Terytoria po I wojnie światowej i II RP Flashcards Preview

Historia > Terytoria po I wojnie światowej i II RP > Flashcards

Flashcards in Terytoria po I wojnie światowej i II RP Deck (21):
1

Eupen

od Niemiec
do Belgii

2

Malmedy

od Niemiec
do Belgii

3

Kłajpedy

od Niemiec
do Litwy

4

Alzacja

od Niemiec
do Francji

5

Lotaryngia

od Niemiec
do Francji

6

Pomorze Wschodnie (bez Gdańska)

od Niemiec
do Polski

7

część Wielkopolski

od Niemiec
do Polski

8

Co odebrano Turcji?

- Arabię
- Mezopotamię
- Mosul
- Palestynę

9

Jakie państwo musiały uznać Austria i Węgry?

Królestwo SHS (Serbów, Chorwatów, Słoweńców)

10

Jakie państwa powstały po I wojnie światowej?

- Irlandia
- Jugosławia
- Austria
- Węgry
- Czechosłowacja
- Polska
- Litwa
- Łotwa
- Estonia

11

Kraik Hulczyński

od Niemiec
do Czechosłowacji

12

Co utraciła Bułgaria?

- Trację
- Dobrudżę

13

Co utraciły Węgry?

- Słowację
- Siedmiogród
- Orawę
- Spisz
- Chorwację
- Bośnię
- Wojwodinę

14

Co utraciła Austria?

- Galicję
- południowy Tyrol
- Bukowinę

15

Gdzie trafiło Zagłębie Saary od Niemiec?

pod zarząd Ligi Narodów

16

Czy Węgry straciły dostęp do morza?

Tak.

17

Co otrzymała Polska? (wersal w sprawie Polski)

- Pomorze Wschodnie bez Gdańska
- znaczną część Wielkopolski
Po plebiscytach:
- 1/3 Górnego Śląska
- kilka gmin mazurskich i warmińskich

18

Jakie państwa były centralnymi (trójprzymierze)?

Niemcy, Austro-Węgry, Włochy

19

Jakie państwa były ententą (trójporozumienie)?

Rosja, Wielka Brytania, Francja

20

Litwa Środkowa miała miasto:

Wilno

21

Republika Litwy miała miasto:

Kowno