Test. - 1 Flashcards Preview

Nederlands Deel 3 > Test. - 1 > Flashcards

Flashcards in Test. - 1 Deck (64):
1

broos

brittle

2

krakkemikkig

creaky

3

kijven

to scold, quarrel, altercate

4

misprijzend

disapprovingly, disdainfully

5

Ik maak geen gewag van...

I make no mention of...

6

grotendeels berusten op waarheid

largely based on the truth

7

deugdelijk

reliable, valid, sound

8

ordentelijk

orderly

9

bij wijze van

in a manner of; by way of...

10

het eerbewijs

the tribute, homage

11

het voorplat

the front cover

12

erfelijk van moeder op zoon

inheritable from mother to son

13

schonkig

bony

14

gedoopt

baptized

15

het gemis

the loss, the absence

16

het dozijn

the dozen

17

als nooit tevoren

like never before

18

de welstand

the wealth, prosperity

19

verzilveren

to cash in on, capitalize on, take advantage of

20

de ligging

the location

21

het interbellum

the years between war

22

de koets

the carriage, coach

23

maar dan echt

but really

24

de slakken

the snails

25

de meeuwen

the seagulls

26

uitgeplozen

unraveled

27

vervoeren

to transport

28

de beroving

the robbery

29

een rijkeluiszoontje

a little rich kid

30

heupwiegend

hip swaying

31

vernoemen

to name after

32

mijn vader vernoemde mij naar een zanger.

my dad named me after a singer.

33

Misschien lag hij nog te pitten.

Perhaps he was still asleep.

34

klepperen

to clatter

35

de vitrine

the display case, glass case

36

staat je goed.

looks good on you.

37

gebraden worstjes

roasted sausages

38

sliertig

wispy, stringy

39

vervallen

dilapidated

40

monotoon

monotone

41

de barkrukken

the bar stools

42

als behang

as wallpaper

43

verstoord

disturbed, disrupted

44

gangenstelsel

the corridors, tunnels, passageways

45

uitmuntend werk

outstanding work

46

de rondleiding is ten einde

the tour is at an end

47

dweilen

to mop

48

zijn bed was opgemaakt.

his bed was made.

49

de pedaalemmer

the trast receptacle witha pedal

50

zijn bed was niet beslapen.

his bed was not slept in.

51

Ik moest er serieus rekening mee houden dat...

I seriously had to take into consideration that

52

een oppas inhuren

to hire a babysitter

53

de toegift

the encore, the addition

54

verknocht aan

hooked on, addicted to, devote to

55

de bokszak

the punching bag

56

voorgenomen vuurwerk

planned firework

57

de verzekering keerde uit

the insurance paid out

58

gestroomlijnd

streamlined, sleek

59

onguur

sinister

60

de achtervolgingswaanzin

the paranoia

61

naar ons te loeren

peeping at us

62

kreunend

moaning

63

ze veerde meteen omhoog

she immediately jumped up

64

Als ik ongewenst bezoek moest tegenhouden, kwam het aan op pure spierkracht.

If I had to stop unwanted visitors, it came to sheer muscle power.