The Twins at St Clare's 1 Flashcards Preview

Monika > The Twins at St Clare's 1 > Flashcards

Flashcards in The Twins at St Clare's 1 Deck (67):
1

Beside

Vedľa

2

Alike

Podobne

3

Wavy

Vlnité

4

Rather

Podobne

5

Curly

Kučeravé

6

Deep blue

Tmavo modré

7

Merry smile

Veselý úsmev

8

Lilt

Rytmus

9

Pleasant

Príjemný

10

Pat was frowning

Pat sa zamračila

11

A pity

Škoda

12

begin at the bottom

začať od začiatku

13

disgusted voice

znechutený hlas

14

Mummy made up her mind

mama sa rozhodla

15

quite decided

úplne rozhodnuté

16

jump for you

skákať radosťou

17

marvellous

úžasná,é

18

view

názor, pohľad

19

awful

hrozný

20

a bit

trochu

21

their minds

ich názor

22

tossed for partners

hodí sa

23

splendid player

skvelý hráč

24

rather proud of

skôr hrdá

25

dismally

skľúčene

26

nets

siete ( napríklad na lakros)

27

catching

chytať

28

we ought

by sme mali

29

too fierce

príliš divoký

30

spoilt you

pokazil si

31

nowadays

dnes, v súčastnosti

32

Pat groaned

Pat zastonala

33

certainly not

rozhodne nie, určite nie

34

turning up

objavovať

35

argning for a while

argumentovať na chvíľu

36

temper

výbušnosť, nálada, rozpoloženie

37

might let us try

možno sa pokúsime

38

hurt

ublížene

39

felt sorry for them

ľutoval ich

40

unkind

krutý

41

Pat looked sulky

Pat vyzerala namrzene

42

sternly

prísne

43

attitude

postoj

44

i shell write

budem písať

45

you will cheer up

rozveseliť

46

relit his pipe

zapálil fajku

47

took up her sewing

zdvihla jej šitie

48

old yew hedge

starý tisový plot

49

slanting

šikmý

50

the matter

záležitosť

51

furiously

zúrivý

52

silly

hlúpy

53

cowardly

zbabelý

54

I am jolly

som veselá

55

quite amusing

celkom zábavné

56

Isabel nodded

Isabel kývla hlavou

57

Not nearly

Ani zďaleka nie

58

Allow

Dovoliť

59

Instead of

Namiesto ( koho/čoho)

60

Might

Možno = silná pochybnosť

61

I Bet

Vsadím sa

62

First glimpse

Prvý pohľad

63

Mouth

Ústa

64

Sitting

Sediaci

65

The scores

Skóre

66

Scrambled

Zmiešane? Liezol, šplhal sa....

67

Passing

Pominuteľna