Urininkontinens Flashcards Preview

8. semester > Urininkontinens > Flashcards

Flashcards in Urininkontinens Deck (13)
Loading flashcards...
1

Stressinkontinens?

Forekommer hyppigt hos kvinder og defineres som ufrivillig urinafgang i forbindelse med øgning af det intraabdominale tryk (defekter i sphincter eller bækkenbundsmuskler). Der forekommer sjældent nykturi (se mere detaljeret gennemgang ovenfor). Hyppigt pga. overvægt og flere fødsler.

2

Urge-inkontinens?

Pludseligt indsættende og stærk vandladningstrang med ufrivillig urinlækage. Den underliggende patofysiologi er ofte ikke velbelyst, men kan skyldes hyperaktiv blære. Den inddeles i våd og tør inkontinens, afhængigt af om det er ledsaget af urinafgang. Der er ofte korte miktionsintervaller og nykturi.

3

Overløbsinkontinens?

Overløbsinkontinens (ischuria paradoxa) skyldes overløb af urinen pga. øget infravesikalt
tryk, fordi blæren er overfyldt (første symptom er typisk nykturi). Tilgrundliggende årsager kan være dårlig detrusorfunktion, infravesikal obstruktion, neurologiske sygdomme eller bivirkning til
opstart af medicin. Overløbsinkontinensen udvikler sig ofte gradvist over flere måneder eller år med et asymptomatisk forløb. Tilstanden ses ofte ved diabetes mellitus.

4

Blandingsinkontines?

Blandingsinkontinens er ufrivillig urinafgang, hvor patienterne i varierende grad præsenter sig med symptomer på både urgency- og stressinkontinens. Typisk vil behandlingen rette sig mod den dominerende inkontinenskomponent, efter man har forsøgt at identificere den underliggende årsag.

5

Overaktiv blæresyndrom?

Over 15 vandladninger dagligt. Små portioner. "Keyhole-inkontinens" Pollakisuri, nykturi og urgeinkontinens. Ofte ikke stressinkontines.

6

Behandling af overaktiv blæresyndrom?

Konservativt: blæretræning (dobbelt/trippelvoiding), ændring i tidspunkter i for vandindtag.
Medicinsk: Antikolinergica, beta-3-agonister (Betmiga), Minirin (centraltvirkende ADH analog), små doser af antidepressiva.
Kirurgisk: Botox-injektioner, sakral pacemaker og forstærkning af sphincter.

7

Behandling af stressinkontinens?

Konservativt: Bækkenbundstræning, vægttab
Kirurgisk: Slyngeoperation (tension free vaginal tape, virker for 90% af pt.), evt. bulking (injektion af syntetiske stoffer, der bruges som "prop" og begrænser lumen).

8

Sygdomme der kan give neurologiske blæredysfunktioner?

Suprapontine sygdomme: cerebral hæmoragi, hjernetumorer og demens
Pontine og suprasakrale sygdomme: Parkinsons (100 % får inkontinens), Aspergers syndrom, multipel sklerose (de fleste har overaktiv blære, men underaktiv blære kan også forekomme), myelomeningocele (MMC),
Infrasakrale sygdomme: Cauda equina, diabetes, alkoholisme og iatrogent

9

Detrusor-sphincter-dyssynergi?

Manglende koordination mellem blæretømning og sphincter kontraktion

10

Symptomer på neurologiske blæredysfunktioner i relation til placeringen af defekten?

Suprapontine læsioner: Detrusor overaktivitet med normal koordination af sphincter.
Pontine og suprasakrale: Detrusor overaktivitet +/- ukoordineret sphincter
Infrasakrale: blæreparese/slap blære.

11

Behandling af DSD?

Botulinum toxin (200 IE), RIK.
Behandlingen startes ved påvist nedsat nyrefunktion.

12

Funktionel inkontinens?

Opstår pga. interlektuel/kognitiv svækkelse, fysisk svækkelse og barrierer i omgivelserne. Patienten oplever inkontinens selvom urinveje og deres nerveforsyning er intakt.

13

Typiske symptomer ved lumbal myelomeningocele?

Overaktiv blære, nedsat compliance og residualurin.