Seriál 13 Reason Why Flashcards Preview

Monika > Seriál 13 Reason Why > Flashcards

Flashcards in Seriál 13 Reason Why Deck (52):
1

Grief

Smútok

2

Moody

Náladový

3

Capable

Schopný

4

A stove

Sporák

5

Attendance

Dochádzka

6

Freak

Vrtoch

7

Parents freak

Divní rodičia

8

A summons

Predvolanie

9

MR Porter pulled

Vytiahol na mna

10

Freaturing

Predstavovať

11

Unfortunate

Nešťastný

12

Some tapes

Nejaké pásky

13

Worrisome

Znepokojujúce

14

Your mess

Tvoj neporiadok

15

Able

Schopný

16

Your really hurt my fellings

Naozaj si ranil moje city

17

A clue

Napovedá, vodítko k

18

species

druh

19

survive

prežiť

20

yell

sloveso-kričať, ziapať, podstatné meno výkrik, rev

21

of sth think

vzpomenúť si na ...

22

damage

verb sth poskodit.... noun to sth škoda, újma na .... poskodenie...

23

rare

vzácny zriedkavý

24

i guess

hádam, odhadujem, tipujem, domneivam sa, pods. meno odhad, domnienka

25

loan

pôžička

26

blame

viniť, obviňovať / vina

27

occur

stať sa, nastať, vyskytovať sa

28

Crime

Zločin

29

Climb

Vystúpiť na ...vyliezť ...

30

Marine

Morský, námorný ...

31

Soonerp

Dříve

32

Settle

Urovnať nieco, vyrovnať (účet ) usadiť sa

33

Purse

Peňaženka / kabelka

34

Purposeful

Cieľavedomý, odhodlaný

35

Purpose

Účel

36

Kidnap

Uniesť, únos

37

Direction

Smer

38

brave

odvážný

39

assure

uisťiť sa, ubezpečiť sa

40

could

mohol, vedel, dokážal

41

could have

vyjadruje neuskutočnenú možnosť v minulosť

42

sense

zmysel, pocit, (zdravý ) rizum

43

make sense

dávať zmysel

44

lonely

osamelý

45

truly

skutočne, opravdu

46

ankle

členok

47

contagion

nákazenie sa, šírenie nákazy

48

suicide

samovražda

49

commit suicide

spáchať samovraždu

50

muttering

mumlavýsti

51

stirring

vzrušujúci, strhujúci, pútavý alebo prvé náznaky, hlodanie, vkrádanie sa

52

bothered

trápiaci sa, soužíci se, sužovaný, majúci problémy