Unit 7: Ugonjwa na matibabu Flashcards Preview

Swahili > Unit 7: Ugonjwa na matibabu > Flashcards

Flashcards in Unit 7: Ugonjwa na matibabu Deck (121):
0

Mgonjwa

Sick person

1

-gusa

Touch

2

-washa

Itch

3

-amka

Wake up

4

mapema

Early

5

-vimba

Swell

6

-angalia

Look at

7

Soko

Market

8

-nunua

Buy

9

Vitambaa

Fabric

10

duka

Shop

11

sabuni

Soaps

12

-badilishana

Change, exchange with

13

Ugonjwa

Illness

14

maagizo ya matumizi ya dawa

Medical prescription

15

Duka la madawa

Pharmacy

16

dawa

Medicine

17

-paka

Apply, smear

18

mara

Times (1x, 2x, etc)

19

-onana

See each other

20

Kwa heri ya kuonana

Goodbye until we meet again

21

Homa

Fever

22

Umwa

Be hurt

23

-sikia

Hear, feel

24

-ona

See, feel

25

-hisi

Feel

26

Baridi

Cold

27

Joto

Heat

28

Kichwa

Head

29

Shingo

Neck

30

Bega

Shoulder

31

Kwapa

Armpit

32

Kiwiko cha mkono

Elbow

33

Mkono

Arm, hand

34

Kigasha

Forearm

35

Kifundo cha mkono

Wrist

36

Kidole

Finger

37

Chanda

Finger

38

Mguu

Leg, foot

39

Kiwiko cha mguu

Ankle

40

Kidole cha mguu

Toe

41

Ukucha

Nail

42

Koo

Throat

43

Kifua

Chest

44

Mgongo

Back

45

Tumbo

Stomach

46

Kidole gumba

Thumb

47

Kiganja

Palm of hand

48

Kiuno

Waist

49

Unyonga

Hip

50

Ngumi

Fist

51

Makalio

Buttocks

52

Paja

Thigh

53

Goti

Knee

54

Kisigino

Heel

55

Wayo

Sole of foot

56

Nywele

Hair

57

Paji

Forehead

58

Nyusi

Eyebrows

59

Kope

Eyelids, eyelashes

60

Jicho

Eye

61

Sikio

Ear

62

Shavu

Cheek

63

Pua

Nose

64

Masharubu

Mustache

65

Taya

Jaw

66

Mdomo

Mouth, lip

67

Jino

Tooth

68

Kinywa

Inner mouth

69

Ulimi

Tongue

70

Ndevu

Beard

71

Kidevu

Chin

72

Zahanati

Dispensary

73

-patwa na

Come down with, be stricken with

74

-tetemeka

Tremble, shake

75

Nafuu

Improvement

76

Usiku kucha

All night long

77

-bidi

Be necessary

78

Chini

Down, downstairs

79

-pimwa

Be tested, examined

80

Mwuguzi

Nurse

81

Matokeo

Results/outcome

82

Upimaji

Assessment

83

-meza

Swallow something

84

Vidonge

Pills

85

Kama

If

86

-shukuru

Be thankful

87

-ita

Call

88

-itwa

Be called

89

-pata

Get

90

-tumia

Use

91

-kata

Cut

92

-panda

Plant

93

-Lima

Cultivate

94

-oa

Marry

95

-Olewa

Be married

96

-jibu

Ask

97

-jibiwa

Be asked

98

-samehe

Forgive

99

-samehewa

Be forgiven

100

-Pa

Give

101

-pewa

Be given

102

-la

Eat

103

-liwa

Be eaten

104

-nywa

Drink

106

-nywewa

Be drunk

107

zamani

some time, a long time ago

108

findo

tonsil(s)

109

-katwa

be cut

110

-pausliwa

be split, torn open, operated on

111

daktari mpasuaji

surgeon

112

-ogopa

be afraid

113

-gongwa

be hit, rammed into

114

-onya

warn

115

-sikiliza

listen to

116

ujinga

foolishness, inexperience

117

majeraha

injuries

118

-vunjika

be broken

119

matibabu

medical treatment

120

-pona

be cured, get well

121

dabisa

definitely, completely