal.

326

Tykit...ne lopettivat!

The guns...they've stopped!

327

Tasapainottakaa takasuojaimet. Varokaa vihollishävittäjiä.

Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters.

328

Ne tulevat! 3 kohdetta suunnassa 210.

They've coming in! Three marks at two ten.

329

-Hoitelen heidät itse! Suojatkaa minua! -Kyllä, sir.

-I'll take them myself! Cover me! -Yes, sir.

330

-En pysty väistelemään! -Olemme liian lähellä.

-I can't maneuver! -We're too close.

331

-Olemme liian lähellä. -Pitäkää kohde!

-We're too close.-Stay on target!

332

-Kuittaan, Kultainen 5. -He tulivat takaapäin....

-I copy, Gold Five (viisi). -They came from behind....

333

Olemme analysoineet heidän hyökkäystään, sir, ja on olemassa vaara.

We've analyzed their attack, sir, and there is a danger.

334

Voittokulkueemme hetkellä? Yliarvioit heidän mahdollisuuksiaan!

In our moment of triumph? I think you overestimate their chances!

335

Kapinatukikohta, 3 minuuttia jäljellä.

Rebel base, three (kolme) minutes and closing.

336

Punainen ryhmä, täällä punainen johtaja.

Red Group, this is Red Leader.

337

-Täällä punainen 2. Lennän suuntaasi. -Punainen 3, valmiina.

#NAME?

338

Punainen johtaja, täällä Tukikohta ykkönen.

Red Leader, this is Base One.

339

Kuittaan, Tukikohta 1. Luke, ota punainen 2 ja 3.

Copy, Base One. Luke, take Red Two and Three.

340

Se on nyt menoa!

This is it!

341

Meidän pitäisi jo nähdä se.

We should be able to see it by now.

342

Pitäkää silmänne auki hävittäjien vuoksi!

Keep your eyes open for those fighters!

343

Liikaa häiriötä! Punainen 5, näetkö niitä asemistasi?

There's too much interference! Red Five, can you see them from where you are?

344

Ei näy merkkiäkään...odota! Tulossa suunnasta 35.

No sign of any...wait! Coming in point three five.

345

Näen heidät. Olen ampumaetäisyydellä.

I see them. I'm in range.

346

Kohde lähestyy!

Target's coming up!

347

Pitele heitä muutama sekunti.

Just hold them off for a few seconds.

348

Pysykää muodostelmassa.

Close up formation.

349

Melkein perillä!

Almost there!

350

En pysty pitelemään niitä!

I can't hold them!

351

Torpedot irti!

It's away!

352

-Osuma! -Peruutus äskeiseen, Ei mennyt sisään.

-It's a hit! -Negative. Negative! It didn't go in.

353

Se räjähti pintaan.

It just impacted on the surface.

354

Punainen johtaja, olemme yläpuolella. Kääntykää suuntaan 05, me suojaamme.

Red Leader, we're right above you. Turn to point oh-five; we'll cover for you.

355

Pysykää siellä, menetin juuri tyyrpuurin moottorin.

Stay there I just lost my starboard engine.

356

Aloittakaa hyökkäys.

Get set to make your attack run.

357

Kapinatukikohta, yksi minuutti jäljellä.

Rebel base, one minute and closing.

358

Luke, ehditkö vetää ylös tällä nopeudella?

Luke, at that speed will you be able to pull out in time?

359

Tämä on aivan kuin Beggarin kanjoni kotipuolessa.

It'll be just like Beggar's Canyon back home.

360

Pysyttelemme takana ja suojaamme.

We'll stay back far enough to cover you.

361

Näen tornin tutkassa, mutta en näe tuuletuskanavaa!

My scope shows the tower, but I can't see the exhaust port!

362

Oletko varma että tietokone osuu siihen?

Are you sure the computer can hit it?

363

-Varokaa! Nostakaa tehot täysille! -Entä torni?

-Watch yourself! Increase speed full throttle!-What about the tower?

364

Huolehdi sinä vain niistä hävittäjistä! Minä huolehdin tornista!

You worry about those fighters! I'll worry about the tower!

365

R2...Vakaaja on jälleen rikki! Voitko lukita sen paikoilleen!

Artoo...that, that stabilizer's broken loose again! See if you can't lock it down!

366

-Koeta selvitä, Wedge. Et voi tehdä enää mitään! -Pahoittelen!

-Get clear, Wedge. You can't do any more good back there! -Sorry!

367

Anna hänen mennä! Pysy johtajan perässä!

Let him go! Stay on the leader!

368

Vauhtia, Luke, ne tulevat nyt paljon nopempaa. En saa heitä pidäteltyä!

Hurry, Luke, they're coming in much faster this time. I can't hold them!

369

R2, yritä saada lisää tehoa!

Artoo, try and increase the power!

370

Kiirehdi, Luke!

Hurry up, Luke!

371

Odota!

Wait!

372

Kapinatukikohta, 30 sekuntia jäljellä.

Rebel base, thirty seconds and closing.

373

Olen johtajan perässä.

I'm on the leader.

374

Koeta kestää, R2!

Hang on, Artoo!"try to resist/last"

375

Käytä Voimaa, Luke.

Use the Force, Luke.

376

Anna mennä, Luke.

Let go, Luke.

377

Voima on tuntuu vahvana tässä!

The Force is strong with this one!

378

Luke, luota minuun.

Luke, trust me.

379

Hänen tietokoneensa on kiinni. Luke, sammutit tähtäystietokoneen.

His computer's off. Luke, you switched off your targeting computer.

380

Menetin R2:sen!

I've lost Artoo!

381

Kuolontähti on näkyvissä.

The Death Star has cleared the planet. The Death Star has cleared the planet.

382

Kapinatukikohta, ampumaetäisyydellä

Rebel base, in range.

383

Voitte ampua kun on valmista.

You may fire when ready.

384

Nyt saan sinut.

I have you now.

385

Mikä?

What?

386

Ei hätää, pentu. Räjäytetään tämä hoito ja lähdetään kotiin!

You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home!

387

Valmiina.

Stand by.

388

Loistolaukuaus, poika. Kuin yksi miljoonasta.

Great shot, kid. That was one in a million.

389

Muista, Voima on aina kanssasi...ikuisesti.

Remember, the Force will be with you...always.

390

-Hei! -Tiesin että tulet takaisin! Jotenkin vain tiesin!

-Hey! Hey! -I knew you'd come back! I just knew it!

391

No, en voinut antaa sinun viedä kaikkea  kunniaa ja palkintoa.

Well, I wasn't gonna let you get all the credit and take all the reward.

392

Tiesin että ajattelet muutakin kuin rahaa.

Hey, I knew there was more to you than money.

393

Voi tavaton! R2! Kuuletko minua? Sano jotakin!

Oh, my! Artoo! Can you hear me? Say something!

394

Teidän täytyy korjata hänet! Sir, jos piirini tai rattaani auttavat, luovutan niitä ilomielin..

You must repair him! Sir, if any of my circuits or gears will help, I'll gladly donate them.

395

Kyllä hän tulee kuntoon.

He'll be all right.