trauma Flashcards Preview

Geneeskunde > trauma > Flashcards

Flashcards in trauma Deck (12):
1

gebroken been/arm # diagnostic

anamnese
– letselmechanisme
– AMPLE
• lichamelijk onderzoek
– ABCDE!
– inspectie weke delen
– functie (incl. neurovasculair)
– palpatie

2

Gebroken been complicates

• veneuzetrombo-embolie(VTE)
• compartiment syndroom
• infectie
• vertraagdefractuurgenezing

6 P’s:
• Pain(buitenproportioneel/stretching++)
• Pressure(monitoring,deltap<30mmHg)
• Paresthesia(vroegsymptoom)
• Paralysis
• Pulselessness
• Pallor

3

Taken traumacentrum

• zorgtaken:
– hoogwaardige zorg ernstige ongevalsslachtoffers
– 24-uurs beschikbaarheid: specialismen, OK, ICU,
CT/MRI, Mobiel Medisch Team (MMT) etc.
• bijzonderetaken:
– regionaal traumazorgnetwerk
– registratie en kwaliteitscontrole
– kenniscentrum, onderzoek en opleiding
– protocollen
– coördinatie regionale acute zorg

4

Inzetcriteria Trauma MMT

• Op basis van ongeval mechanisme
– hoog energetisch trauma
– penetrerend trauma
– val van hoogte
– verdrinking
– brandwonden
– beklemming/bedelving

• Opbasisvanletselvandepatiënt
– A= bedreigde ademweg
– B= bedreigde ademhaling
– C= bedreigde circulatie
– D= bedreigd bewustzijn
– E= exposure/extricatie

5

Trauma behandeld volgens? en wat zijn de stappen?

Damage Control Surgery (DCS)
1. OK/angio
2. ICU
3. Re-operatie

6

trauma opvang concept

Orde scheppen
Belangrijke dingen eerst
Wat is belangrijk?
Wel snel graag!!

ATLS

7

Hoe zwaar gewond?

• fysiologisch: Revised Trauma Score
• anatomisch: Abbreviated Injury Scale (AIS)
• combinatie:TraumaInjurySeverityScore(TRISS)
– berekent ‘probability of survival’ (Ps)

8

Basisprincipe trauma opvang

Eerste opvang en resuscitatie/behandeling vinden simultaan plaats
Treat First what Kills First!
A-B-C-D-E

9

Trauma beeldvormingsprotocol

Trauma beeldvormingsprotocol
• Standaardbeeldvorming
– conventionele traumaserie
• laterale CWK
• X-thorax
• X-bekken
• echo/FAST (focused assessment with sonography for trauma)

- IN AMC CT SCAN OP TRAUMA KAMER

10

AO classificatie schachtfracturen

• Type A: enkelvoudige fractuur met twee fragmenten
• TypeB:fracturenmeteenvlindervormig fragment. Na repositie is er altijd enig contact tussen de hoofdfragmenten.
• Type C: multifragmentaire fractuur. Na repositie géén contact tussen de hoofdfragmenten.

11

AO classificatie metafysaire fracturen

• Type A: extra-articulaire fractuur
• TypeB:partieelintra-articulairefractuur(een deel van het gewricht blijft verbonden met de schacht
• Type C: volledig intra-articulaire fractuur (het gewrichtsvlak is niet meer met de schacht verbonden)

12

Behandelingsopties #

• Conservatief – functioneel
– gips
– brace
• Operatief
– Kirschner draden
– externe fixateur
– mergpen
– schroeven +/- plaat
– prothese

meestal conservatief onderarm volwassenen in principe operatief. supracondylaire humerus# enolecranon# ook operatief