Świat po Wielkiej Wojnie Flashcards Preview

Historia > Świat po Wielkiej Wojnie > Flashcards

Flashcards in Świat po Wielkiej Wojnie Deck (20):
1

Stany Zjednoczone i izolacjonizm

po zakończeniu wojny - powrót do izolacjonizmu, czego wyrazem była rezygnacja z uczestnictwa w Lidze Narodów;
dla Ameryki, do której wojna nie dotarła, Europa stała się chłonnym rynkiem (liczne zakłady produkcyjne, wytwarzanie dóbr potrzebnych w czasie pokoju); banki zza oceanu udzielały pożyczek

2

Charlie Chaplin

aktor, reżyser, producent filmowy; jego komedie cieszyły się wielkim powodzeniem

3

segregacja rasowa

oddzielanie w społeczeństwie grup uważanych za obce sobie ze względów rasowych;
Ku-Klux-Klan działała na rzecz wprowadzenia segregacji i zahamowania procesu równouprawnienia czarnoskórych - poparcie w stanach południowych (1877 rok - rozwiązanie)

4

rozwój kulturalny Stanów

kinematografia - Hollywood (fabryka snów)

5

nacjonalizm - niechęć wobec emigrantów

skutki:
- izolowanie się grup etnicznych
- powstawanie w miastach gett (wydzielonych, zamkniętych obszarów, w których te grupy żyły)
- powstanie struktur mafijnych (przestępczości zorganizowanej)

6

Ku-Klux-Klan pierwotnie

druga połowa XIX wieku - pomoc wdowom i sierotom po zabitych żołnierzach Konfederacji;
białe szaty z kapturami (dusze poległych)

7

Al Capone

amerykański gangster włoskiego pochodzenia, mafijny przywódca w Chicago, aresztowano go za oszustwa podatkowe

8

Wielki Kryzys - czarny czwartek

był to początek Wielkiego Kryzysu - rosło bezrobocie; czarny czwartek na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku; 24 października 1929 akcje spółek giełdowych zaczęły gwałtownie tracić na wartości - bankructwo wielu przedsiębiorstw

9

przyczyna krachu giełdowego

spekulacja akcjami

10

skutki bankructw

- gigantyczny wzrost bezrobocia
- mały popyt - nieopłacalność produkcji
- głód
- zamieszki

11

spekulacja akcjami

polega na tym, że właściciele przedsiębiorstw emitowali ogromną liczbę ich akcji, chcąc zgromadzić możliwie dużo kapitału

12

krach giełdowy

im więcej osób chciało sprzedać akcje, tym szybciej spadały ceny, aż wreszcie system się załamał i tysiące inwestorów zostało z zupełnie bezwartościowymi kawałkami papieru w rękach

13

Nowy Ład

- główne założenie: kontrola państwa nad stosunkami społeczno-gospodarczymi
- pakiet ustaw antykryzysowych (tanie kredyty, odszkodowania, dotacje dla rolników)
- zwiększenie miejsc pracy
- poprawienie nastrojów społecznych
- ustawy socjalne (regulacja czas pracy i wysokości płac minimalnych, państwowe emerytury, zasiłki dla bezrobotnych)

14

John Maynard Keynes

brytyjski ekonomista - poddał w wątpliwość zasady tradycyjnej ekonomii liberalnej; interwencjonizm państwowy stał się powszechną metodą regulowania gospodarki i z powodzeniem się go stosuje

15

Ernest Hemingway

amerykański pisarz, felietonista, pisał o inflacji w Niemczech w 1922; brał udział w walkach na froncie włoskim podczas I wojny światowej

16

nacjonalizm

postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki; przejawia się głoszeniem pamięci o bohaterach danego narodu, głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu; żydzi - cel nacjonalistycznych ataków

17

emancypacja kobiet

ruch feministyczny walczący o ich prawa narodził się już pod koniec XIX wieku; kiedy podczas wojny mężczyźni walczyli, kobiety musiały przejąć ich zadania; domagały się swoich praw; pierwsze państwo europejskie przyznało prawo wyborcze - Norwegia w 1913; Polska - 1921; WB i Rosja - 1917; USA - 1920

18

Franklin Delano Roosevelt

wygrał wybory prezydenckie w 1932 roku; wprowadził program zwany Nowym Ładem (New Deal); namawiał do współpracy; pod koniec lat 30. XX wieku ponownie był kryzys

19

inflacja

zjawisko ekonomiczne; wzrost cen towarów i usług - druk pieniędzy bez pokrycia wywołało inflację w Europie

20

radykalizacja nastrojów

- systemy rządów autorytarnych
- faszyzm i nazizm - wykorzystanie słabości demokracji, by przejąć rządy
- przekształcenie się Niemiec w państwo totalitarne