Unit 9: Kufanya utafiri wa jamii Flashcards Preview

Swahili > Unit 9: Kufanya utafiri wa jamii > Flashcards

Flashcards in Unit 9: Kufanya utafiri wa jamii Deck (96):
1

jina la utani

nickname

2

mpishi

cook, chef

3

ofisi

office(s)

4

maaskari polisi

policemen

5

askari

soldier

6

mafundi

craftsmen, mechanics

7

hufanya

usually do

8

kila

every

9

-sali

pray

10

binti

daughter, girl, young lady

11

-nunulia

buy for

12

kama vile

such as, like

13

mchele

uncooked rice

14

unga

flour

15

na kadhalika

et cetera

16

-letea

bring to, fetch for

17

-anza

start, begin

18

mara moja

at once, immediately

19

-tengenezea

prepare for

20

watejua

customers, clients

21

chakula cha mchana

lunch

22

-pakuliwa

be dished up, be served food

23

chakula cha jioni

dinner

24

barua

letter

25

hama

move out/away

26

kimbia

run away

27

geuka

turn away

28

hamia

move in/to

29

kimbilia

run to

30

geukia

turn to

31

mhasibu

accountant

32

biashara

business, commerce

33

kodi

tax, rental fee

34

mwenzangu wa shule

school mate, college mate

35

nafasi

opportunity

36

-hakikisha

make sure

37

wafanyabiashara

business people

38

barabara

perfectly, precisely

39

wala

nor, either

40

faida

profit

41

uhasibu

accountancy

42

-faa

be useful, proper

43

Kufanya kazi ya...

Doing the job of...

44

-endesha

drive, manage

45

shughuli

business, pursuits

46

-jishughulisha

be busy with

47

-imba

sing

48

-somesha

teach, educate

49

mwimbaji

singer

50

nyimbo

songs

51

tarab

Music of a Swahili/Arab origin

52

kikundi

group

53

wanamuziki

musicians

54

fasihi

literature

55

namna

kind, sort

56

fasihi andishi

written literature

57

fasihi linganishi

comparative literature

58

fasihi simulizi

oral literature

59

kitabu

book

60

-chapishwa

be published

61

-shangaa

be amazed, surprised

62

mwandishi

writer, author

63

mchapa kazi

hard worker

64

hivyohivyo

in that way, the same manner

65

safi

clean

66

-fupi

short

67

-kumbusha

remind

68

-gawana

share

69

-jaa

be full

70

-jaza

fill

71

taasisi

institute

72

lengo

objective, aim, goal

73

-kuu

great, important

74

-chunguza

examine, inspect

75

-endeleza

assure the progress of

76

lugha

language

77

mawanda

subject area

78

isimu

linguistics

79

-tunga

compose, put together

80

kamusi

dictionary

81

istilahi

terminology

82

tafsiri

translation

83

-chapisha

print, publish

84

sarufi

grammar

85

maumbo

shape, form, design

86

sanifu

standard, proper, artful

87

-husikana

be concerned with, be relevant to

88

muhimu

important, urgent

89

vetengo

units

90

desturi

custom(s), way(s)

91

-a jadi

ancestral

92

hadithi

story, narrative

93

misemo

sayings, idioms

94

ushairi

poetry

95

riwaya

novel

96

tamthilia

drama, play