The good place Flashcards Preview

Monika > The good place > Flashcards

Flashcards in The good place Deck (17):
1

arguing and fighting

argumentovať a bojovať

2

suddenly

naraz

3

making out

vyhotoviť

4

sinkhole

závrat

5

mate squabbles

mať hádky

6

i suspected

mám podozrenie

7

you are hiding something

skrývaš niečo

8

i made donut holes

urobila som koblížky

9

what is so unsatisfying....

čo je tak neuspokojivé

10

this is all uncharted territory

toto je celé nezmapované územie

11

No wonder you ... i are skilled

nie je divu, že ste skúsení

12

the rankings i am so low

hodnotenia, som tak nízko

13

the key word

kľúčové slovo

14

perfect blend

dokonalá zmes

15

bittersweat

horkosladký

16

effortless

bez námahy

17

Welcome to your retirement party

vitajte na svojom dôchodkovom večierku