urinveje + prostata Flashcards Preview

Patologi > urinveje + prostata > Flashcards

Flashcards in urinveje + prostata Deck (48)
Loading flashcards...
1

misdannelse, tilbageløb af urin fra blæren op i ureter

Vesicouretralt reflux (findes hos 1,5 % af piger under 12 år)

2

Prævalens af dobbelt ureter?

1%

3

Nævn mindst 5 årsager til hæmaturi

Prerenalt: DIC, andre organsystemer.
---
Renalt: Glomerulonefritis, akut nyreinfarkt, renalcellekarcinom, STEN, pyelonefritis, pelvis tumor.
----
Post-renalt:
Ureter: Karcinom, STEN
Blære: CYSTITIS, KARCINOM,
Prostata: Hyperplasi/karcinom
Uretra: Traume

4

komplikationer ved vesico-ureteral refluks

compound papilla (tryk på papiller i nyren)
risiko for pyelonefritis; bakteriel infektion i nyren som komplikation til UVI

5

Årsager til & symptomer på pyelonefritis

Pyelonefrit = nyrebækkenbetændelse
Årsager: hyppigst vesico-uretralt reflux, men undertiden også bakterier i blodet.
symptomer: hæmaturi, høj feber, smerter fra nyrelogen

6

Symptomer på nyresvigt

Akut: anuri eller oligori, vægtøgning, GFR kraftigt nedsat, s-kreatinin øget.
Kronisk: "snignede", GFR nedsat meget før der ses symptomer.
URÆMI = urinforgiftning anvendes synonymt med nyresvigt.

7

Pyelonefrit patologi & klinik (komplikationer)

Komplikationer: sepsis, papilnekrose.
spredte små abcesser ses.
pelvisslimhinde rød og vulnerabel.
mikro ses granulocytsamlinger

8

ift. Glomerulonefrit - hvor ofte ses neoplasi? uni/bi-lateralt?

Neoplasier ses meget sjældent, altid bilateralt, men omfatter ikke nødvendigvis alle glomeruli

9

hvad er den hyppigste årsag til kronisk nyresvigt?

diabetisk nefropati

10

nævn to typer af glomerulonefrit og hvilken aldersgruppe der hyppigst rammes

Minimal change: Børn og voksne, neofrotisk syndrom.

Membranøs glomerulonefritis: hyppigst voksne, neofrotisk syndrom

Fokal glomerulosklerose: børn og voksne, nefrotisk syndrom.

IgA glomerulonefritis: børn og voksne, Hæmaturi, proteinuri

Halvmåneglomerulonefritis: børn og voksne, hurtigt aftagende nyrefunktion

Sekundær glomerulonefritis: børn og voksne, led i systematisk sygdom som lupus og Schonlein henochs purpura

11

beskriv det patologiske billede i minimal change nefropati .
Hvilken aldersgruppe? HVad er bagvedliggende årsag?

HYPPIGSTE glomerulonefrit hos børn. Ses dog også hos voksne. Er spontan eller følger en øvre luftvejsinfektion.

Patologi: Det histologiske billede er simpelt. Det er karakteriseret af normalt udseende glo­meruli ved lysmikroskopi og immunfluorescens uden glomerulære aflejringer. Ved elektronmi­ kroskopi ses såkaldt fusion (eller retraktion) af fodprocesserne

12

Hvad skyldes de fleste tilfælde af glomerulonefrit?

1) antistofreaktion med glomerulært antigen 2) cirkulerende immunkomplekser eller 3) antistofreaktion med et fremmed antigen der aflejres i basalmembranen. Den glomerulære skade sker via komplementaktivering.

13

Hvornår forekommer akut prerenalt nyresvigt?
hvad ses patologisk?

nedsat blodgennemstrømning: væske-og blodtab , hypotoni eller hjertesvigt.
forandringerne beskedne. let øget blodfylde i marven.

14

Hvad er den hyppigste årsag til akut renalt nyresvigt?

Hyppigste årsag til nyresvigt. Ofte en kombinering af dehydrering, iskæmi pga BT fald, sepsis og nefrotoksiner (lægemidler, røntgenkonstratstoffer)

15

Postrenalt nyresvigt
hvilke hovedgrupper?

= postglomerulært nyresvigt.
årsag til 10-15% af tilfældene af akut nyresvigt,
intrarenal obstruktion / ekstrarenal obstruktion

16

Årsager til Intrarenal obstruktion

Intrarenal: obstruktion af tubuli med urinsyrekrystaller
immun-proteinaflejring, myelinaflejringer i tubuli,

17

Årsager til ekstrarenal obstruktion:


Ekstrarenal: afløbshindring i urinvejene, feks prostatahyperplasi, uretersten, tumordannelse i urinvejene

18

Årsager til kronisk nyresvigt
(redegør for mindst 50%)

Diabetisk nefropati 25%
Kronisk glomerulonefritis 10%
Hypertensiv nefropati 10%
Kronisk interstitiel nefritis 10%
Kongenit urinvejssygdom / nyresygdom 5%
Kronisk pyelonefritis 5%
Systemisk sygdom 5%
Andre og ukendt 30%

19

nyre-neoplasi (benign og malign) udgået fra tubulusepitel

Nyre adenom og onkocytom

20

Nyre adenom og onkocytom.
Udfordringer klinisk?
Hos hvilken patientgruppe opstår de hyppigst?
Størrelse?

Klinisk svær at skelne adenomet fra papillært renalcellekarcinom. Derfor kan adenomet opfattes som potentielt malignt og behandle derefter.
Opstår hyppigst i kronisk syge nyrer. = kronisk nyresyge
adenomer str. få mm - 1-2 cm
papillifere formationer
Onkocytomet, størrelse op til 15 cm.

21

Nyrepelvistumorer: typiske symptomer, deriveret fra hvad? kan kompliceres af hvad?

Kan hindre normale urinflow: kompliceres ofte af infektion eller hydronefrose. Obstruktionen fører til dilatation af pelvis med atrofi og afsmalning af nyreparenkymet.

Giver ofte hæmaturi
urotelderiveret.

22

Hvad er den hyppigste form for nyrecancer?

Renalcellekarcinom.
Øvrige former er bla nyrepelvistumor, wilms tumor (for børn), metastaser og lymfom

23

Hvordan ser et renalcellekarcinom ud makroskopisk?

Stor tumor i nyren, broget delvist nekrotisk og blodfyldt snitflade.

24

Renalcellekarcinom: Hvilken "ubehagelig" kar-komplikation ses?

indvækst i vena renalis: metastasering.

25

Renalcellekarcinom mikroskopisk

store lyse celler, små kerner (clear cells), + sarkomatoide celletyper (dårlig prognose)

26

Renalcellekarcinom spredningsmønster

lymfogent: retroperitoneum, men primært hæmatogent via v. renalis til lever, lunger, knogler og hjerte.

27

Incidens af renalcellekarcinom , hvilken aldersgruppe

ca 700 / årligt DK
typisk 60+, men også yngre.

28

Renalcellekarcinom behandling? 5 års overlevelse?
hvad afhænger prognosen af?

Nefrektomi, kemo+stråler virker ikke. 5 års overlevelse på 50% . prognosen afhænger i højere grad af størrelse end af gradering + & histologisk type

29

Hvad er den hyppigste maligne nyretumor hos børn? hvor ofte ses det?

Wilms tumor, 8-10 tilfælde årligt i DK

30

incidens af blæretumorer i DK?

ca 1600 nye tilfælde / årligt